Kirjastokettu mediametsässä: kouluyhteistyön sisällöt ja laitteet ajan tasalle
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Eeva Nikander
Karkkilan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Valtatie 26, PL 50
03600
Bibliotekets telefonnummer : 
044 767 4642
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@karkkila.fi
ISIL-kod : 
FI-Karki
FO-nummer : 
0127046-7
Ansvarsperson : 
Eeva Nikander
Telefonnummer : 
044 767 4643
E-post : 
eeva.nikander@karkkila.fi
Projektets målsättning: 

Kirjaston kouluyhteistyön sisällöt ja laitteet päivitetään ajan tasalle.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

- opetuskäyttöön on hankittu laitteistoa

- opetustuntien määrä kasvuun

Projektbeskrivning : 

Karkkilan kaupunginkirjaston koulu- ja päiväkotiyhteistyötä uudistetaan vuoden 2016 aikana. Tähän antavat pontta uuden OPS:n lisäksi myös kirjaston henkilöstövaihdokset ja uusi verkkokirjasto muuttuneine tiedonhakutapoineen. Kirjastokettu mediametsässä -hankkeessa suunnitellaan uudet kirjastonkäytön opetustunnit päiväkoti- ja alakouluryhmille siten, että mukaan tulevat aiempaa laajemmin mediakasvatuksellinen näkökulma ja tutkivaa oppimista soveltavat tehtävät. Hankeavustusta haetaan sijaisen palkkaamiseen ja laitehankintoihin.

Hankkeen aikana päiväkoti- ja kouluryhmien opastamiseen valmistellaan uudet teematunnit uusi opetussuunnitelma ja opettajien toiveet huomioiden. Kirjaston ja koulujen yhteistyöstä pyritään myös luomaan myös yhteistyösopimus, jonka puitteissa toimintaa saadaan muokattua mahdollisimman suunnitelmalliseksi, mikä säästäisi vastaisuudessa kirjaston resursseja. Opetustuntien rungoksi laaditaan tiedonhakuun ja eri medioiden käyttöön liittyviä tehtäviä sisältävä kirjastosuunnistus, työnimenä ”Kirjastokettu mediametsässä”. Osa rasteista tulee olemaan kiintorasteja, joiden vinkkeihin ja tehtäviin kirjastossa luokkiensa kanssa vierailevat opettajat (ja yksittäisetkin kirjastonkäyttäjät) voivat tutustua myös itsenäisesti, sillä kirjaston resurssit eivät riitä kaikkien kirjastossa vierailevien lapsiryhmien opastamiseen. Vaihtuvilla rasteilla tätä runkoa voidaan muunnella eri-ikäisille lapsille sopivaksi. Suunnistuksen sisältöinä pyritään hyödyntämään sekä muiden kirjastojen vastaavissa hankkeissaan suunnittelemia, mediakriittisyyteen ja hyviin tiedonhakutaitoihin tähtääviä sisältöjä (esim. Vihdin kunnankirjaston Mediakasvatuspolku-hanke) että valtakunnallisesti tarjolle tuotuja aineistoja (esim. Kirjastokaista.fi ja Mediakasvatus.fi). Tarvittavin osin laaditaan oman kirjaston ja kirjastokimpan olosuhteisiin soveltuvaa materiaalia, esim. verkkokirjaston käytön ja Lukki-lukudiplomien suorittamisen edistämiseksi.

Uusien sisältöjen sujuvaksi esittämiseksi ja osallistuvan oppimisen mahdollistamiseksi kirjaston laitekantaa on hieman päivitettävä: kirjastoon tarvitaan uusi videotykki sekä useampia tablettitietokoneita tarpeellisine oheislaitteineen (mm. lataus- ja synkronointipiste). Tableteilla lapset saisivat harjoitella tiedonhakua kirjastossa vapaasti liikkuen ja tehdä muitakin rastitehtäviin liittyviä mediakokeiluja. Tabletit mahdollistaisivat myös aiempaa kätevämmin aikuisten ryhmäopastukset, esim. e-kirjojen ja -lehtien käytön opetuksen. Kirjaston henkilökunnasta löytyy myös ohjelmointiosaamista, joten tableteilla voitaisiin toteuttaa myös lapsille ja vanhemmille tarkoitettuja ohjelmointikursseja. Tarpeen mukaan tilaisuudet voisi tablettien ansiosta jalkauttaa myös kouluille ja muualle kirjaston ulkopuolisiin tiloihin.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 21 500 €.

Haettavaan avustukseen (15 500 €) sisältyy
- laite- ja materiaalihankintoja (n. 9000 €)
- hankkeen vetäjän sijaisen palkka sivukuluineen (2 kk, n. 5500 €)
- koulutus- ja matkakuluja (n. 500 € kumpaakin). 

Hankkeen omarahoitusosuudeksi lasketaan hanketta vetävän kirjastonhoitajan hankkeeseen käyttämän ajan palkkakulut (2 kk, n. 6000 €).

Tidigare projekt: 

Esim.

Paimion kaupunginkirjasto: Tablettia tiedonnälkään
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/tablettia-tiedonn%C3%A4lk%C3%A4%C3%A4n

Vihdin kunnankirjasto: Mediakasvatuspolku päiväkodeille ja alakouluille
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/mediakasvatuspolku-p%C3%A4iv%C3%A4kod...

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen käytännön toimien aloitus viivästyi noin vuodella aiotusta uusien henkilöstömuutosten ja vielä kertaalleen pikavauhtia vaihtuneen verkkokirjastonkin takia: uusien pysyvämpien toimintamallien luonti oli järkevintä oli aloittaa vasta kun lähivuosien kokoonpano oli selvillä. Vauhtiin päästiin kevätlukukaudella 2017 hankkeesta vastaavan kirjastohoitajan, lastenkirjastotyöhön keskittyvän uuden erikoiskirjastovirkailijan sekä Finna-verkkokirjaston kanssa. Aiottua sijaista ei tarvinnut vakituisen henkilöstötilanteen kohennuttua lopulta tähän hankkeeseen palkata. Hankkeen päätyttyä kehitystyö jatkuu osana kirjaston normaalia toimintaa.

Kirjastonkäytönopetuksessa käytetty laitteisto hankittiin suunnitellusti: 11 iPad-tablettitietokonetta sekä uusi videotykki ja valkokangas, ja lisäksi molemmille lisätarvikkeita, mm. iPadien kotelot, näyttösovittimia ja esitysohjain. Lisäksi hankittiin tekniikasta huolimatta edelleen tarpeellisten paperisten tehtävämateriaalien valmistamista helpottamaan mm. paperileikkuri, sekä pientä kettuaiheista rekvisiittaa opetustuntien kokoavaa teemaa elävöittämään.

Hankkeen aikana kirjastossa on käynnistynyt myös Karkkilan kaupungin Elämyspolku-tyyppiseen kokonaisratkaisuun pyrkivän hankkeen kirjasto-osuus, johon on niinikään saatu AVI-rahoitusta (http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/el%C3%A4myspolulta-omille-urille). Kirjastokettu-projektin kohderyhmiä mietittiin siis tämän kokonaisuudenkin näkökulmasta, ja myös yhdessä opettajien kanssa. Ensisijaisesti uutta sisältöä lähdettiin kehittämään eskareille sekä 5.- ja 7.-luokkalaisille, mutta myös viskarit ovat saaneet alkuvuodesta 2018 oman Kettusatutunnin. Seiskojen materiaalia pystytään tässä vaiheessa soveltamaan myös vanhempien yläkoululaisten käyttöön ja eskarien materiaaleja nuorimpien alakoululaisten käyttöön.

Pyörää ei lähdetty keksimään missään kohtaa uudelleen, vaan ekaluokkalaisille kirjastonkäytön opetus muokattiin hyväksi havaitusta Kirjaleikistä. Viides- ja seitsemäsluokkalaisten kirjastonkäytönopetuksissa sovellettiin Turun kaupunginkirjaston vastaavia toimintoja, joskin enemmän oman kirjaston oloihin muokaten. Viidesluokkalaisten kaksoistunteja varten suunnitellussa mediakasvatuksellisessa kirjastosuunnistuksessa on keskeinen rooli verkossa olevalla tehtäväaineistolla (ks. tuotetut materiaalit). Seitsemäsluokkalaisille laaditussa tiiviimmässä, alle tunnin opetuspaketissa sen sijaan ei tehty erityisempiä pedagogisia mutkia verkon kautta, vaan tabletit ovat tehokäytössä verkkokirjastossa tehtävässä tiedonhaussa. Pohtimisen arvoista monessa kohtaa oli, milloin jonkin verkko- tai mobiiliratkaisun käyttö tuo todellista lisäarvoa oppimiseen.

Kokonaisuuksia alettiin testata ryhmillä loppukeväästä 2017, ja ne on otettu sitä mukaa jo vakiokäyttöön (kaikki hankkeen aikana uusilla sisällöillä toteutetut opetuskerrat on tilastoitu hankkeen järjestämiin koulutustilaisuuksiin; hankkeen tapahtumissa on mainittu vain ensimmäiset toteutuskerrat).

Kokonaisuudessaan hanke teki tehtävänsä eli johdatti ottamaan arjen kiireissä aikaa oppimateriaalien valmisteluun ja yhteyksien solmimiseen koulujen ja varhaiskasvatuksen suuntaan. 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Henkilöstövajeen takia lähes kokonaan jäissä ollut kirjastonkäytönopetus saatiin hankkeen avulla hyvin elvytettyä, ja opetustunteja on alettu järjestää aktiivisesti. Uusi videotykki palvelee opetustilaisuuksien ohella myös muuta kirjastossa järjestettävää koulutus- ja tapahtumatoimintaa, samoin iPadeja käytetään pääasiallisen kohderyhmänsä ohella myös aikuisasiakkaiden ja henkilökunnan e-aineisto- yms. osaamisen edistämiseksi. 

Fortsatta åtgärder: 

Opetuksessa käytettyjen materiaalien kehittely jatkuu sitä mukaa kuin esim. verkkokirjaston muutokset, oppilailta ja opettajilta saatu palaute sekä omat havainnot ikäryhmien taitotasosta ja mielenkiinnon kohteista edellyttävät.

Projektet börjar : 
01/04/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€15 500
Egen finansiering: 
€6 000
Budget sammanlagt: 
€21 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 719
Egen finansiering: 
€1 719
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
14kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
251henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000