Kirjaston kasvot kirkastuvat
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Oriveden kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 23
35300
Kirjaston puhelin : 
040-1339 120
Kirjaston sähköposti : 
orivesi.kirjasto@orivesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Orive
Y-tunnus : 
0151 789-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Asiala
Puhelin : 
040-1339 119
Sähköposti : 
liisa.asiala@orivesi.fi
Kuvaus : 

Taustaa

Oriveden kaupunginkirjasto on rakennettu kaupungintalon yhteyteen vuonna 1993, joten kirjasto on kohta kaksikymmentä vuotta vanha. Kirjaston asiakaspalvelu keskittyy yhteen palvelupisteeseen, ja kirjaston osaava henkilökunta ja kävijämäärät takaavat hyvän ja kiitetyn henkilökohtaisen palvelun asiakkaille. Asiakaspalvelupiste kaipaa kuitenkin uudistamista, sillä kalusteet ovat kuluneet, konekanta ja ohjelmat muuttuneet, samoin henkilökunnan toiminnot asiakaspalveluun liittyvissä prosesseissa. Kaupungintalon postitus kulkee iltapäivisin kirjaston asiakaspalvelun kautta, joten henkilökunta saa väistellä postilaatikoita. Ergonomisesti tila toimii nykyisellään hankalasti, tähän on myös työterveyden tarkastuksessa kiinnitetty huomiota.

Kirjasto on suosittu palvelu kaikenikäisten orivesiläisten ja kesäasukkaiden keskuudessa. Koska kirjasto toimii kiinteässä yhteydessä kaupungintalon muiden virastojen kanssa, se luo mielikuvaa Oriveden kaupungista. Ikävä kyllä nykyisellään tuo mielikuva muodostuu sekavaksi ja jopa nuhjuiseksi.

Hankkeen tavoite

Kirjaston kasvot kirkastuvat. Asiakaspalvelutiskin ja -alueen siistiminen ja uudelleen kalustaminen on ajankohtaista. Alue rakennetaan nykytoimintojen vaatimusten mukaisesti, ja yleisilme yhtenäistetään. Kirjastossa ei aiemmin ole ollut lainausautomaattia – asiakkaista suuri osa on vanhuksia, emmekä ole halunneet säikäyttää. Muutostöiden yhteydessä olisi kuitenkin aika hankkia myös lainausautomaatti. Näin muusta asiakaspalvelusta tulee levollisempaa.

Kokonaisuuden toimivuuden takaamiseksi suunnittelun merkitys on tärkeä. Suunnittelu sisältää mm. käyttäjien toiminnan selvityksen, materiaali- ja värisuunnittelu, sähkö- ja valaistussuunnittelu, työpiirustukset ja 3D-havainnekuvat. Hyvä suunnittelu edesauttaa asiakaspalvelualueen uudistamisen onnistumisen, ja onnistuu myös raikastamaan mielikuvaa kirjastosta. Hyvä suunnittelu auttaa toteuttamaan henkilökunnan toiveet, ja voi myös esittää uusia toiminnallisia ratkaisuja, jotka uudistavat asiakaspalvelun konseptia.

Kirjaston asiakaspalvelualueen uudistaminen on esitetty osaksi kaupungin investointisuunnitelmaa, päätökset siitä syntyvät marraskuun alussa.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeesta ei tuotetu julkaisua. Hankkeen etenemistä seurattiin kuitenkin kirjaston facebook-sivuilla https://fi-fi.facebook.com/pages/Oriveden-kaupunginkirjasto/148809958554251 kts. kuvat/albumit.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektin aikataulu lykkääntyi, sillä Oriveden kaupungin investointiosuus siirtyi vuodella eteenpäin. Hankkeelle ja avustuksen käytölle haettiin jatkoaikaa, mikä myönnettiin huhtikuulle 2014.

Hankeavustus

Hankeavustus 7 000 € oli myönnetty asiakaspalvelualueen suunnitteluun. Kunnan hankinnat on kilpailutettu lain mukaisesti, ja kalustehankintapaikat valittu. Koska hankintasopimukseen kuuluu suunnittelu, ei varsinaista tiskisuunnittelua tilattu. Sen sijaan kirjasto tilasi hankeavustuksen turvin suunnitelmat kirjaston yleisilmeen kohotukseen Tiina Anttilalta / Helmipuu OY:stä (2 500 €). Tässä suunnitelmassa kirjasto sai kuvat, työlistan ja kosolti hyviä ideoita.

Hankeraha ei kulunut kokonaisuudessaan suunnitelmien tekoon, joten saimme ELYltä luvan käyttää sitä kirjaston viihtyvyyden parantamiseen. Vanhat nojatuolit ja salin pikkutuolit verhoiltiin, ja lopputulos on pirteä ja raikas (2 625 € + kankaat 300 €). Myös joitain pöytiä korjattiin, osa laitettiin kierrätykseen. Raha riitti vielä kahteen, eri käyttöjärjestelmällä toimivaan tablettiin, näillä markkinoidaan ja esitellään e-aineistoja (1 488 €).

Maalia ja pintaremonttia

Kun projekti lähti lopulta käyntiin, se laajeni kalustamisesta. Tilatoimi lähti mukaan ja maalasi osan kirjaston salia. Salin päätyseinän halkeamat korjattiin ja pääty maalattiin vaalean harmaaksi, jolloin yleisilme piristyi. Myös lattiaa paikkauskorjattiin. Tilatoimen tilaamat ja kustantamat seinätyöt maksoivat 6 670 €. Lisäksi kaupungin huoltomiehet ovat osallistuneet moneen pieneen korjaukseen ja ruuvaukseen, nämä kustannukset eivät ole kirjastotoimenjohtajan tiedossa, sillä ne kulkevat yleisissä kiinteistömenoissa.

Investointi - uusi tiski

Asiakaspalvelualue ja kirjallisuuden esittelypöydät uusittiin, salin tuolit ja nojatuolit verhoiltiin. Alustava tiski-suunitelma tilattiin kahdelta sopimustoimittajalta, joista ISKU OY:n suunnitelmaa lähdettiin jatkokehittämään. Asiakaspalvelupöydät on säädetty eri korkeuksille, ja yksi moduuleista on sähkösäätöinen. Näin henkilökunta saa vaihtelua työskentelyn ergonomiseen arkkitehtuuriin, ja myös asiakas voi valita luontevasti "pöytäkorkeuden", jolla asioi. Lainaustekniikkaa uusittiin hiukan. Tiskin ja asiakaspalvelualueen kokonaiskustannus on 9 817 €. Tähän kaupunki oli myöntänyt kirjastolle investointiosuuden.

Kun sisustuksessa päästiin vauhtiin, uusittiin myös aineiston esittelypöydät. Pyörillä varustetut esittelypöydät hankittiin talousjohtajan luvalla suuresta, kansainvälisestä huonekaluketjusta, sillä sopimustoimittajalla ei löytynyt tarkoitukseen soveltuvia huonekaluja (n 1 000 €). Nämä oli kuitenkin maksettava kirjaston käyttötalousmenoista. Samassa vauhdissa salin keinokukat kierrätettiin satuseinäksi, työn toteutti oppisopimusopiskelija, joten ylimääräistä kustannusta ei syntynyt.

Moni muu pieni, ilmainen tai edullinen idea syntyi ja toteutui lennossa. Suunniteluun kokouksineen, evakkoalueiden pystytykseen, pöytien siirtelyyn ja kantamiseen ja ideoiden testaamiseen käytettyä aikaa on vaikea arvioidan, mutta varovainen arvio on yhteenlaskettuna aikana 1 kk (2 800 €) - todellisuus lienee silti muuta.

Vaikutukset

Asiakkaat ovat ottaneet uudistuksen ilolla vastaan, ja kirjastoa kehutaan valoisaksi ja tilavaksi. Kirjastoon saapuva ei enää joudu väistämään hälytysportteja tai pöydänkulmia. Varsinkin uudet esittelypöydät on noteerattu houkuttelevina väriläiskinä. Henkilökunta on tyytyväinen ergonomian parantumiseen, ja ergonomisten vaihtoehtojen lisääntymiseen yleensä. Työskentely asiakaspalvelussa voi nyt tapahtua entistä joustavammin. Aineiston esittelypöydät on varustettu rullilla, ne liikkuvat helposti, ja salin muokkaaminen esim. konserttikäyttöön on nyt vaivatonta. Esteettömyys parani, kun kolmesta "huomautuskohdasta" saatiin kaksi korjattua.

Huomionarvoinen komentti saatiin asiakkaalta: "Hieno signaali kaupungilta näinä vaikeina taloudellisina aikoina - kuntalainen kokee, että hänestä välitetään, kun viihtyvyyttä parannetaan."

Jatkotoimenpiteet: 

Lainaus/palautussautomaatti hankitaan kirjastolle vielä tämän vuoden aikana. Kevyen, mutta toimivan automaatin saa edullisesti (kustannusarvio 5 000 €), ja rajapinnan avaamisesta on neuvotteilla puitesopimus maakuntatasolla.

Kirjasto on kuntalaisten olohuone Orivedellä, lisäksi kirjaston näyttelytila on pienen kaupunkimme parhaiten saavutettava näyttelytila. Näyttelytilan sermien korjaus ja ripustuksen uusiminen pidetään agendalla lähivuosina. 

Lisätietoa: 

Lainaus/palautusautomaattiin on varattu investointiosuutta vuoden 2014 aikana käytettäväksi. Hankinta tehdään heti, kun rajapinnan hankintahinnasta on neuvoteltu kirjastojärjestelmän toimittajan kanssa maakuntatasoinen puitesopimus.

 Henkilöstökulut on arvio.

Aloituspäivämäärä : 
31/12/2011
Lopetuspäivämäärä : 
29/04/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€32 680
Oma rahoitus yhteensä: 
€25 680
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000