Kirjaston koodikoulu
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Hämeenkyrön kirjasto
Kirjaston osoite : 
Härkikuja 7
39100
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirkko Pilvinen
Puhelin : 
+358505215142
Sähköposti : 
pirkko.pilvinen@hameenkyro.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa järjestetään koodauspajat kaikille Hämeenkyrön perusopetuksen 5. luokkien oppilaille kouluaikana. Hanke liittyy teemaryhmään 1.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjaston työtekijä osallistuu pajoihin ja raportoi oppilaiden innostuksesta yhdessä opettajan kanssa.
Opettaja raportoi lukuvuoden lopussa, miten pajan vaikutus on näkynyt oppilaiden työskentelyssä.

Kuvaus : 

Hanke toteutetaan lukuvuonna 2018-2019. Koodauskoulutus ostetaan ulkopuoliselta palvelun tuottajalta. Jokaisessa,  noin 20 oppilaan, pajassa on kaksi ohjaajaa. Pajoja tulee olemaan 6-7. Yhdessä ikäluokassa on noin 120 oppilasta. Pajat aikatauluineen suunnitellaan yhteistyössä opettajaryhmän kanssa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Hämeenkyrön neljä alakoulua
Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
09/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 576
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 144
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 720
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Päätös perustuu avustuksen hakuohjeessa ilmoitettuun avustuksen käyttötarkoitukseen ja avustamisen