Kirjaston koordinaatit kuntalaisen kartalle
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Neidonkengän kirjastonalle
Keminmaan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Väylätie 6
94400
Kirjaston puhelin : 
040-8493678
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@keminmaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-kemma
Y-tunnus : 
0210469-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Katri Sepponen
Puhelin : 
040-6722726
Sähköposti : 
katri.sepponen@keminmaa.fi
Kuvaus : 

Vuonna 2011 Keminmaan asukkaista vain 32% lainasi kirjastostamme, joten pienelläkin ei-käyttäjien aktivoitumisella olisi vaikutusta lainaustilastoihin. Hankkeessa pyrimme aktivoimaan kuntalaisia mm. mainonnan avulla, jotta kirjaston näkyvyys lisääntyisi ja tietoisuus kirjaston valikoimista parantuisi.

Projektissa huomioidaan eri asiakas- ja ikäryhmiä eri tavoin. Lapsiperheitä houkutellaan kirjastokäynnille jakamalla Keminmaalaisille kahden vuoden ikäisille lapsille neuvolatarkistuksen yhteydessä kuponki, jota vastaan saa kirjastolta noutaa ’kirjastonallen’ (nalle, jonka paidassa lukee Keminmaan kirjasto). Samalla nalle toimii kirjaston mainoksena ulospäin. Kirjastokäynnin yhteydessä kävijöille esitellään kirjastoa ja valikoimaa, sekä tarjotaan kirjastokorttia. Keminmaan kunnassa syntyy noin sata lasta vuosittain ja ajatuksena olisi jakaa nalleja kahden vuoden ajan (200kpl) alkaen keväästä 2013. Lapsiperheiden aktivoimiseksi tulemme hankkeessa myös järjestämään lasten tapahtuman sekä satutunteja kirjastolla. Erityisesti panostamme näiden tapahtumien markkinointiin.

Syksyllä 2013 teemme kirjastoa tunnetuksi Keminmaassa jalkautumalla kauppakeskukseen jakamaan kirjaston esitteitä ja mainostuotteita (Keminmaan kirjasto –heijastin), sekä kertomaan kirjaston toiminnasta. Lapsia ja nuoria innostamme kirjojen pariin kirjavinkkaus teemalla, minkä johdosta syksyn 2013 aikana tarjoamme aktiivisesti kirjavinkkauksia peruskoulun opettajille, ja käymme kouluilla vinkkaamassa kirjoja. Samalla voimme jakaa heijastimia myös koululaisille. Heijastimet ovat syksyn ajankohtaan sopiva, hyödyllinen tuote, ja ne tuovat kirjastolle positiivista näkyvyyttä.

Uusille Keminmaalaisille asukkaille lähetämme kirjastoinformaatiota postitse, jotta he saavat pian muutettuaan ensikosketuksen kirjastoon ja tiedostavat kirjaston olemassaolon uudella paikkakunnalla. Kirjeeseen liitämme mukaan Keminmaan kirjaston mainosviivaimen.

Rahaa anomme mainostuotteiden (nallet, heijastimet ja viivaimet) hankkimiseen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen lopputuloksena olemme saaneet kirjavinkkauksien muodossa yhteistyötä kouluihin hieman tiivistettyä ja tavoite on jatkaa yhteistyötä vähintään vinkkausten muodossa jatkossakin. Hankkeen aikana järjestimme kolmen vinkkauskerran lisäksi yhden lastentapahtuman ja kuusi satutuntia, johon hankimme ulkopuolisen vetäjän. Satutunnit olivat erityisen suosittuja Keminmaan päivähoidon piirissä ja osallistuminen runsasta.

Mainostuotteiden osalta vaikutuksia on vaikea arvioida, mutta positiivista palautetta on saatu. "Neuvolanalleja" on haettu tasaisesti, mutta melko iso osa nallen hakijoista on osoittautunut jo vakiasiakkaiksi. Uusille Keminmaalaisille lähetetyistä informaatiopaketeista olemme saaneet jonkin verran myönteistä palautetta. Kirjeitä lähetimme hankeaikana yhteensä 87 kpl.  Mainostuotteita on yhä jäljellä, joten mainontaa voimme niiden osalta jatkaa edelleen. Hankkeen aikana olemme lisäksi hankkineet sekä lainattavaksi että ostettavaksi kirjastokasseja, joissa lukee "Keminmaan kirjasto". Myös nämä toimivat ulospäin mainoksena kirjastolle. Ensimmäisen hankevuoden aikana saimme kirjaston lainausluvut nousemaan, mutta toisen hankevuoden aikana lainausluvut laskivat, mikä johtui todennäköisesti suurelta osin hankintojen merkittävästä putoamisesta määrärahoista johtuen. Kävijämäärät puolestaan kääntyivät v. 2014 aikana hienoiseen kasvuun.

Jatkotoimenpiteet: 

Pyrimme resurssien puitteissa jatkamaan hyvin alkanutta vinkkauskäytäntöä ja pari vinkkausta kouluille on tälle keväälle jo sovittuna. Kirjastonallejen hakuaika on päättynyt helmikuun loppuun. Nalleja on jäänyt vielä jonkin verran jäljelle, joten olemme suunnitelleet uutta tapahtumaa, jossa jakaisimme tapahtumissa kirjaston ulkopuolella kuponkeja, joita vastaan nallen voisi käydä kirjastolta noutamassa, ja näin saisimme mahdollisesti uusia potentiaalisia asiakkaita kirjastolle. Muitakin hankittuja mainostuotteita jaamme edelleen sopivissa tilanteissa ja pyrimme jalkautumaan jatkossakin myös kirjaston ulkopuolelle.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 818
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 155

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
65henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
247henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 600

Hankeavustusten perustelumuistio on osoitteessa http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013.

 
okm
avi