Kirjastoleikki eskarilaisille
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
019-3691478
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050-4621642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Kuvaus : 

Yhdessä Lohjan lähikirjastossa on eräs kirjastovirkailija toteuttanut itse kehittämäänsä kirjastoleikkimenetelmää esikoululaisille.  Leikin avulla lapset ovat saaneet opastusta kirjastossa käyttäytymiseen, kirjojen käsittelyyn, lainaamiseen, palauttamiseen, aineiston järjestämiseen jne.  Tästä on saatu hyvää palautetta esikoululaisilta ja heidän opettajiltaan.

Tehdään kirjastoleikistä tuote, jota voidaan toteuttaa kaikissa Lohjan kirjastopisteissä.  Leikin kehitellyt kirjastovirkailija tekee ohjeistuksen. Hän kiertää kaikissa kirjastopisteissä kouluttamassa henkilökuntaa ja vetäen mallitunteja.

Hankerahalla hankitaan myös tarvittavat materiaalit, mm. rooliasut ja muuta rekvisiittaa.

Lapsille jaettavasta monistepaketista valmistetaan yhtenäinen, nidottu versio, jossa on hauska ilme.

Hankkeen toteuttamiseen käytetään aikaa noin kuukausi. Hankerahoituksella palkataan ulkopuolinen henkilö, jolloin kirjastovirkailija voi irrottautua kirjastoleikin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kustannusarvio:

2500 € sijaisen palkkaamiseen 1 kuukauden ajaksi

200 € matkakuluihin

500 € rekvisiitan hankintaan

500 € lapsille jaettavan paketin suunnitteluun ja toteuttamiseen

3000 € oma rahoitus, suunnittelutyö kirjastopisteissä

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Projektiraportti. Kirjastoleikki eskarilaisille - eskarileikin kautta kirjaston maailmaan.

Ohjeistus eskarileikin ohjaajalle.

Terveiset esikoululaisen kotiin!

Mediakasvatus. Linkkilista päiväkotiin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektin tavoitteena oli tuotteistaa aiemmin käytössä ollut eskarileikki siten, että sitä voitaisiin helposti toteuttaa kaikissa Lohjan kaupunginkirjaston toimipisteissä. Projektin vetäjä laati selkeät ohjeet tunnin pitämisestä, otti yhden henkilön työparikseen ja koulutti kirjaston henkilökuntaa tuntien pitämiseen. Tavoitteet toteutuivat hyvin. Eskarileikin ohjelma päivitettiin. Koteihin jaettavaksi laadittiin esite, jossa on aiheena lukemisen merkitys, lukuvinkkejä ja kirjastojen aukioloajat. Eskarileikille muotoutui rakenne: aloitus tervetulotoivotuksineen ja esittelyineen, mitä kirjastokortilla voi lainata, kuinka kirjaston aineistoa kohdellaan, mitä ääniä kirjastossa kuuluu, mediakasvatusta, tarinapussi, satutuokio, satumaiset väripullot/ taikapullot ja lopetus.  Eskarileikin kesto on 45-60 minuuttia ryhmän koosta riippuen. Mediakasvatuksen mukaanotto oli onnistunut idea. Lapset saavat kuvata kirjastokäynnillä heitä kiinnostaneen kohteen ja kuvista tehdään näyttely kirjastoon tai päiväkodissa työstetään kuvia esim. power point -ohjelman avulla. Tunti sisältää sekä käytännöllistä opastusta kirjaston käytöstä että elämyksellistä tarinoihin tutustumista. Eskarileikkitunneista on tullut hyvää palautetta.

Projektin aikana on uudistettu ja päivitetty eskarileikin ohjelma, on laadittu uusi esite koteihin jaettavaksi ja laadittu uusi linkkilista esikouluryhmiin mukaan annettavaksi. Eskarileikkejä on pidetty kattavasti Lohjan kaupungin alueella ja projektin myötä niitä pidetään jatkossakin useissa eri toimipisteissä. Eskarileikkikuva -näyttelyiden myötä on aktivoitu perheita tutustuman lähimpään kirjastoon ja sen palveluihin.

Tavoite, että eskarileikistä jää lapsille innostunut olo, on toteutunut. On haluttu herättää kiinnostusta kirjoihin ja kirjastoon ja että käynnistä jää hyvä mieli. Kirjasto näytetään mahdollisuuksien paikkana: eskarileikissä on mahdollisuus tehdä kivoja asioita ohjatusti. Lapsille jäisi löytämisen ja lainaamisen ilo. Saatujen kokemusten perusteella tavoitteet näyttävät toteutuvan hyvin eskarileikin aikana.

Eskarileikkitunteja oli seuraamassa myös omien kirjastojen henkilökuntaa, joten tunnit toimivat myös koulutustapahtumina, vaikkei niitä ole tilastoitu siten.

Kirjastoissa järjestettiin 9 eskarileikki-näyttelyä lasten eskaritunneilla ottamista kuvista.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Eskarileikkejä on tarkoitus pitää useissa Lohjan kaupunginkirjaston pisteissä. Eskarileikit on kirjattu Lohjan kaupungin Kulttuuripolku-ohjelmaan ja tämän ansiosta niitä pyritään tarjoamaan kattavasti eri kirjastoissa. Ohjaajille laadittujen yksityiskohtaisten ohjeiden mukaan tunti on helppo toteuttaa.

Eskarileikkejä voi halutessa kehittää teemallisempaan muotoon, esim. meri, avaruus, jolloin kaikki materiaali ja toiminta liittyisi valittuun teemaan. Lukuinspiroija Agneta Möller-Salmelalta on saatu vaikutteita eskarileikin toteuttamiseen.

Eskarileikeissä voidaan käyttää lähitulevaisuudessa kameroiden sijaan IPadeja, joita on juuri hankittu kirjastoon. Valokuvien tekijänoikeuksista voisi keskustella eskarileikin yhteydessä tai niistä voi keskustella koulun puolella tunnin jälkeen.

Esikouluryhmille lähetettiin palautekysymykset ja palautteiden pohjalta on myös arvioitu tuntien onnistumista.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 724
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 224
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
202henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500