Kirjaston antama digiosaamisen perehdytys kuntalaisille
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nokian kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Nuijamiestentie 9
37120
Yhteyshenkilön nimi : 
Airi Nummelin
Puhelin : 
044-9061232
Sähköposti : 
airi.nummelin@nokia.fi
Hankkeen tavoite: 

Edistetään kuntalaisten valmiuksia hallita sähköisiä-  ja mobiililaitteita riittävästi sekä oppia käyttämään monenlaisia digitaalisia aineistoja. Digitaitoja antavat yhteistyössä kirjaston kanssa ainakin Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun datanomiopiskelijat. Mahdollisuuksien mukaan kumppaneiksi otetaan myös kaupungin muiden palvelualueiden tahoja, muita oppilaitoksia sekä Suomi.fi:n piirissä olevia sähköisen asioinnin toimijoita. Kirjaston henkilökunta voi samalla osallistua omien digitaitojensa kartuttamiseen ja saada itse valmiuksia ohjaamiseen. Hankkeen aikataulu on 2.5.2018- 31.12.2019. Hankkeessa vaikutetaan teemaan 2., kuntalaisten aktiivisuuteen kansalaisina, demokratian toteutumiseen sekä sananvapauteen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vaikuttavuutta seurataan hankkeeseen osallistuvien henkilöiden alku- ja loppuhaastattelulla ja kyselylomakkeella. Kirjataan myös hankkeessa toimivien ohjaajien kokemukset vastaavanlaisesta työstä.
Konkreettinen ohjaukseen osallistuvien henkilöiden osaamisen kehittymisen kirjaaminen ennen ja jälkeen kokeilun.

Kuvaus : 

Hanke aloitetaan toukokuussa 2018 ja aluksi kokoustetaan ohjausryhmän kanssa (kirjasto, vapaa-aika, Tredu, tietohallinto). Suunnitellaan tarkempi aikataulutus ja viestintäsuunnitelma. Syksyllä -18 aloitetaan jo sovitun kumppanin, Tredun kanssa. Mahdollisesti opiskelijat saavat työstä opintopisteitä. Kirjasto korvaa ohjaajien ja ohjausryhmän matkakulut. Kirjaston asiakkailta pyydetään ennakkoon tietoa, minkälaisissa asioissa ohjausta kaivataan. Näin valitaan opastuksen sisällöt. Kokeilun tuotoksena syntyy prosessikuvaus, jossa kuvataan kuntalaisten digiosaamisen kehittymistä. Jatketaan nykyisten ja mahdollisten uusien kumppanien kanssa kevät ja syksy -19. Loppuvuodesta järjestetään seminaari, jossa hanke kokonaisuudessa esitellään. Loppuraportointi 31.12.2019 mennessä.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
Aloituspäivämäärä : 
02/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000