Kirjastopalvelun kehittäminen: ASIAKKAILLE OMATOIMIKIRJASTO ILTAISIN JA VIIKONLOPPUISIN
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Valkeakosken kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppilankatu 2, PL 12,
37601
Kirjaston puhelin : 
Asiakaspalvelu puh. 040 335 7055
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@valkeakoski.fi
ISIL-tunnus : 
Valkka
Y-tunnus : 
0157568-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Toivonen
Puhelin : 
0403357040
Sähköposti : 
leena.toivonen@valkeakoski.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen alkuperäinen tavoite ole omatoimilehtisalin käyttöönotto, mutta hankkeen sisältömuutoksen haettiin lupa ja hankkeen rahoitusta käytettiin kirjaston varustamiseen RFID-lainaukseen sopivaksi. Tulevaisuudessa lehtisalin omatoiminen käyttö on mahdollista peruskorjauksen jälkeen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjastossa on toimiva RFID-lainausjärjestelmä

Kuvaus : 

Kirjaston asiakaskyselyissä on toivottu lisää ilta- ja viikonlopun aukioloaikoja. Valkeakosken kirjasto käynnistää hankkeen, jonka tarkoituksena on avata kirjaston lehtilukusali asiakkaiden käyttöön aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin itsepalveluperiaatteella palveluiden turvaamiseksi.

Hankkeella kehitetään kirjaston resurssien joustavaa käyttöä muuttuviin olosuhteisiin: itsepalveluaukiolo varmistaa, että kirjaston kokoelmat, tilat ja laitteet ovat käytössä lähes koko päivän, kun ilta- ja  viikonloput ovat myös asiakkaiden käytössä. Erityisesti työssäkäyviä asiakkaita ajatellen toimiva itsepalvelun järjestäminen iltatunneiksi on järkevää, sillä näin kirjaston henkilöstöresurssit voidaan hyödyntää vaativaan asiakaspalveluun sekä muuhun kirjaston palvelua edistävään kehittämistyöhön.

Hankkeen käynnistäminen edellyttää tietotekniikkahankintoja. Hankkeen ensimmäisenä osana kirjasto hankkii lainausautomaatin ja hälytinportit, joiden avulla saadaan joustavuutta lehtilukusalin toimintaan. Toisena hankintana on tarkoitus hankkia kulunvalvontalaitteisto, joka mahdollistaa asiakkaiden pääsyn kirjaston tiloihin kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Asiakkaat voivat lainata ja lukea lehtisalin aineistoja sekä käyttää tietokoneita e-lehtien lukemiseen. Muut kirjaston palvelut, kuten esimerkiksi tietopalvelu ja muu opastus sekä kirjastokäytön ja tiedonhaun opetus ovat käytettävissä aina kun henkilökuntaa on paikalla. 

Toteutetun hankkeen tuloksista saadaan palautetta kyselyn avulla. Keväällä 2017 on tarkoitus toteuttaa asiakkaille kysely hankkeen onnistumisesta.

 Avustusta haetaan

kulunvalvontalaitteiston hankintaan

kirjaston hälytinporttien hankintaan

lehtilukusalin lainausautomaatin  hankintaan

 ja projektityöntekijän palkkaamiseen

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Valkeakosken kaupunginkirjasto sai vuoden 2016 haussa rahoitusta omatoimilehtisalia varten. Valitettavasti kirjaston tulossa oleva peruskorjausvaihe ei mahdollistanut nykyisten tilojen vaatimaa muutostyötä, joten kirjasto haki hankkeelle luvan suunnata hanke
varustautumista tulevaisuutta varten. Hankerahoitusta käytettiin kirjaston varustamiseen laite- ja ohjelmahankinnoilla: valvontaportilla ja palautus- ja lainausautomaattien varustaminen RFID-lainaukseen sopiviksi. Hanke saatiin toteutettua aikataulussa kevään 2017 aikana.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke saatiin toteutettua keväällä 2017 henkilöstön omin voimin: kirjastossa on toimiva RFID-lainausjärjestelmä, joka mahdollistaa tulevaisuudessa omatoimisen lehtisalin tarjoamisen asiakkaille peruskorjauksen jälkeen.
Nykyinen lainaus toimii tehokkaasti, asiakkaat saavat lainattua aineistot nopeasti ja myös asiakaspalvelun toiminnot ovat nopeutuneet. Lisäksi kirjaston aineistoa on seurata valvontaporttien kautta.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjaston peruskorjaus toteutunee 2019-2020, ja viimeistään silloin valmistuneissa tiloissa on mahdollista toteuttaa omatoimilehtisali.

Lisätietoa: 

Budjettiin ei sisälly henkilöstökuluja, mutta arviolta noin 3 kk työ (n. 7000 e).

Aloituspäivämäärä : 
01/07/2016
Lopetuspäivämäärä : 
01/11/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi