Kirjaston markkinointi uusille asiakkaille
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Helsingin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Rautatieläisenkatu 8, PL 4100
00099
ISIL-tunnus : 
FI-He
Y-tunnus : 
FI 020 12566
Yhteyshenkilön nimi : 
Roosa Kallio
Puhelin : 
0406755272
Sähköposti : 
roosa.kallio@hel.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää kirjaston markkinointitoimintaa siten, että uudet käyttäjät (ts. ne, joilla ei ole kirjastokorttia) tavoitetaan aiempaa tehokkaammin. Helsinkiläisistä vain 38 % on kirjastokortti. Kirjastolla on kuitenkin tarjottavaa jokaiselle helsinkiläiselle.

Erityisenä kohderyhmänä hankkeessa ovat muuttajat (ml. maahanmuuttajat),  joita Helsinkiin tulee vuosittain useita tuhansia. Kirjasto ja sen tarjoamat mahdollisuudet laina-aineistoista tiedonhakuun, toimitiloihin ja tapahtumiin on tuotava tunnetuksi näille kohderyhmille. Hankkeen tavoitteena laajentaa kirjaston käyttämiä markkinointikeinoja uusille käyttäjille soveltuvasti ja parantaa kirjaston imagoa tässä kohderyhmässä.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin kaupunginkirjaston tapahtuma- ja markkinointiyksikkö. Kirjaston toimipaikat ja muut yksiköt osallistuvat toiminnan toteuttamiseen. Toiminta toteutetaan mahdollisimman laajasti kumppanuusyhteistyönä ulkopuolisten toimijoiden ja muiden virastojen kanssa.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet tapahtuvat ensisijaisesti kirjaston ulkopuolella  tapahtumissa, suoramarkkinoinnin keinoin ja verkossa. Myös kirjaston tapahtumien kehittäminen sekä painomateriaalin tarkastelu ovat osa hanketta. Markkinoinnin keskeinen kehitysalue on asukkaiden tavoittaminen kirjastotilan ulkopuolella systemaattisella tavalla.

Hankkeessa on tarkoitus lähestyä uusia muuttajia markkinointikampanjalla. Kampanja käynnistyy suoramarkkinoinnilla, joka on kohdistettu muuttajiin valittujen kirjastojen alueella. Tämän jälkeen kirjastoa tehdään tunnetuksi printti- ja verkkokampanjalla sekä tapahtumamarkkinointikiertueella. Kiertue on eräänlainen pop up –kirjasto, joka jalkautuu kirjastotiloista ulos ei-käyttäjien pariin. Tarkoituksena on tuoda esille kirjaston laajaa palvelutarjontaa, kuten valikoimaa, kattavaa kirjastoverkkoa, omaa lähikirjastoa, verkkopalveluita ja kirjaston tarjoamia mahdollisuuksia kotiutumisessa ja juurtumisessa uuteen asuinalueeseen. Lisäksi kohderyhmittäin järjestetään kirjastoissa tervetulo-tapahtumia, jossa esitellään omaa lähikirjastoa, sen tuomia mahdollisuuksia ja palveluita.

Toiminnan arviointi

Hankkeen toimintaa arvioidaan uusien kävijöiden, kirjastokorttien ja lainojen määrällä. Lisäksi hanketta voi arvioida kirjaston imagon vahvistumisen kautta. Hankkeessa toteutettuja ratkaisuja on mahdollista hyödyntää  muissa kirjastoissa monistamalla ratkaisut suoraan käyttöön.

Markkinointi omana toimintonaan on yleisessä kirjastossa uutta, eikä varsinaisia markkinointitoimenpiteitä ole tähän asti toteutettu laajamittaisesti. Lisäksi kirjastolla ei ole ollut resursseja tehdä erityisiä kampanjoita uusien (ei-käyttäjien) houkuttelemiseksi. Pyrkimys tehdä yhteistyötä muiden virastojen ja tahojen kanssa on tärkeä osa hankkeen kehitysalueista.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2013
Lopetuspäivämäärä : 
01/06/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€41 580
Oma rahoitus yhteensä: 
€17 820
Budjetti euroissa yhteensä: 
€59 400
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi