Kirjastokulttuuria kansalle
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kangasniemen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kappalaisenkuja 2
51200
Bibliotekets telefonnummer : 
040-523 2210
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-kod : 
FI-Kanmi
FO-nummer : 
0164690-3
Ansvarsperson : 
Sari Tulla
Telefonnummer : 
0400-859 657
E-post : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Projektbeskrivning : 

Kangasniemen kirjasto toimii tällä hetkellä poikkeuksellisen pienissä ja vaatimattomissa siirtotiloissa pääkirjaston sisäilmaongelmien vuoksi. Kirjaston tahtotila on kuitenkin säilyttää kirjastopalvelut mahdollisimman näkyvänä osana niin kangasniemeläisten kuin muualta tulevien asiakkaiden elämässä. Kirjaston peruspalvelujen lisäksi kirjaston tavoitteena on järjestää erilaisia tilaisuuksia ja kirjailijavierailuja, mutta tilan puutteen myötä tähän ei ole mahdollisuuksia kirjaston omissa tiloissa.

Kirjaston tavoitteena on järjestää vuosien 2013-2014 aikana kaksi kirjailijavierailua sekä yksi konsertti- tai muu tapahtuma kirjaston asiakkaille. Hankerahoituksella katetaan kirjailijavieraiden kulut sekä osa tapahtumasta aiheutuvista kustannuksista. Mahdollisuuksien mukaan kirjasto pyrkii saamaan tapahtuman järjestämiseen yhteistyökumppaneita.

Kirjailijavierailujen ja tapahtumien järjestäminen työllistää kirjaston henkilökuntaa huomattavasti normaalia enemmän, kun vierailuja ja tapahtumia ei pystytä järjestämään kirjaston omissa tiloissa. Hanke mahdollistaa kirjaston monipuolisen toiminnan poikkeusoloista huolimatta ja säilyttää Kangasniemen kirjaston toiminnan ja palvelutarjonnan sillä tasolla, kuin se on aikaisemminkin ollut.

Tidigare projekt: 

Siivistellen sivistyksen siiville-hanke.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa Kangasniemen kirjaston asiakkaille kirjailijavierailuita sekä konsertti- tai muu tapahtuma. Kirjaston toimiessa pienissä ja ahtaissa siirtotiloissa, ei tilaisuuksien järjestäminen kirjaston omissa tiloissa ole tällä hetkellä mahdollista. Tilaisuuksien järjestäminen muissa kuin kirjaston omissa tiloissa työllistää kirjaston henkilökuntaa, mutta henkilökunta on tästä huolimatta motivoitunut järjestämään asiakkaille heidän toivomiaan vierailijoita ja tapahtumia.

Hankkeen aikana 1.8.2013 - 31.12.2014 järjestettiin yhteensä kolmetoista tilaisuutta (liite).

Tapahtumiin osallistui yhteensä 1367 henkilöä.

Hankkeen myötä Kangasniemen kirjasto on pystynyt säilyttämään kirjaston toiminnan ja palvelutarjonnan sillä tasolla, mitä se on aikaisemminkin ollut ja tavoittamaan kirjaston asiakkaat myös kirjaston omien seinien ulkopuolelta. Kirjaston ulkopuolelle tapahtuva markkinointi ja tapahtumat ovat tärkeä osa Kangasniemen kirjasto kirjastostrategiaa. Kirjaston näkyvyys kirjaston fyysisten seinien ulkopuolella tuo kirjastoa tutuksi uusille kirjaston käyttäjille, ja madaltaa uusien kirjaston asiakkaiden kynnystä asioida kirjastossa.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjasto haluaa jatkossakin tarjota asiakkaille mahdollisuuden osallistua erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja tavata tätä kautta kirjailijoita ja muita kulttuurin alan toimijoita. Konserttitapahtumaa ei tämän hankkeen aikana järjestetty alkuperäisten suunnitelmien kariuduttua aikataulu- ja tilaongelmiin. Kirjastolla on hyviä kokemuksia myös tämäntyyppisten tilaisuuksien järjestämisessä.

Kangasniemen kirjasto haluaa kirjallisen kulttuurin lisäksi huomioida ja vaalia myös muunlaista kulttuuritarjontaa, johon olennaisesti kuuluvat musiikki, elokuvat ja teatteri. Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen eri instanssien ja tahojen kanssa luo hyvät yhteistyökäytänteet kirjaston ja muiden toimijoiden välille. Kirjasto haluaa myös tulevaisuudessa olla aktiivinen toimija erilaisten tapahtumien järjestäjänä.
Hankkeen aikana yhteistyö eri järjestöjen kanssa on vahvistunut ja samalla olemme saaneet paljon kokemusta erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Tosiasia on kuitenkin se, että kirjastomme ei pysty kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa järjestämään tämän tyyppistä toimintaa ilman ulkopuolista rahoitusta (hankeraha ja yhteistyökumppanit).

Ytterligare information: 

Kulttuuritoimi 150 € (Teatteri Rollo) ja Otto Mannisen seura 178 €.

Projektet börjar : 
01/08/2013
Projektet avslutas : 
30/11/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€11 000
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€14 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 765
Egen finansiering: 
€937
Bidrag från samarbetspartners: 
€328

Statistik:
Antalet evenemang: 
13kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 367henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€7 500

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013