Kirjaston esittelyn ja käytönohjauksen apuvälineet
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ähtärin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukiontie 3
63700
Kirjaston puhelin : 
06.25256451
Kirjaston sähköposti : 
kirjastohk@ahtari.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ahtar
Y-tunnus : 
0184622-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Hannele Halttunen
Puhelin : 
06-25256450
Sähköposti : 
hannele.halttunen@ahtari.fi
Kuvaus : 

Kirjastossa järjestetään säännöllisesti esittelyjä, tiedonhaun opastusta ja käytönohjaustilaisuuksia koululaisille 1-2- ja 4-5- luokilla sekä yläkoulua ja ammattiopintoja aloittaville. Osallistujia näihin tilaisuuksiin on vuositasolla 500-600.  Omakohtaiseen harjoitteluun varattu aika ei riitä kaikille, jos tiedonhakua ei voida näyttää koko ryhmälle. Dataprojektorin, kannettavan tietokoneen, WLAN-tukiaseman ja kattoon rullattavan valkokankaan avulla opastus järjestyy kirjaston muiden toimintojen keskellä.

Kirjavinkkausta pienimmille kuulijoille ja satujen lukemista suurille ryhmille helpottaa kuvien näyttäminen dokumenttikameran avulla. Laitteella on toki käyttöä myös kokouksissa ja muissa esitystilanteissa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastoon on hankittu dataprojektori, dokumenttikamera ja kannettava tietokone. Ne ovat olleet syksyn 2012 aikana käytössä luokkien ohjauksessa 14 kertaa sekä yhdessä kirjailijavierailussa. Opetus isoille ryhmille on helpottunut huomattavasti ja kirjaston imago nuorten silmissä on uusien laitteiden myötä parantunut. Dokumenttikamera on toiminut myös alakoululaisten kirjavinkkauksissa kuvia näytettäessä. Yläkoulun ja alakoulun opetustilanteissa paikka on eri: alakoululaiset satunurkassa kirjaston etuosassa ja yläkoululaiset kirjaston perällä, joten välineiden liikuteltavuus on tärkeää.

Jatkotoimenpiteet: 

Tällä esitysvälineistöllä kirjastonkäytönopetus ja muut esitystilanteet sujuvat mutkattomasti useita vuosia eikä laitteiden virittelyyn kulu kohtuuttomasti aikaa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/08/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 400
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 460
Oma rahoitus yhteensä: 
€460


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000
 
okm
avi