Kirjaston laitehankinnat
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
ClipArt
Honkajoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Puistotie 6
38950
Kirjaston puhelin : 
050-5775223
Kirjaston sähköposti : 
minna.hautaluoma@honkajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Honka
Y-tunnus : 
0132697-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Hautaluoma
Puhelin : 
050-5775223
Sähköposti : 
minna.hautaluoma@honkajoki.fi
Kuvaus : 

Haetaan avustusta kirjaston asiakaspäätteiden (3 kpl) uusimiseen sekä asiakaskäyttöön tarkoitettujen tulostin/skanneri/kopiokone -monitoimilaitteen, kuulokkeiden ja induktiosilmukan hankintaan.

Kirjastossa on kaksi (2) asiakaspäätettä internetin ja toimisto-ohjelmien käyttöön sekä yksi (1) aineistonhakukone. Koneet ovat useita vuosia vanhoja, hitaita ja kapasiteetiltaan riittämättömiä vastaamaan niiden nykyistä käyttötarvetta. Asiakkaat ovat toivoneet koneiden uusimista. Myös kuntaan rakennettava valokuituverkko asettaa koneiden toiminnalle uusia haasteita. Lisäksi laitteiston uusimisella valmistaudutaan uuden sukupolven verkkokirjaston hankintaan Satakunnan kirjastojen yhteisjärjestelmässä. Satakunnan kirjastoissa käytössä oleva Origo-ohjelmisto päivitetään uuteen Axiell Auroraan lähitulevaisuudessa, ehkä jo vuoden 2012 aikana. Satakirjastojen johtoryhmä kehotti kokouksessaan 25.4.2011 kirjastoja tarkistamaan ja tarvittaessa uusimaan vanhat atk-laitteensa.

Asiakaskäyttöön tulevat kuulokkeet ja tulostin/skanneri/kopiokone -monitoimilaite nykyaikaistavat kirjaston palveluja. Lisäksi kirjaston kotiseutukokoelmaan kuuluu cd-levyjä, joita ei anneta kotilainaksi, mutta joita ei voi kuunnella kirjastossakaan ilman kuulokkeita. Kirjastossa ei ole käytössä kuulovammaisten asiakkaiden palvelua ja siten kirjaston saavutettavuutta parantavaa induktiosilmukkaa.

Haettava avustus on 3265 €, mistä asiakaspäätteiden osuus on 1440 € (sis. kolmen vuoden on-site takuu yht. 300 €). Kuulokkeiden ja monitoimilaitteen arvioitu hinta on 235 € ja induktiosilmukan 490 €. Laitteiden lataus ja asennus hankitaan ostopalveluna, kustannusarvio matkakuluineen 1100 €. Kunta hankkii itse uuden lainauskoneen oheislaitteineen, kustannusarvio 1070 €.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjaston kolme vanhaa asiakaspäätettä (kaksi internet-konetta ja yksi aineistonhakukone) uusittiin hakemuksen mukaisesti. Koneille hankittiin myös kuulokkeet ja uusi tulostin. Asiakkaiden tietoturvan parantamiseksi yhteiskäytössä oleville internet- ja tekstinkäsittelykoneille lisättiin Reborn-suojauskortit, jotka palauttavat koneiden asetukset alkuperäisiksi aina uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Samalla myös koneille mahdollisesti tallennetut tiedostot häviävät.

Jäljelle jääneellä summalla hankimme alkuperäisestä hakemuksesta poiketen ja osin kirjaston omin kustannuksin kaksi Sony e-Reader Touch Edition -merkkistä e-kirjojen lukulaitetta, joiden välityksellä pystymme tuomaan Satakirjastojen kokoelmiin kuuluvia sähkökirjoja entistä paremmin esille. Indukstiosilmukkaan raha ei olisi enää riittänyt. Asiakkaiden on mahdollista lainata lukulaitteita kotiin.

Palvelutiskin virkailijakäytössä oleva kone uusittiin kirjaston omalla rahoituksella.

Asiakkaat ovat olleet uusiin koneisiin sekä nyt käytössä olevaan valokuituyhteyteen tyytyväisiä ja koneiden käyttöaste on noussut niiden uusimisen myötä. Asiointipalvelujen käytön lisäksi Internet on varsinkin maahanmuuttajataustaisille asiakkaille tärkeä yhteydenpitoväline kotimaassa oleviin perheenjäseniin, sukulaisiin ja ystäviin.

Jatkotoimenpiteet: 

Ei välittömiä jatkotoimenpiteitä. Koneet ja ohjelmat pyritään pitämään ajan tasalla mm. huolehtimalla niiden päivityksistä.

Aloituspäivämäärä : 
31/12/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 265
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 070
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 335
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 766
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 566
Muualta saatu avustus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 200
 
okm
avi