Kirjaston TVT-hanke
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
0193691478
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050-4621642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Kuvaus : 

Lohjan kaupungin opetustoimessa on käynnistetty TVT-hanke v. 2012.  Jokaisella lohjalaisella opiskelijalla tulee olla tasa-arvoiset lähtökohdat saavuttaa tarivttavat mediataidot jatko-opintoja ja työelämää varten.  Modernia oppimisympäristöä on mallinnettu  mallikoulujen avulla esikoulusta lukioon.  Opetushallitukselta on saatu hankkeen toteuttamiseen rahoitusta v. 2012-2014 noin 260 000 €.   Mäntynummen kombikirjasto, johon saatiin Uudenmaan ELY-keskuksen projektiavustus pedagogisen informaatikon palkkaamiseen ja tietoteknisen varustuksen täydentämiseen (41000 €) on ollut myös  hankkeessa yhtenä yhteistyökumppanina, "mallikirjastona", jolla on modernein tietotekninen varustus.

Kirjaston tavoitteena on tehdä yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa,  edistää lukuharrastusta sekä tiedonhakutaitojen ja kriittisten medialukutaitojen kehittymistä.  Kirjaston, päivähoidon ja koulun yhteistyösuunnitelma on päivitetty v. 2013 ja liitetty osaksi alkavaa kulttuuripalveluiden tulosalueen Kulttuuripolku-hanketta. Kirjasto on sitoutunut järjestämään tietyillä luokka-asteilla systemaattisesti ja tasa-arvoisesti kaikissa pisteissään mm. tiedonhaun opetusta.  Pääkirjastoa ja Mäntynummen kirjastoa lukuun ottamatta kirjastojen tietotekninen taso on puutteellinen  kirjastonkäytön ja tiedonhaunopetukseen.

Kaikista kirjastoista tulisi tehdä ajanmukaisia, toimivia ja innostavia oppimisympäristöjä, joissa on modernia tietotekniikkaa opetuksen apuna.  Kirjastojen tulee olla mukana TVT:n kehityksessä, jotta se voisi vastata  koulutoimen haasteisiin.  Esim. tiedonhaun tunnilla oppiminen on tehokkaampaa, jos oppilaat voivat tehdä tiedonhaun harjoitustehtäviä eikä vain saada teoreettista opetusta.

 

 Kustannusarvio

lähikirjastoille yhteiseen opetuskäyttöön

10 kannettavaa tablettia tai tietokonetta,  á 700 € yht. 7000 €

10 tablettia pääkirjastoon                                              7000 €

henkilökunnalle tabletteja, 15 kpl á 700 €, yht.           10500 €

asiakkaiden käyttöön tabletteja 15 kpl                         10500 €

WLAN-verkko 8 kirjastopisteeseen,  á 300 €                 2400 €

projektoreita 5 kpl á 700 €                                             3500 €

valkokankaita 5 kpl á 200 €                                           1000 €

kulut yht.                                                                              41900  €                                                  

 

omarahoitusosuus, kaupungin tietohallinto

vastaa hankinnasta, asetuksista ja koulutuksesta         2000 €

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lohjan koulutoimi

Aiemmat hankkeet: 

Kombikirjastossa kohdataan, UudELY 15.3.2012

Vaivattomasti verkkoon, UudELY 14.3.2012

Virkkalan kirjastossa opetus teoriasta käytöntöön, Uud.ELY 18.3.2013

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektirahalla hankittiin 24 kpl tabletteja opetuskäyttöön. Lisäksi hankittiin 10 kpl tabletteja henkilökohtaiseen tai osastokohtaiseen käyttöön henkilökuntaa varten sekä yksi kannettava tietokone. Lisäksi hankittiin opetuskäyttöön valkokangas sekä kuulokemikrofoneja. Tableteille hankittiin kuljetus- ja latauslaatikot, joissa niitä voidaan siirtää kirjastosta toiseen tai ottaa kirjastoauton reitille mukaan. Tabletteja on hyödynnetty päiväkotien ja koulujen välisessä yhteistyössä. Niiden avulla on harjoiteltu kirjaston käyttöä ja tiedonhakua. Eskarileikkitunneilla lapset ovat ottaneet niillä kuvia ja niistä on tehty näyttelyitä jne.

Pedagoginen informaatikko hyödynsi työssään tabletteja opetuskäytössä ja mediakasvatuksessa. Hankkeen aikana kirjaston henkilökunnan valmius käyttää tabletteja on parantunut mm. kahden koulutuksen ansiosta. Kirjastojen valmiudet toimia moderneina oppimisympäristöinä ovat hankkeen ansiosta parantuneet.

Jatkotoimenpiteet: 

Tabletteja hyödynnetään kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksessa.

Lisätietoa: 

Oma rahoitus: raportista näkyvä 262 e laitteisiin. Oman työn osuus 35 h, yht. 948 e.

Hankitut laitteet ja tarvikkeet:
Apple Macbook Air 1 kpl 783,70
Leba Notecase for 15 iPads with gripcase, iPadeja opetuskäyttöön 12 kpl 1850,00
Suojukset iPadeille 12 kpl 456,00
adapteri, ääni-sovitin, Apple TV 3 kpl 147,40
Apple iPad wi-fi 12 kpl 3768,00
HDMI 1 kpl 12,30
Logitech PC Headset -kuulokemikrofoni 10 kpl 319,00
Jabra speak 510, speakerphone 1 kpl 106,90
Valkokangas 1 kpl 299,00
Lenovo Thinkpad 10, kannettava 1 kpl 670,00
Lenovo Thinkpad 10, näppäimistö 1 kpl 110,20
Streetz headset, kuulokemikrofoni
iPad -yhteensopiva 10 kpl 200,00
IPadeja ja näppäimistöjä 10 kpl 5539,00
14261,50

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€41 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€43 900
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 210
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 210
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000
 
okm
avi