Kirjaston omatoimipalvelu Keminmaahan
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keminmaan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Väylätie 6
94400
Yhteyshenkilön nimi : 
Katri-Vappu Kela
Puhelin : 
040-6722726
Sähköposti : 
katri.kela@keminmaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on parantaa Keminmaan kirjastopalveluja lisäämällä aukioloaikoja omatoimi -palvelun avulla, jolloin asiakkaat pääsevät kulunvalvonnan avulla kirjastoon itselleen sopivimpana ajankohtana, riippumatta kirjaston henkilökunnan paikallaolosta. Kirjaston omatoimipalvelumalli parantaa kirjaston saavutettavuutta ja kuntalaisten tasa-arvoa. Tällöin myös kirjaston käyttöaste kasvaa.
Omatoimipalveluajan lisäksi kirjastosta tulee jatkossakin saamaan asiakaspalvelua, jolloin henkilökunta on paikalla. Vaikka omatoimipalveluaika on tärkeä lisäpalvelu kirjastoille, ei se kuitenkaan korvaa perinteistä kirjaston palveluaikaa, jolloin kirjastossa on henkilökuntaa opastamassa asiakkaita.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen vaikuttavuutta seurataan pääkirjaston käyttöastetta seuraamalla ja arvioimalla, sekä asiakaspalautteen avulla. Myös lainamääriä seurataan.

Kuvaus : 

Hankkeessa varustetaan kirjasto omatoimitilaan ja -lainaukseen tarvittavin laittein, osittain omarahoituksen avulla. Hankkeessa haetaan avustusta kirjastojärjestelmään integroituun kulunvalvontajärjestelmään, valvontakameroihin, lainaus/palautusautomaatin ja laitteiston hankintaan sekä muuhun oheisvarustukseen, jota omatoimikirjastossa tarvitaan turvallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi. Samalla muutetaan sisäänkäynti esteettömäksi. Tavoitteena on, että jatkossa asiakkaat pääsevät kirjastoon kulunvalvonnan avulla päivittäin, myös viikonloppuisin.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi