Kirjaston kasvojenkohotus
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Gallen-Kallelankatu 12 (PL 200)
28101
Kirjaston puhelin : 
(02) 621 5800
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pm
Y-tunnus : 
0137323-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
044 701 5829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Hankkeen tavoite: 

Satakunnan kirjastot yhdessä kirjastosuunnittelun asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa suunnittelevat Satakirjastoille nykyistä yhtenäisemmän ilmeen. Projektissa tutustutaan uusiin ja erilaisia sisutusratkaisuja hyödyntäviin kirjastoihin. Entistä tärkeämpää on ottaa oppia ja mallia myös liikemaailmasta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tutustumiskäynnit, sisustusratkaisut

Kuvaus : 

Satakunnan kirjastot yhdessä kirjastosuunnittelun asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa suunnittelevat Satakirjastoille nykyistä yhtenäisemmän ilmeen. Projektissa tutustutaan uusiin ja erilaisia sisutusratkaisuja hyödyntäviin kirjastoihin. Entistä tärkeämpää on ottaa oppia ja mallia myös liikemaailmasta. Erityyppisten kauppojen ja markettien opasteet, tavaroiden sijoittelu, henkilökunnan erottuvuus ym. ovat kirjastoille oppimiskohteita. Projektin aikana opitaan nostamaan esiin aineistoja, jotka helposti hukkuvat "hyllyviidakkoon", mutta jotka olisivat asiakkaille kiinnostavia. Projektin tavoitteena on yllättää asiakas positiivisesti ainakin kymmenen kertaa. Hyvät konseptiratkaisut eivät useinkaan vaadi suuria rahoja, vaan oivalluksia. Projektissa pyritään ratkaisuihin, jotka olisivat kaikissa Satakirjastoissa samanlaisia, parantaisivat kirjastojen imagoa  sekä lisäisivät entisestään kirjastojen yhdessä tekemisen meininkiä, joka on Satakirjastot-yhteijärjestelmän myötä noussut uudelle tasolle.

Projektissa ostetaan koulutus- ja suunnittelupalveluja julkistiin tiloihin - erityisesti kirjastoihin - erikoistuneilta suunnittelijoilta. Projektin aikana tehdään tutustumismatkoja ja perehdytään erilaisten kohteiden ratkaisuihin (kirjastot, kauppakeskukset, virastot, kulttuurilaitokset yms.).  Satakirjastojen koko henkilöstö, asiakkaat sekä alan oppilaitokset otetaan mukaan ideoimaan mm.  Satakirjastojen henkilöstölle yhtenäiset työasut. Kirjastot varautuvat vuoden 2013 budjetissaan toteuttamaan yhdessä projektin aikana sovitut muutokset.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Satakirjastot on yhteisjärjestelmä, jossa on mukana kaikki Satakunnan 20 kunnankirjastoa. Kirjastojen toimintatavat, säännöt ja käytännöt on yhtenäistetty. Aineistot ja asiakkaat ovat yhteisiä.  Koska Satakunta on maakuntana suhteellisen kompakti ja välimatkat kirjastojen välillä ovat melko lyhyitä, suuri osa asiakkaista käyttää useamman kuin oman kuntansa kirjastoa asiointipaikkanaan. 

Projektin tarkoituksena oli suunnitella Satakirjastoille nykyistä yhtenäisempi ilme, jolloin myös asiointi eri kirjastoissa olisi selkeämpää ja helpompaa.

Projektin aluksi osallistuttiin kirjastojen rakentamis- ja suunnitteluseminaariin Seinäjoen kaupunginkirjastossa ja samalla tutustuttiin Seinäjoen kaupunginkirjaston uudisosaan, Apilaan.

Varsinainen projektin anti rakennettiin yhdessä designtoimisto Kuudennen Kerroksen kanssa. Designtoimisto Kuudennen Kerroksen valitsimme yhteistyökumppaniksemme, koska toimistolla on onnistunut ja palkittu palvelukonseptinuudistus Helsingin kaupunginkirjaston kanssa.

Yhdessä designtoimiston kanssa suunnittelimme Satakirjastojen yhtenäisen näkemyksen tulevaisuuden tahtotilasta ja siitä minkälaisena haluamme asiakkaidemme meidät kohtaavan, minkälaisen muistijäljen haluamme jättää. Halusimme myös luoda Satakirjastoille vahvemman yhtenäisen identiteetin, jonka avulla voidaan rakentaa tunniste-elementtejä verkkopalveluun, tiloihin sekä viestinnällisiin materiaaleihin.

Satakirjastojen johtajat ja avainhenkilöt osallistuivat työpajoihin, jotka veti Kuudes Kerros. Työpajojen tuloksena Kuudes Kerros rakensi Satakirjastoille suunnitelman yhtenäisen ilmeen sovellusten toteutukselle. Suunnitelmassa on määritelty ne osa-alueet, joita voimme uudistaa yhtenäisemmän ilmeen saavuttamiseksi. Suunnitelmassa on määritelty, priorisoitu ja aikataulutettu toteutussuunnitelma. Suunnitelma on rakennettu siten, että se voidaan toteuttaa pitkällä aikavälillä rahoituksen salliessa.

Jatkotoimenpiteet: 

Projektin tulokset toteutetaan 2014 - 2016.

Aloituspäivämäärä : 
31/03/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/05/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 817
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 317

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
59henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 500

Avustusta ei voi käyttää henkilökunnan tutustumismatkoihin. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi