Kirjaston asiakkuussuunnitelma
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Valkeakosken kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 12
37601
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Toivonen
Puhelin : 
0403357040
Sähköposti : 
leena.toivonen@valkeakoski.fi
Hankkeen tavoite: 

Valkeakosken kaupunginkirjaston asiakassuunnitelman laadinta uutta raportointipalvelua hyödyntäen. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- raportti laadittu
-tehdyt kehittämistoimenpiteet, kuten markkinointitoimenpiteet

Kuvaus : 

Valkeakosken kaupunginkirjasto haluaa päivittää asiakastuntemusta Kirjastot.fi rakentaman uuden raportointipalvelun* kautta ja laatia asiakassuunnitelman, jossa kirjaston päivittää tietojaan kirjaston asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista. Hankkeen tavoitteena on huomioida kirjaston alueen (kaupunginosien) toimintaympäristössä tapahtuneet mahdolliset muutokset väestössä ja ne toimet, joita kirjaston tulisi tehdä palvelujen paremmaksi kohdentamiseksi. Raportointipalvelu mahdollistaa palvelujen tarkastelun alueellisesti.Kirjasto tarjoaa asiakkaille peruspalveluita ja myös erityispalveluita.

*raportointipalvelu on uusi karttapohjainen palvelu, joka yhdistää Tilastokeskuksen väestötiedot ja kirjastosta tehdyt lainaukset. Palvelu saatu koekäyttöön kesällä 2017 PIKI-kirjastoille.

Aikataulu:
-suunnittelijan palkkaus, syyskuu 2018
-raportointipalvelun sisällöllinen tarkastelu, syyskuu-lokakuu 2018
-raportin laadinta, marraskuu 2018
-kehittämistoimenpiteiden, kuten markkinointitoimenpiteiden suunnittelu, joulukuu 2018
-kehittämistoimenpiteiden, kuten markkinoinnin toteutus, tammikuu-helmikuu 2019

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hanke ei menestynyt hankkeiden keskinäisessä vertailussa.

 
okm
avi