KIRJASTOLUOKITUKSEN SALAT AUKI JA KIRJASTOLUOKAT VALOKEILAAN
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lopen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppatie 3
12700
Kirjaston puhelin : 
0197586320
Kirjaston sähköposti : 
loppi.kirjasto@loppi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Loppi
Y-tunnus : 
0150919-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Yli-Halla
Puhelin : 
0197586321, 0505003421
Sähköposti : 
leena.yli-halla@loppi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tehdä kirjaston asiakkaille ja muille eri aihealueista kiinnostuneille henkilöille tutuksi, mihin kaikkiin työtehtäviä, opiskelua, harrastuksia ja eri elämäntilanteita koskeviin tiedontarpeisiin kirjaston hyllyiltä voi löytyä apua, hyötyä, iloa ja innostusta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aihepiireittäin järjestettävät tilaisuuksien määrä ja osallistujat

Kuvaus : 

Mitä tietoa kirjaston hyllyiltä mahtaa löytyä? Mitä kukin aiheluokittain järjestetty aineisto sisältääkään? Kirjaston hyllyt ovat kertomakirjallisuuden lisäksi täynnä tietokirjallisuutta. Kirjastoluokat vieri vieressä kätkevät hyllyriveihin monipuolisia, erilaisia aihealueita. Aihealueet sisältävät laajoja kokonaisuuksia. Mutta kuinka hyvin ne tunnetaan kirjaston ulkopuolella? Hankkeen tavoitteena on tehdä kirjaston asiakkaille ja muille eri aihealueista kiinnostuneille henkilöille tutuksi, mihin kaikkiin työtehtäviä, opiskelua, harrastuksia ja eri elämäntilanteita koskeviin tiedontarpeisiin kirjaston hyllyiltä voi löytyä apua, hyötyä, iloa ja innostusta. Kirjastoluokista valitaan valokeilaan nostettavat pääluokkien alaluokkien ja niiden alaluokkien sisältämien aiheiden sopivan suuruisia kokonaisuuksia, jotka on mahdollista käsitellä yhden illan aikana; esimerkiksi Oikeustiede/ perheoikeus, perintöoikeus tai Oikeustiede/ asunto- ja kiinteistökauppaoikeus, rakentamislain¬säädäntö tai Maa- ja metsätalous/ metsästys, kalastus tai Historia/paikallishistoria, paikallinen henkilöhistoria jne. Tilaisuuksiin kutsutaan kunkin alan asiantuntijoita esittelemään aihealueita ja avaamaan kyseisten kirjastoluokkien saloja. Osallistujille esitellään teemaan liittyvää kirjallisuutta, mihin kyseisen luokan kirjallisuus on kirjastossa sijoitettu, kerrotaan tiedonhaun mahdollisuuksista yms.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Saamamme hankerahat päädyimme käyttämään viiteen eri tapahtumaan, jotka teemallisesti oli sidottu aiheeseemme ”KIRJASTOLUOKITUKSEN SALAT AUKI JA KIRJASTOLUOKAT VALOKEILAAN”. Tapahtumia järjestettiin niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin tavoitteena esitellä kirjallisuutta eri luokista ja genreistä monipuolisesti ja siten avata kirjaston ydintä. Tarjontamme koostui niin kauno- kuin tietokirjallisuudesta.

