Kirjastoon kii!
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kangasniemen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kappalaisenkuja 2
51200
Bibliotekets telefonnummer : 
040-523 2210
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-kod : 
FI-Kanmi
FO-nummer : 
0164690-3
Ansvarsperson : 
Sari Tulla
Telefonnummer : 
0400-859 657
E-post : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen kohderyhmänä ovat yläkoulu- ja lukioikäiset nuoret. Erityisesti olemme huolissamme yläkoululaisten vähentyneestä kirjastonkäytöstä, joka osittain johtuu siitä, että kirjastomme tilat ovat väliaikaiset ja siten vaatimattomat. Tämänhetkisissä tiloissa ei ole kokoontumis- eikä ryhmätyötiloja. Lisäksi kirjaston fyysinen sijainti on tällä hetkellä erillään yläkoulusta ja lukiosta.

Hankkeen tavoitteena on järjestää erilaisia teemailtoja ja tapahtumia nuorille kirjaston ulkopuolella. Samalla tehostetaan kirjaston toimintaa jalkautumalla kirjaston seinien ulkopuolelle. Osa teemailloista rakentuu asiantuntijoiden luentoihin ja työpajoihin ja osa kulttuuri- ja viihdetapahtumiin. Samalla kirjasto esittelee teeman mukaista kirjallisuutta ja muuta aineistoa sekä madaltaa samalla nuorten kirjaston käytön kynnystä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja järjestöjen kanssa. Tärkeänä osana on julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö. Yhteistyökumppaneina toimivat esimerkiksi kosmetologit, kampaajat, autoliitto, metsästysseurat, paikallinen harrastajateatteri jne. Hanke ajoittuu syksyyn 2014 ja vuoteen 2015.

Webbsidor, publikationer och material: 

Kangasniemen kunnallislehti uutisoi Nuorten harrastemessuissta 27.8.2015.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen kohderyhmänä olivat yläkoulu- ja lukioikäiset nuoret. Erityisesti olemme olleet huolissamme yläkoululaisten vähentyneestä kirjastonkäytöstä, joka osittain on johtunut siitä, että kirjastomme toimii tällä hetkellä ahtaassa ja vaatimattomassa väliaikaisessa tilassa., jossa ei ole kokoontumis- eikä ryhmätyötiloja. Lisäksi kirjaston fyysinen sijainti on tällä hetkellä erillään yläkoulusta ja lukiosta.

Hankkeen tavoitteena oli järjestää teemoiltaan erilaisia tapahtumia nuorille kirjaston ulkopuolella ja jalkautua toimimaan kirjaston seinien ulkopuolella. Tapahtumien yhteydessä kirjasto esitteli aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja muuta aineistoa.

Järjestimme nuorille alkukeväästä 2015 kyselyn, jossa kysyimme nuorten omia toiveita kirjaston järjestämien tapahtumien suhteen. Vastauksia saimme yhteensä 151 kappaletta. Suosituimmiksi toiveiksi nousivat elokuvat, autourheilu, kauneudenhoito ja musiikki. Kyselyn pohjalta teimme yhteenvedon, mitä mahdollisesti voisimme  nuorille järjestää ja otimme yhteyttä opettajiin. Yhteisten tapaamisten tiimoilta syntyi ajatus järjestää koko perheelle suunnattu Nuorten harrastemessu-tapahtuma, joka olisi samalla koulun ja kodin yhteinen koulupäivä. Suunnittelu nuortenmessuihin käynnistyi huhtikuussa 2015 yhteydenotoilla paikallisiin yhdistyksiin, järjestöihin ja toimijoihin. Ennen koulujen päättymistä ajankohdaksi sovittiin elokuinen lauantai 22.8.2015. Kesän aikana harrastemessut löysivät muotonsa ja eri toimijoiden kanssa sovittiin ohjelma ja aikataulut. Messut päätettiin järjestää paikallisen tanssilavan tiloissa, sillä jäähalli oli jo varattu toista tilaisuutta varten. Harrastemessuilla oppilaille jaettiin passit, joihin heidän piti kerätä leimat eri pisteistä. Kolme pistettä oli pakollisia ja loput vapaaehtoisen valinnan mukaan kierrettäviä. Pakolliset pisteet olivat: autokoulun opettajan liikenneohjaus, farmaseutin ruoka- ja terveysvalistus ja kansalaisopiston vetämä tanssi/liikuntaohjaus. Muuta tarjontaa paikalla edustivat Autoliitto Kangasniemi, paikalliset ralliautoilijat kalustoineen, kennelkerhon vetämät koirasuunnistukset, liikunnalliset pisteet liikuntatoimen ja eri harrastejärjestöjen vetäminä, nuorisotoimen järjestämä toiminta sekä kirjaston oma piste kirja- ja aineistoesittelyineen. Harrastemessujen juontajana toimi Sami Sarjula.

Harrastemessujen jälkeen keräsimme palautteen tapahtumasta webropol-kyselyn avulla. Vastauksia saimme yhteensä 74 kappaletta. Sekä oppilailta, opettajilta että tapahtumassa mukana olleilta toimijoilta tullut palaute oli kiittävää. Kirjastomme järjesti tämäntyyppistä tapahtumaa ensimmäistä kertaa, ja onnistuneen tapahtuman syntymiseen vaikutti hyvin tehty suunnittelu- ja pohjatyö. Koulun puolelta on esitetty toivetta, että harrastemessut olisivat vuosittainen tapahtuma.

Vuoden 2015 alussa kirjasto järjesti Sibelius-konsertit osana Sibeliuksen 150-juhlavuotta, kun sellisti Jussi Makkonen ja Nazig Azezian saapuivat konsertoimaan Kangasniemi-saliin tammikuussa. Jussi Makkosen konsertit saivat kuluneena vuonna valtakunnallista ja kansainvälistäkin julkisuutta musiikin kautta tekemällään työllä Sibeliuksen musiikin tuomiseksi lasten ja nuorten pariin. Kangasniemeläiset lapset ja nuoret saivat nauttia tästä ensimmäisten joukossa. Musiikkiesityksen lisäksi Jussi Makkonen esitelmöi Sibeliuksen elämästä ja kertoi elävästi eri soitinten ja musiikin historiasta.

Kirjasto oli mukana järjestämässä yhteistyössä yläkoulun ja nuorisotoimen kanssa  7-luokkalaisten matkaa ToukoFest-tapahtumaan Jyväskylään toukokuussa 2015. Päivän suosituimmaksi teemaksi nousi tubetus, joka toi kirjaston väelle kosketuksen kyseiseen nykyajan ilmiöön ja herätti ajatuksia tubetuksen hyödyntämisestä vaikkapa kirjavinkkauksissa tai nuorten tekemissä kirjaesitelmissä.

Elokuvien pariin nuoret pääsivät toukokuussa 2015, kun järjestimme Koulukinon kautta elokuvaesityksen elokuvan Big Game parissa kunnantalon Kangasniemi-salissa. Elokuvaesitys oli osa yläkoulun keväistä teemaviikkoa.

Sibeliuksen juhlavuosi sai jatkoa, kun kirjasto järjesti Aino Sibeliuksesta kertovan esityksen kesäkuussa. Marika Sampio-Utriaisen monologiesitys Aino S. – Rakkaudesta mieheen oli koskettava ja vahva kuvaus naisesta vahvan säveltäjämiehen rinnalla. Esitys kokosi paikalle kiitettävästi väkeä, mutta ajankohdasta johtuen esitys ei tavoittanut nuoria siinä mittakaavassa, kun olimme ajatelleet.

Perinteisenä kirjaston tapahtumana päädyimme järjestämään kirjailijavierailun syksylle 2015. Yksi tämän hetken suosituimmista nuortenkirjailjoista Jyri Paretskoi saapui vierailulle lokakuussa, ja esitteli erittäin innostavalla tavalla draaman keinoja käyttäen omia kirjojaan ja kertoi samalla kirjailijan työstä. Paretskoin kirjailijavierailu näkyi lisääntyneenä kiinnostuksena kirjailijan teoksiin. Teoksia valittiin myös äidinkielen tutkielman kirjoiksi.

Joulukuussa kirjaston henkilökunta matkusti lukiolaisten kanssa Helsinkiin Studia-messuille. Linja-automatkan ajan lukiolaiset saivat nauttia kirjaston järjestämästä ohjelmasta. Nuoret osallistuivat musavisaan, jossa kappaleiden tunnistamisen lisäksi pohdittiin runouden osuutta musiikin maailmassa. Tämän lisäksi he saivat nauttia lyhyistä kirja- ja lukuvinkkauksista. Toisen hankkeemme, Koheennuttavan tarinakuvastimen, myötä syntynyt Anni Swan esitys esitettiin myös matkan aikana. Nuorilta saatu palaute oli jälleen kiittävää, suora lainaus: ”Parasta väliaikaohjelmaa mitä on ollut ikinä!”.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjaston koululla järjestämät tiedonhaun ohjaukset ovat vakiinnuttaneet paikkansa yläkoululaisten ohjelmassa. Yläkoululaisten äidinkielen tutkielmiin ja niihin liittyvään kirjailijatietojen ja kirja-arvostelujen ohjaukseen liittyvät tunnit antavat nuorille täsmäpaketin tutkielman tekoon liittyvissä kysymyksissä. Hankkeen aikana olemme pohtineet näiden tuntien aiheiden avaamista erilaisia mediavälineitä käyttäen, kuten videoiden, tubetuksen tai älypuhelintekniikan hyödyntämisen kautta lisänä perinteiseen verkkotiedonhakuun. Jatkokeskustelua käydään siinä, voivatko oppilaat jatkossa osana tutkielmaa käyttää myös muita välineitä esitelmän elävöittämiseen.

Nuorten harrastemessujen osalta on pohdinnassa, järjestetäänkö messut vuosittain vai joka toinen vuosi. Lisäksi tapahtuman järjestämisen rahoitus vaatii pohdintaa. Uuden kirjastotilan siirrymme yläkoulun yhteyteen, jolloin yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten saavuttaminen helpottuu. Tämä hanke on omalta osaltaan tiivistänyt kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä, jota pyrimme jatkamaan tiiviinä jatkossakin.

Ytterligare information: 

Muualta saatu avustus: Nuorten messujen kahvilan tuotto on 259,21 €. Aino Sibeliuksen monologiin kustannuksiin osallistui Otto Mannisen seura 265 €:lla. Kangasniemenkunnan kulttuuritoimi maksoi Aino S monologiin liittyvät matkakulut 186 € (tämä ei näy pääkirjaotteessa, koska matkakulut siirrettiin suoraan kulttuuritoimen tiliöitäväksi). Yhteistyökumppaneiden rahoitusosuus perustuu Nuorten harrastemessuihin. Näytteilleasettajia tilaisuudessa oli omakustanteisesti 55 hlö x 8 h. Laskennallisesti 440 työtuntia ja työtunnin hinta 15 €/h = 6600 €.

Projektet börjar : 
01/05/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€12 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€16 647
Egen finansiering: 
€1 354
Extern finansiering: 
€524
Bidrag från samarbetspartners: 
€6 786

Statistik:
Utbildningar: 
5kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
92henkilö/person
Antalet evenemang: 
10kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 258henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014