Kirjaston elämyksellinen kekriviikko satuillen ja tarinoiden
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Hyrynsalmen kunnankirjasto
Hyrynsalmen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Nivantie 2
89400
Bibliotekets telefonnummer : 
044-7104621
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hyrynsalmi.fi
ISIL-kod : 
FI-Hyrna
FO-nummer : 
Y-0185075-2
Ansvarsperson : 
Maija Niskanen
Telefonnummer : 
044-7104501
E-post : 
maija.niskanen@hyrynsalmi.fi
Projektets målsättning: 

Elämyksellisen tapahtuman järjestäminen kirjastossa

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kävijät ja lainaajat kirjastossa

Projektbeskrivning : 

Hyrynsalmella kulttuuritarjonta on ollut pientä resurssien vähyyden takia. Yhtenä kirjaston tehtävänä on jakaa kulttuuriperintöä kaiken ikäisille. Kulttuuritapahtumien järjestäminen on osa kirjaston toimintaa. Järjestämällä marraskuun ensimmäisellä viikolla kekriin liittyviä tilaisuuksia lapsille ja nuorille halutaan madaltaa kirjastoon tulokynnystä. Tavoitteena on osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä lukemisharrastuksen lisääminen. Nuorille halutaan jakaa perinne- ja kansantietoutta, josta heillä ei välttämättä ole paljonkaan tietoa. Sadut kehittävät mielikuvitusta ja antavat elämyksiä. Kirjaston kerhohuoneeseen rakennetaan Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu Koiramäki elävöittämään satutuokioita. Tilaan hankitaan mm. pehmoleluja ja askarrellaan muuta rekvisiittaa. Koiramäki -teemalla järjestetään satutuokioita varhaiskasvatusikäisille sekä alakoulun 1-2-luokkalaisille. Merirosvo-teema valmistetaan näyttelytilaan, jossa luetaan "Apua merirosvoja" -kirjaa. Lastenosastolle rakennetaan tonttula, jossa kerrotaan perinnetietoa ja uskomuksia mm. sauna- ja riihitontuista. Kirjastotonttu johdattelee eri satuhuoneisiin etsimään aarretta. Kirjastoon hankitaan helppopukuisia satu- ja roolivaatteita ja vanhan ajan pukimia ja lapset voisivat pukeutua halutessaan niihin tai omiin roolivaatteisiin. Käsikirjaston tilaan tehdään kummitusluola, jossa kirjastokummitus kertoo jännitys- ja kummitustarinoita 3-6-luokkalaisille. Myös kyläkoululta järjestetään kyyti eri tilaisuuksiin. Yläkouluikäisiä pyydetään "yökirjastoon", jossa on Halloween-teemalla elokuvaesitys. Viikkoa varten luotuja rakennelmia ja rooliasuja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Tapahtumien suunnittelijaksi ja toteuttajaksi palkataan ulkopuolinen työntekijä, joka yhdessä kirjaston henkilökunnan suunnittelee ja toteuttaa tapahtuman sekä tiedotuksen ja markkinoinnin. Kirjastoon kutsutaan myös kehitysvammaisten päivätoiminta kokemaan elämyksiä. Tapahtumaan kutsutaan myös naapurikunnan Ristijärven peruskoulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat. Kustannukset koostuvat henkilöstökuluista, palvelujen ostoista, materiaalihankinnoista, matkakuluista, tekniikan vuokrista, markkinoinnista ja tiedotuksesta. Omarahoitusosuutta ovat henkilöstön palkkakulut.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kunnan päivähoito, peruskoulut ja nuorisotoimi Ristijärven kunnan peruskoulu

Tidigare projekt: 

Teatteria peukaloisen retkistä Uusia laitteita kirjastoon

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

 

Kirjaston kerhohuoneesta rakennettiin Koiramäki, käsikirjastosta kummitusluola ja oleskelutilasta merirosvojen poukama, Kaikki tilat olivat sisustettu kalusteilla, kankailla ja satuhahmoilla yms. rekvisiitalla. Myös valaistus ja äänet olivat yhtenä osana onnistumista. Kajaanin kaupunginteatterilta lainattiin asusteita ja muita tarvikkeita. Seurakunnan päiväkerhon varastosta oli lainassa kankaita, hämähäkkejä ja mereneläviä. Kirjaston henkilökunnan kokoelmista oli lainassa vanhoja puuastioita yms. Koiramäessä koulunkäynnin ohjaaja luki Koiramäen tarinoita varhaiskasvatusiässä oleville lapsille sekä 0-2-luokkalaisille. Tarinat herättivät lapsissa kyselyjä ja keskusteltiin vanhoista ajoista. Merirosvojen poukamassa kuultiin Mauri Kunnaksen kirjaa; Apua merirosvoja ja kummitusluolassa luonnollisesti kuultiin kummitusjuttuja. Siellä oli kokeiltavana rotansuolia, hiiren papanoita ja toukkalimaa, nämä kaikki herättivät osallistujissa mielenkiintoa. Aikataulun järjestäminen vaati tarkka suunnittelua koska kuulijakuntana oli monen ikäisiä ja oli kolme eri elämyspaikkaa. Lisäksi sivukylän koulun oppilaat tulivat samalla kuljetuksella. Onnistuimme hyvin tässä suunnittelussa. Elämystilat herättivät kiinnostusta kirjaston aikuisasiakkaissakin. Lukijoina olivat koulunkäynninohjaaja, etsivänuorisotyöntekijä ja työvalmentaja. Meillä oli tarkoitus palkata henkilö kahdeksi viikoksi, mutta hän työllistyi muihin tehtäviin ja saimme kunnan työntekijät mukaan lukijoiksi. Kirjaston kaksi työntekijää yhdessä lukijoiden kanssa rakensi elämystilat edellisellä viikolla. Syksyllä 2017 Vanhempainyhdistys järjesti yhdessä kirjaston kanssa kylätalo Iskulla Halloween tapahtuman. Siellä oli ohjelmassa kasvomaalausta, kilpailuja ym.

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

 

Kirjastoon oli rakennettu kolme erilaista elämystilaa: Koiramäki, merirosvojen poukama ja kummitusluola. Jokaisessa pisteessä luettiin aiheeseen sopivaa tekstiä. Lukemisen jälkeen osallistujat saivat tutustua tarkemmin tilaan ja heille jaettiin kirjanmerkit. Monet lapset tulivat uudelleen vielä koulun jälkeenkin elämystiloihin. Halloween-juhlassa, johon kirjastokin osallistui Iskun kylätalolla syksyllä 2017, oli lapsille kasvomaalausta, kisailua, ongintaa. Tilaisuuksia oli yhteensä 14 ja osallistujia niihin oli 315. Mauri Kunnaksen kirjat olivat usein lainattuja elämysviikon jälkeen. Kerhohuone on edelleen Koiramäkenä ja siellä on käynyt eskariluokkalaiset opettajansa johdolla. Myös satutunteja on järjestetty samassa tilassa.

 

Fortsatta åtgärder: 

 

Koiramäessä järjestetään satutunteja mahdollisuuksien mukaan. Tila on vapaasti käytettävissä esim. kokouksiin. Paikallinen sydänkerho kokoontuu kuukausittain siellä.

 

Projektet börjar : 
01/05/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 500
Egen finansiering: 
€400
Budget sammanlagt: 
€4 900
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€5 329
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
14kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
315henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.