Lopen kirjaston hankesuunnitelma laitettiin käyntiin kahdella teemaillalla, joista ensimmäinen oli Lopen kirjasto eräpoluilla -ilta 26.10.2015 klo 18.30 alkaen. Teemailtojen tarkoitus oli kutsua alojen asiantuntijoita esittelemään teemaan kuuluvaa kirjallisuutta sekä muutenkin puhumaan aihealueesta kattavasti. Illan ohjelmaan kuului eräkirjojen ja oppaiden vinkkausta ja näistä puhumassa oli Suomen Metsästysmuseosta kirjastonhoitaja Taru Liukkonen ja samaisesta museosta amanuenssi Pekka Allonen oli puhumassa museon arkistosta sekä eräperinteen keruusta. Metsästysharrastuksesta puhumassa oli Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies ja Lopen rhy:n toiminnanjohtaja Erkki Kauppi taas oli kertomassa metsästyksestä ja siihen ryhtymisestä sekä opiskelusta. Lisäksi vieraina olivat metsästäjä Outi Kekki, joka oli puhumassa metsästysseuroihin kuulumisesta ja Metsästysmuseolta museonjohtaja Anne Uotila-Laine oli esittelemässä museota ja sen kokoelmia. Teemaillasta pidettiin kovasti, sillä Lopelta löytyy paljon metsästystä harrastavia ja he kiittelivät kovasti asiantuntijoita, joiden kanssa heillä oli myös mahdollisuus keskustella. Toisen teemailtamme ”Kirjoittamisen sietämätön keveys” ja aihe oli tietysti kirjallisuus ja se pidettiin 16.11.2015 klo 18.30 alkaen. Vieraina olivat kirjailija ja kustannustoimittaja Johanna Viitanen, kirjailija ja historian lehtori Heli-Maija Heikkinen sekä Suomen maakuntakirjailijoiden varapuheenjohtaja Marija Vantti. Tapahtuman juonsi kirjailija Kanerva Vaakanainen. Ilta koostui keskusteluista sekä kirjoittamiseen liittyvän kirjallisuuden vinkkaamisesta. Lopelta löytyy luku- ja kirjoittajapiirejä, joita silmällä pitäen tämä tapahtuma rakennettiin ja samalla haluttiin yleisesti esitellä kirjoittamisharrastusta, sillä liittyyhän se tiiviisti kirjastoihin.

Lapsille ja nuorille tarjosimme vinkkauskiertueen, johon mukaan otettiin toiseen erään koko Lopen yläaste sekä toiseen erään Kirkonkylän, Launosten ja Läyliäisten kaikki 6.luokkalaiset. Vinkkareiksi pyydettiin Suomen parhaimmistoa. Yläasteen meillä vinkkasi 10.11.2016 Tampereen Lielahden kirjaston kirjavinkkari Matti Karjalainen, joka tarjosi monipuolisen kattauksen kirjallisuutta mielessä etenkin juuri lasten ja nuorten genrekirjallisuus. Matin valitsimme juuri siitä syystä, että miespuolisia vinkkareita kaivataan kovasti etenkin vinkkaamaan kirjoja pojille ja vinkkaus oli menestys! Iloksemme huomasimme, että pojat todellakin innostuivat ja päätimme samassa panostaa juuri yläasteeseen vastaisuudessakin, sillä siinä vaiheessa lukeminen vähenee radikaalisti. 6.luokkalaisten vinkkauksen meille tuli tekemään 18.11.2016 Porin pääkirjastosta kirjavinkkari Arja Palonen, joka myöskin valitsi kattauksen monipuolisesti edustamaan hyvin kirjastomme kokoelmaa. Molempien vinkkareiden kanssa on tarkoitus jatkaa yhteistyötä tulevaisuudessa ja kehittää maakuntarajat ylittävää toimintaa, sillä me Lopella rakastamme tehdä asioita yhdessä!

Aikuisille päätimme tarjota lisäksi kirjastomme ensimmäisen runomatinean, joiden järjestämistä on tarkoitus jatkaa. Runomatineamme pidettiin 17.11.2016 klo 17-19 ja vieraiksi kutsuttiin esikoisrunoteoksensa juuri julkaissut Mikko Mankinen sekä omakustanneteoksia tehnyt Arja Palonen, joka samaan ryppääseen teki meillä myös edellä mainitut vinkkaukset. Koska runomatinea oli joulun alla, niin tarjosimme osallistujille kahvit sekä joulutortut. Matinea koostui haastatteluista sekä runonlausunnasta ja saimme kovasti kiitosta ja matineoita pyydettiin lisää. Tarkoituksemme on jatkaa ja suunnitteilla on jo uusia vieraita.

Olimme hyvin iloisia kaikkien tapahtumien lopputuloksista ja etenkin yhteistyön tiivistymisestä eri tahojen kanssa. Monet tapahtumat olivat testitapahtumia ja oli ilo huomata, että ne toimivat kuten toivottiin, jolloin eteenpäin on helppo jatkaa ja testausta voi laajentaa. Tapahtumat kun noin yleensä ovat kinkkisiä, sillä kiinnostuneiden tavoittaminen on mainostuksesta huolimatta vaikeaa ja yritämme koko ajan kehittää tätäkin puolta ja ennen kaikkea olemme kyselleet asiakkailta mitä he haluaisivat, jotta pystyisimme kehittämään tarjontaamme entisestään. Iloksemme yksikään tapahtuma ei flopannut ja se jos jokin on syy juhlaan!

