Kirjastomme
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Isojoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 4
64901
Kirjaston puhelin : 
046-8510 970
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@isojoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Isojo
Y-tunnus : 
0178071-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Sini Mäkinen
Puhelin : 
046-8510 970
Sähköposti : 
sini.makinen@isojoki.fi
Kuvaus : 

Vuonna 2015 kirjastotoiminnan aloittamisesta Isojoella on kulunut 125 vuotta ja nykyisellä kirjastolla kirkonkylällä tulee täyteen 30 vuotta. Merkkivuoden aikana olisi tarkoitus herätellä kirjastoon niitäkin kuntalaisia, jotka ovat "unohtaneet" kirjaston tai eivät muuten käy siellä. Isojoen kunnankirjasto sai alkunsa vuonna 1890, kun lainakirjaston ohjesääntö hyväksyttiin ja kirjastolle saatiin kirjastonhoitaja. Historiansa aikana kirjasto on toiminut kirkonkylällä ja kylillä, missä koulut ovat sijainneet. Tänä päivänä kirjasto toimii enää kirkonkylällä, johon kirjasto valmistui Monitoimitalon yhteyteen vuonna 1985. Merkkivuoden aikana kirjastoa tuotaisiin näkyville ja kuntalaisten iloksi monin tavoin ja eri tahojen kanssa yhteistyötä tehden. Vuoden aikana järjestettäisiin kirjailija/luennoitsijavierailu, juhlapäivä, ulkotapahtuma ja kirjastoyö. Vuoden aikana olisi tarkoitus saada eri järjestöjä ja ryhmiä näkyviin kirjastossa näyttelyin ja tapahtumin yhteisellä suunnittelulla. Tämä loisi pohjaa myös tulevalle yhteistyölle. Lisäksi avustuksella hankittaisiin ajanmukaiset opasteet kirjastoon, koska niiden puute vähentää ja hankaloittaa kirjaston käyttöä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Opasteet kirjastolle

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastolle hankittiin opasteet sisälle ja ulko-oven päälle. Sisäopasteet selkeennyttivät paljon kirjaston sisätiloja. 8.10.2015 kirjaston pihassa oli Kauhajoen kirjastoauto koko päivän koululaisia ja muita asiakkaita varten. Koska Isojoella ei ole omaa kirjastoautoa, oli kirjastoauto monelle kokemus. Kirjastoautossa kävi lainaamassa kaikki luokat eskareista 9-luokkiin. Päiväkotilaisille, eskareille ja 1-luokkalaisille oli autossa esiintymässä Lippe Äystö Timpuri-Tanena. Lokakuussa kirjastossa oli käynnissä mielikirjanäyttely, johon otti osaa eri ammattien edustajat ja loppuvuoden oli esillä Kirjastonhoitoa enne -näyttely, jossa asiakkaat saivat tutustua kirjaston vanhoihin tavaroihin ja työmenetelmiin. Kirjaston 125-vuotisjuhla pidettiin 29.11.2015. Juhlassa haastateltiin isojokelaislähtöistä kirjailija Mirja Kuivaniemeä ja loppujuhla koostui harmonikkakonsertista, jonka kirjasto tarjosi kuntalaisille. Juhlassa ja seuraavan viikon alussa asiakkaille tarjottiin kakkukahvit.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 306
Oma rahoitus yhteensä: 
€506
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
300henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 800
 
okm
avi