Kirjaston digitalkkari
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kiteen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Opintie 9
82500
Kirjaston puhelin : 
040 105 1128
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kitee.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kitee
Y-tunnus : 
0168900-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Sinikka Panttila
Puhelin : 
040 105 1152
Sähköposti : 
sinikka.panttila@kitee.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjaston digitalkkari -hankkeen tavoitteena on parantaa kirjaston valmiuksia palvella asiakkaita ja asiakasryhmiä digitaalisessa ympäristössä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Asiakkaille ja asiakasryhmille järjestetyt opastustapahtumat ja niiden osanottajamäärät Kysely, jossa henkilökunta arvioi digitaalisen osaamisensa kehittymistä

Kuvaus : 

Kuntalaisten tasavertaisuuden toteutumiseksi mahdollisimman monella on oltava pääsy ja valmius käyttää digitaalisia palveluja. Kirjaston yhtenä keskeisenä tehtävänä on tukea kuntalaisten selviytymistä digitaalisten palvelujen käytössä ja sähköisessä asioinnissa. Entistä enemmän kirjastossa kohdataan asiakkaita, jotka tarvitsevat ohjausta verkkopalvelujen käytössä, ja toisaalta verkon kautta saatavan tiedon, palvelujen ja aineistojen määrä lisääntyy jatkuvasti. Kirjaston työntekijät kokevat, ettei heillä ole aina riittävää osaamista asiakkaiden opastamiseen. Osana Vaara-kirjastoja Kiteen kirjaston asiakkaiden saataville on tullut, ja tulevaisuudessa on tulossa vielä monipuolisemmin erilaisia e-aineistoja, joiden käyttöä kirjaston on tärkeää aktiivisesti edistää. Kirjaston digitalkkarin tehtävänä on opastaa asiakkaita ja asiakasryhmiä sähköisessä asioinnissa, mobiililaitteiden käytössä, e-aineistoissa, nettikirjaston, sosiaalisen median ja kirjaston digitointipajan käytössä. Digitalkkari perehdyttää myös kirjaston henkilökuntaa vastaaviin digitaalisiin palveluihin ja e-aineistoihin, jotta jatkossa useammalla on vahvempaa osaamista tällä alueella. Hankkeeseen palkataan työntekijä.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kuntalaisten tasavertaisuuden toteutumiseksi mahdollisimman monella on oltava pääsy ja valmius käyttää digitaalisia palveluja. Kirjaston yhtenä keskeisenä tehtävänä on tukea kuntalaisten selviytymistä digitaalisten palvelujen käytössä ja sähköisessä asioinnissa. Entistä enemmän kirjastossa kohdataan asiakkaita, jotka tarvitsevat ohjausta verkkopalvelujen käytössä, ja toisaalta verkon kautta saatavan tiedon, palvelujen ja aineistojen määrä lisääntyy jatkuvasti. Kirjaston työntekijät kokevat, ettei heillä ole aina riittävää osaamista asiakkaiden opastamiseen.  Kirjaston digitalkkari -hanke toteutettin ostopalveluna. Kirjaston digitalkkari opasti asiakkaita ja asiakasryhmiä sähköisessä asioinnissa, mobiililaitteiden käytössä, e-aineistoissa, nettikirjaston, sosiaalisen median ja kirjaston digitointilaitteiden käytössä. Henkilökunta sai opastusta mm.  etäyhteyksien otossa ja digitointilaitteiden käytössä.

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Digitointipajan uudistetut ohjekansiot

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Digitalkkari opasti asiakkaita yhtenä päivänä viikossa heidän omien mobiililaitteidensa ja tietokoneiden käytössä ja tarpeen mukaan myös kirjaston digitointilaitteiden käytössä. Opastuskertoja oli 22 ja opastettavia 156. Digitointilaitteiden käyttöä opastettiin 12 kertaa ja osallistujia oli 19.  Valtaosa opastuksesta oli yksilöopastusta kunkin tarpeiden mukaan.

Asiointipalveluista käytiin läpi mm. Kelan, pankkien, verohallinnon ja Kiteen kaupungin verkkopalveluita. Ryhmäopastustilaisuuksia järjestettiin kolme ja teemoina oli älylaitteiden käyttö, sähköpostin luominen ja käyttö ja tiedostojen siirto. Osallistijia oli 31. Digitointipajaan hankittiin uutena kaitafilmien digitointilaite, johon digitalkkari laati ohjeet ja opasti käytössä. Laitetta lainataan jatkossa kotiseutuyhdistyksille kaitafilmien digitointiin. Digitointilaitteiden opastukset olivat pääosin VHS-kasettien, valokuvien ja diojen digitoinnin opastamista. Opastuksien välissä hanketyöntekijä digitoi valikoidusti kirjaston kotiseutukokoelmassa olevaa Kiteen omaa materiaalia.

Digitalkkarin opastukseen osallistujista suurin osa oli senioreita, jotka tarvitsivat yksilöllistä opastusta. Tähän ei kirjaston henkilökunnalla niin laaja-alaisia taitoja, joita senioreiden erilaisten laitteiden kanssa tarvitaan eikä aina aikaakaan.

Hankkeen avulla ne aktiiviset asiakkaat, jotka tarvitsivat yksityiskohtaista opastusta, saivat sitä, ja digitointilaitteiden käyttö lisääntyi. 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastossa pitäisi olla ainakin yhtenä päivänä viikossa henkilö, joka osaa opastaa monipuolisesti sähköisessä asioinnissa ja laitteiden kanssa. Tarkoitus on jatkossa tehdä yhteistyötä vertaisohjaajien kanssa.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 685
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 675
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
31henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
34kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
156henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi