Kirjaston ja koulun yhteinen luki-tuki
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hämeenkyrön kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyrönsarventie 16
39100
Kirjaston puhelin : 
0503904213
Kirjaston sähköposti : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hamkun
Y-tunnus : 
0132947-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Mäntylä
Puhelin : 
0503904213
Sähköposti : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
Kuvaus : 

Kirjaston asiakkaissa saattaa olla lievästä lukihäiriöstä kärsiviä. Lukihäiriö haittaa arkea, mutta niin vähän, ettei apua ole haluttu hakea. Kirjastossa on helppo tutustua asiaa käsittelevään aineistoon, tehdä testi ja tutustua apuvälineistöön. Samalla voidaan mainostaa selkokielistä materiaalia oikealle kohderyhmälle ja vähentää lukuharrastuksen esteitä tältä osin.

Koulun opettajien ja koulunkäyntiohjaajien osaaminen on syytä päivittää. Oppilaalla saattaa olla lievä lukihäiriö, joka ei edellytä erityistä tukea opiskelussa, mutta johon on saatavilla apuvälineitä ja apumenetelmiä. Vanhemmille halutaan antaa tietoa tavoista ja välineistä, joilla voi tukea lapsen koulunkäyntiä.

Hankkeen rahoituksella kutsutaan asiantuntija luennoimaan opettajille ja kirjaston henkilökunnalle päivällä, ja illalla järjestetään tilaisuus oppilaiden vanhemmille.  Molemmissa tilaisuuksissa nostetaan esiin kirjaston tarjoamat palvelut myös tälle asiakasryhmälle

Kirjastoon hankitaan apuvälineitä ja perustetaan infopiste. Vanhemmat voivat tutustua apuvälineisiin lapsen kanssa, lisäksi tarjotaan yhteystietoja muihin tahoihin, joilta saa apua kaikenlaisiin oppimisvaikeuksiin. Myös opettajat voivat käydä kirjastossa oppilaiden kanssa. Aikuisille asiakkaille kirjasto on matalan kynnyksen paikka tutustua aiheeseen.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kirkonkylän koulu, Hämeenkyrö
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Luokanopettaja Elina Yli-Perttala Hämeenkyrön kirkonkylän koululta on mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Järjestimme 9.2.2016 kaksi tilaisuutta, joissa oli asiantuntija kertomassa oppimiseen liittyvistä pulmista ja niihin löytyvistä apuvälineistä ja tukikeinoista. Pauli Sarsama ja Jukka Liimatainen Erilaisten oppijoiden liitosta pitivät päivällä luennon henkilökunnalle ja illalla asioista muuten kiinnostuneille. Tilaisuudessa myös esiteltiin apuvälineitä, pelejä ja sovelluksia käytännössä. Näiltä asiantuntijoilta saimme myös opastusta siihen, mitä kannattaisi hankkia kirjastoon perustettavaan lukituki -pisteeseen.
Kirjasto muutti kesällä uusiin tiloihin, joten pistettä ei enää koottu vanhoihin tiloihin. Uudessa Silta-kirjastossa on tutkijanhuone käytössä. Sinne on hankittu tietokoneeseen liitettävä skannaava kynä, oppimiseen innostavia ja auttavia pelejä, värillisiä kalvoja ja lukuviivaimia. Lisäksi hankittiin opaskirjallisuutta kirjaston kokoelmaan, lukituki -pisteelle ja koulun henkilökunnan käyttöön. Lisäksi hankittiin kannettava tietokone ja kuulokkeet lukituki -pistettä käyttävälle asiakkaalle.
Järjestämämme tilaisuus herätti kiinnostusta muuallakin kuin Hämeenkyrössä. Etenkin henkilökunnalle tarkoitettu tilaisuus kokosi runsaasti kuulijoita. Tilaisuuden herättämää kiinnostusta voidaan hyödyntää nyt, kun saimme hankitut apuvälineet esille kirjastoon.

Jatkotoimenpiteet: 

Tarkoituksena on esitellä lukituki -pistettä aluksi opettajille ja muulle henkilökunnalle. Sillassa toimii kirjaston ja koulun lisäksi myös varhaiskasvatusyksikkö. Opettajat voivat hyödyntää aineistoa oppilaidensa kanssa. Lisäksi apuvälineistä voi vinkata oppilaiden vanhemmille, jotka voivat tulla kirjastoon tutustumaan ja kokeilemaan ennen kuin mahdollisesti hankkivat apuvälineitä itse. Myös kirjaston asiakkaille tiedotetaan pisteestä ja annetaan tarpeen mukaan opastusta. Luentoja mainostettiin paikallislehdessä, ja myös nyt pisteen valmistuttua kutsutaan toimittaja tutustumaan uuteen palveluun.

Lisätietoa: 

Kouluttajan palkkio oli yllättävän pieni, olimme varautuneet 1000 euron esiintyjäpalkkioon ja matkakuluihin. Lasku Erilaisten oppijoiden liitosta tuli toukokuussa.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 229
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
30henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500
 
okm
avi