Kirjaston esittelyn ja käytönohjauksen apuvälineet
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Ähtärin kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Lukiontie 3
63700
Bibliotekets telefonnummer : 
06.25256451
Bibliotekets e-postadress : 
kirjastohk@ahtari.fi
ISIL-kod : 
FI-Ahtar
FO-nummer : 
0184622-7
Ansvarsperson : 
Hannele Halttunen
Telefonnummer : 
06-25256450
E-post : 
hannele.halttunen@ahtari.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjastossa järjestetään säännöllisesti esittelyjä, tiedonhaun opastusta ja käytönohjaustilaisuuksia koululaisille 1-2- ja 4-5- luokilla sekä yläkoulua ja ammattiopintoja aloittaville. Osallistujia näihin tilaisuuksiin on vuositasolla 500-600.  Omakohtaiseen harjoitteluun varattu aika ei riitä kaikille, jos tiedonhakua ei voida näyttää koko ryhmälle. Dataprojektorin, kannettavan tietokoneen, WLAN-tukiaseman ja kattoon rullattavan valkokankaan avulla opastus järjestyy kirjaston muiden toimintojen keskellä.

Kirjavinkkausta pienimmille kuulijoille ja satujen lukemista suurille ryhmille helpottaa kuvien näyttäminen dokumenttikameran avulla. Laitteella on toki käyttöä myös kokouksissa ja muissa esitystilanteissa.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjastoon on hankittu dataprojektori, dokumenttikamera ja kannettava tietokone. Ne ovat olleet syksyn 2012 aikana käytössä luokkien ohjauksessa 14 kertaa sekä yhdessä kirjailijavierailussa. Opetus isoille ryhmille on helpottunut huomattavasti ja kirjaston imago nuorten silmissä on uusien laitteiden myötä parantunut. Dokumenttikamera on toiminut myös alakoululaisten kirjavinkkauksissa kuvia näytettäessä. Yläkoulun ja alakoulun opetustilanteissa paikka on eri: alakoululaiset satunurkassa kirjaston etuosassa ja yläkoululaiset kirjaston perällä, joten välineiden liikuteltavuus on tärkeää.

Fortsatta åtgärder: 

Tällä esitysvälineistöllä kirjastonkäytönopetus ja muut esitystilanteet sujuvat mutkattomasti useita vuosia eikä laitteiden virittelyyn kulu kohtuuttomasti aikaa.

Projektet börjar : 
01/04/2012
Projektet avslutas : 
30/08/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 500
Egen finansiering: 
€900
Budget sammanlagt: 
€5 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 460
Egen finansiering: 
€460


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000