Kirjaston kotipalvelu käyntiin Simossa
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Simon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Jenssintie 2
95200
Kirjaston puhelin : 
040-3543326
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@simo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Simo
Y-tunnus : 
0193015-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Katri Kela
Puhelin : 
040-3543326
Sähköposti : 
katri.kela@simo.fi
Kuvaus : 

Simon kunnan väestö on ikääntyvää ja etäisyydet kunnan sisällä pitkiä. Haluamme kehittää kirjaston palveluja niin, että ne olisivat mahdollisimman tasapuolisesti kaikkien kuntalaisten ulottuvilla. Hankkeen aikana käynnistetään kirjaston kotipalvelutoiminta ja pyritään tekemään siitä mahdollisimman näkyvää, jotta palvelun tarvitsijat osaavat sitä myös pyytää. Kotipalvelun lisäksi hankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa muita liikuntaesteisten toivomia palveluja, kuten ääneenlukemista palvelutaloissa yms. Haemme avustusta kirjaston kotipalvelutoiminnan käynnistämiseen Simossa. Rahoitusta anomme osa-aikaisen hanketyöntekijän palkkaamiseen, jonka tehtävänä on löytää kotipalvelua tarvitsevat henkilöt, sekä kartoittaa heidän tarpeensa ja käynnistää kotipalvelutoiminta. Hanketyöntekijä suunnittelee reitit ja aikataulut kotipalvelutoiminnan ylläpitämiseksi hankkeen jälkeen, sekä kartoittaa myös mahdollisia yhteistyötahoja mm. kirjojen kuljetukseen. Lisäksi rahaa anotaan ilmoituskustannuksiin ja materiaaleihin (kassit).

Aiemmat hankkeet: 

Hakeutuvat palvelut ikäihmisille (Kemijärvi)

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana valmistimme Simon kirjastolle mainoksen kotipalvelutoiminnasta, kotipalvelusopimuksen ja asiakaskaavakkeen (lainatoiveet).

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeeseen palkattiin neljäksi kuukaudeksi osa-aikainen (50%) työntekijä, joka hoiti hankkeen etenemisen aikataulun mukaisesti. Hankkeen aikana selvitettiin kotipalvelun tarvetta kuntalaisten keskuudessa kahdella lehti-ilmoituksilla, netti-ilmoituksilla sekä mainoksilla kunnan eri toimipisteissä. Myös Kiikanpalon palvelutalolla ja aktivointikerhoissa käytiin kertomassa kirjaston kotipalvelusta ja oltiin yhteydessä myös muiden kunnan palvelutalojen henkilökuntaan. Hankkeen aikana saatiin viisi kotipalveluasiakasta, joille jatkossa viedään aineistopaketti kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Reitit kotipalvelun hoitamiseen jatkossa on suunniteltu mahdollisimman taloudellisesti. Myös ääneen lukeminen on aloitettu Kiikanpalon palvelutalossa, mistä saatu palaute on ollut positiivista, joten myös tätä palvelua jatketaan kerran kuukaudessa. Kotipalvelutoiminnan jatkamiseksi on myös Oulunkaaren vanhuspalvelun kerhotoiminnan kanssa on suunnitteilla yhteistoimintaa, jolloin kerhotoiminnan henkilökunta kuljettaa osan kirjastolla pakatuista ja valituista aineistopaketeista asiakkaille ja vastavuoroisesti kirjaston henkilökunta käy kerhoissa järjestämässä kirjallisuuteen liittyvää viriketoimintaa.

Jatkotoimenpiteet: 

Kotipalvelua sekä ääneenlukemista Kiikanpalon palvelutalossa jatketaan tämänhetkisten asiakkaiden kanssa tarpeen mukaan. Aikataulutukset lainojen toimitukselle sekä ääneenlukemiselle ovat valmiina, mutta myös uusia mahdollisuuksia esim. aineistopakettien kuljettamiseen kartoitetaan edelleen. Kotipalvelun markkinointia jatketaan myös tulevaisuudessa verkossa, sekä kunnan eri pisteissä. Hankkeen aikana valmistettuja mainoslehtisiä hyödynnetään markkinoinnissa. Myös uusia kotipalveluasiakkaita otetaan sitä mukaa kun heitä tavoitetaan ja uusia tarvitsijoita tulee.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 476
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 476
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
59henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on kirjastopoliittisten linjausten mukainen.