Kirjaston antama digiosaamisen perehdytys kuntalaisille
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Nokian kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Nuijamiestentie 9
37120
Ansvarsperson : 
Airi Nummelin
Telefonnummer : 
044-9061232
E-post : 
airi.nummelin@nokia.fi
Projektets målsättning: 

Edistetään kuntalaisten valmiuksia hallita sähköisiä-  ja mobiililaitteita riittävästi sekä oppia käyttämään monenlaisia digitaalisia aineistoja. Digitaitoja antavat yhteistyössä kirjaston kanssa ainakin Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun datanomiopiskelijat. Mahdollisuuksien mukaan kumppaneiksi otetaan myös kaupungin muiden palvelualueiden tahoja, muita oppilaitoksia sekä Suomi.fi:n piirissä olevia sähköisen asioinnin toimijoita. Kirjaston henkilökunta voi samalla osallistua omien digitaitojensa kartuttamiseen ja saada itse valmiuksia ohjaamiseen. Hankkeen aikataulu on 2.5.2018- 31.12.2019. Hankkeessa vaikutetaan teemaan 2., kuntalaisten aktiivisuuteen kansalaisina, demokratian toteutumiseen sekä sananvapauteen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Vaikuttavuutta seurataan hankkeeseen osallistuvien henkilöiden alku- ja loppuhaastattelulla ja kyselylomakkeella. Kirjataan myös hankkeessa toimivien ohjaajien kokemukset vastaavanlaisesta työstä.
Konkreettinen ohjaukseen osallistuvien henkilöiden osaamisen kehittymisen kirjaaminen ennen ja jälkeen kokeilun.

Projektbeskrivning : 

Hanke aloitetaan toukokuussa 2018 ja aluksi kokoustetaan ohjausryhmän kanssa (kirjasto, vapaa-aika, Tredu, tietohallinto). Suunnitellaan tarkempi aikataulutus ja viestintäsuunnitelma. Syksyllä -18 aloitetaan jo sovitun kumppanin, Tredun kanssa. Mahdollisesti opiskelijat saavat työstä opintopisteitä. Kirjasto korvaa ohjaajien ja ohjausryhmän matkakulut. Kirjaston asiakkailta pyydetään ennakkoon tietoa, minkälaisissa asioissa ohjausta kaivataan. Näin valitaan opastuksen sisällöt. Kokeilun tuotoksena syntyy prosessikuvaus, jossa kuvataan kuntalaisten digiosaamisen kehittymistä. Jatketaan nykyisten ja mahdollisten uusien kumppanien kanssa kevät ja syksy -19. Loppuvuodesta järjestetään seminaari, jossa hanke kokonaisuudessa esitellään. Loppuraportointi 31.12.2019 mennessä.

Samarbetspartner/s: 
Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
Projektet börjar : 
02/05/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€20 000
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€25 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000