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Erä-, kirjallisuus- ja runotapahtumistamme tehtiin useampikin juttu mm. Lopen lehteen ja niitä myös mainostettiin lehdissä (Lopen lehti ja Aamuposti), kirjastossamme, ilmoitustauluilla sekä kaupoissa ja muissa naapurikuntien kirjastoissa. Lisäksi teimme verkkomainontaa kunnan ja kirjaston sivuilla sekä facebookissa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tapahtumat pyrittiin suunnittelemaan monipuolisesti ja kuitenkin siinä mielessä helposti, että niiden tekeminen oli mahdollista työajan puitteissa. Asioiden selvittely aloitettiin ajoissa, jotta mietityt asiat saatiin järjestettyä ja mukavaa kyllä kaikki suunnitelmat saatiin toteutettua, kuten oli ajateltu. Halutut vieraat pääsivät kaikki tulemaan, joskin rahoituksen suunnitteluvaiheessa kustannukset eivät ihan menneet niin kuin ajateltiin, mutta allokointi saatiin kuitenkin järkeistettyä ja rahat menivät tapahtumiin ja niiden järjestelyyn kuten oli tarkoituskin. Esittelimme mielestämme kattavasti kokoelmaamme ja tapahtumien yhteydessä oli mahdollista lainata siihen liittyvää aineistoa, jota olimme keränneet esille. Monet ensikertaiset myös innostuivat aihealuista, joista he eivät olleet tienneet ennen. Kirjastojen tarjonta on monipuolisuudessaan pieni maailma ja kenttä, jota on vaikea asiakkaan haravoida. Tämän tyyppiset tapahtumat ovat siis tärkeitä ja osoittavat kuinka kattavasti kirjastosta saa sen mitä tarvitsee – jos tietää sen olemassaolosta siis.

Vaikutukset olivat yksinomaan positiivia ja vahvistivat ajatuksiamme siitä mitä Lopella kaivataan ja samalla antoivat suunnan mihin lähteä tulevaisuudessa. Tärkeää ei ole vain tarjota sitä mitä ihmiset kaipaavat, vaan tarjota myös asioita, joita he voisivat kaivata niistä vielä tietämättä. Tämän takia tapahtumamme olivat keskenään hyvin erilaisia ja oli mahtavaa, miten hyvin ne otettiin vastaan, vaikka monet niistä olivat ensimmäisiä laatuaan. Vaikutukset olivat siis kauaskantoiset ja tulevaisuutta ohjaavia ja etenkin lasten ja nuorten vinkkauksien kohdalla painottui se seikka, kuinka tärkeässä roolissa lasten- ja nuortenkirjastonhoitajat ovat. Meillä ei sellaista täällä Lopella toistaiseksi ole, mutta hakuun laitetaan ensimmäiseksi. Näin ollen projektirahoitus myös selvitti kirjastollemme sen yleisiä tarpeita ja auttoi meitä hahmottamaan asioita paremmin.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeemme takasi meille ison hyödyn ja osoitti suuntaviivoja tulevaa varten. Vinkkauskäytäntöjä kehitetään ja jatketaan ja ylipäätään lapsiin ja nuoriin panostetaan entistä enemmän. Vastaavasti runomatineoita on myös tarkoitus jatkaa ja näiden lisäksi myös tapahtumatuotantoa monipuolistaa. Kaikki nämä pyritään myös tekemään kustannustehokkaasti ja hankkeen etu oli myös siinä, että tiedämme mitä tämä kaikki kustantaa ja pystymme siten vastaisuudessa rakentamaan kuvaa siitä mihin rahkeemme riittävät. Hanke innosti meidät myös jatkossa kokeilemaan uusia ideoita, joihin toivomme myös vastaisuudessa saavamme vetoapua, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen kirjastokokemuksen asiakkaillemme.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
466henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000