Kirjastokumppani - oma opas vammaiselle
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
kuvaaja: Maritta Naumanen
Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 33
45101
Kirjaston puhelin : 
0206154046
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.kuusankoski@kouvola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kom
Y-tunnus : 
0161075-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Naumanen Maritta
Puhelin : 
0206158303
Sähköposti : 
maritta.naumanen@kouvola.fi
Kuvaus : 

Kouvolan kaupunginkirjastoon, sijoituspaikkana Kuusankosken kirjasto, palkataan määräaikainen virkailija ( jos mahdollista kirjastoammattilainen, jolla on kokemusta ja halua tai koulutusta vammaisten kanssa toimimisesta), kirjastokumppani.

Vammaiset asiakkaat tarvitsevat usein erityistä ymmärrystä, mikä näkyy mm. siinä, että he haluavat asioida aina saman virkailjan kanssa. Haluamme tällä kokeilulla edistää asiakkaiden tasa-arvoa ja luottamusta kirjaston palveluihin ja henkilökuntaan.

Kirjastokumppani toimii vuoden ajan hankeavustuksella. Sinä aikana hän luo toimivat suhteet kaupungin vammaispalveluihin ja erityiskouluihin ja päiväkotiryhmiin. Hän käy esittelemässä palvelutaloissa kirjaston palveluita, saattaa asiakkaita kirjastoon ja opastaa kirjastonkäytössä. Hän vinkkaa kirjoja ja lukee satuja ryhmille ja voi lukea myös ääneen tarvittaessa yksittäisille asiakkaillekin.

Kirjastokumppani kartoittaa myös kirjastojen esteettömyyttä ja apuvälinetarpeita toimien yhteistyössä kaupungin Vammaisneuvoston kanssa.

Jatkossa tutkitaan saatujen kokemusten pohjalta yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa mahdollisuutta jatkaa toimintaa ainakin jossain muodossa ja korjataan mahdollisia puutteita esteettömyyden ja apuvälineiden suhteen. 

Kirjastokumppani jakaa tietoa ja kokemuksia myös muulle henkilökunnalle tavoitteena lisätä kirjaston henkilökunnan tietoisuutta vammaisten asiakkaiden erityistarpeista.

Avustusta haetaan palkka- ja osittain myös matkakustannuksiin, pieneltä osin myös apuvälinehankintoihin. Kirjasto kustantaa tilat ja työvälineet sekä muut kulut, esim. tiedotuskulut. 

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2012-30.5.2013

Aloituspäivämäärä : 
31/07/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/05/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€28 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€33 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0