Kirjaston laitehankinnat
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ruoveden kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 4
34600
Kirjaston puhelin : 
034861382
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ruovesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ruove
Y-tunnus : 
0152842-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Outi Ylinen
Puhelin : 
034861380
Sähköposti : 
outi.ylinen@ruovesi.fi
Kuvaus : 

Avustusta haetaan asiakaskäyttöön sekä kirjaston- ja tiedonhaun opastuskäyttöön tulevan laitteiston ja välineistön hankkimiseen. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, sillä kirjasto sijaitsee koulukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Toisena tärkeänä kohderyhmänä ovat ikääntyvät, joille on tarkoitus järjestää tietokoneen käytön ja sähköisen asioinnin opastuksia.

Hankkeella kehitetään asiakasopastusta ja mediakasvatusta sekä parannetaan palveluja saattamalla asiakkaiden käyttöön ajantasaista laitteistoa.  Lisäksi hankkeella kehitetään kirjastotilan toimivuutta työskentelytilana ja edistetään langattoman verkon käyttömahdollisuuksia.

Hankerahoituksella hankitaan viisi kannettavaa tietokonetta, neljä tablettia, kaksi kookasta näyttöä ja dokumenttikamera. Omarahoitusosuus muodostuu henkilöstökuluista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Avustusvaroin hankimme 3 kpl Apple iPad Air Wi-Fi 16GB, 3 kpl Apple iPad Mini Retina Wi-Fi 16GB, 5 kpl Smart case, 1 kpl Logitech ultra thin keyboard, Leba Notesync lite U15-lataustelakka (laitteiden latausta ja synkronointia varten) sekä dokumenttikamera Lumens PS751. Lisäksi hankimme laitteita omin varoin ja uusimme vanhaa laitekantaamme: projektori Optoma W401, langaton HDMI kuvansiirto Optoma WHD200, kattoasennusteline, valkokangas MD 2400 electric sekä 1 kpl Maclocks Universal Tablet Security Holder.

Hankkeen alkaessa tietohallinto piti koko henkilöstölle koulutuksen tabletin peruskäytöstä. Tietohallinnon osaamista tarvittiin erityisesti tablettien ylläpitotoimissa, joka osoittautui ennakoitua enemmän aikaa vieväksi.

Hankittuja laitteita käytettiin koululaisille (1.-9.lk) pidetyissä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastuksissa ja myös päivähoitoikäisten käynneillä kirjastossa. Opastusten lisäksi pidettiin eri luokille teemahetkiä ajankohtaisista, juhlavuosiin liittyvistä aiheista kuten Tove Jansson ja Muumit, Kalevala sekä Akseli Gallen-Kallela. Lähinnä seniori-ikäisille suunnatuissa opastuksissa sisältönä oli tabletin peruskäyttö ja vinkkaus erilaisista verkkopalveluista. Lisäksi järjestettiin SeniorSurf-tapahtumat. Lukusaliin laitettiin jatkuvaan asiakaskäyttöön yksi tabletti lähinnä e-aineistojen käyttöön (mm. ePress ja eMagz) ja myös tiedotteita ja opasteita e-aineistoista.

Tavoitteet arvioimme saavuttaneemme hyvin. Hankitut laitteet ovat osoittaneet tarpeellisuutensa ja käyttökelpoisuutensa monenlaisissa opastuksissa ja tilaisuuksissa, joita olemme järjestäneet eri ikäisille kirjaston asiakkaille. Lisäksi lukusalin tabletti tarjoaa asiakkaille hyvän mahdollisuuden sekä tutustua e-aineistoihin että käyttää e-aineistoja.

Hankkeen aikana, uusin laittein ja välinein olemme saaneet kehitettyä kirjastoa oppimisympäristönä sekä erityisesti koululaisten kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastuksia. Uudenlaiset opastustunnit on koettu entistä toimivampina ja opettajat ovat antaneet hyvää palautetta opastuksista.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankevaiheen jälkeen toimintaa jatketaan osana normaalia kirjastotyötä.

Edelleen on tarkoitus kehittää kouluyhteistyötä. Valmistelussa on kirjaston ja koulun yhteistyön kirjaaminen osaksi kuntakohtaista opetussuunnitelmaa ja myös varhaiskasvatussuunnitelmaa. Erityishuomio on tarkoitus keskittää mediakasvatuksen mahdollisuuksiin kirjastossa.

Tavoitteena on myös aikuisille suunnattujen opastuksien kehittäminen ja säännöllinen järjestäminen.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2014
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 751
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 685
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
26kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
266henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
12kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
123henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi