Kirjastopalvelut uuteen ympäristöön
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sysmän kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Sysmäntie 36
19700
Kirjaston puhelin : 
044 7134530
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@sysma.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sysku
Y-tunnus : 
016 7352-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Riitta Kuisma
Puhelin : 
044 7134531
Sähköposti : 
riitta.kuisma@sysma.fi
Kuvaus : 

Sysmän kirjasto muuttaa uusiin tiloihin huhti-toukokuussa 2015. Ennen sitä luomme uudistuville palveluille strategian, jonka yhtenä tavoitteena on saada uutta käyttäjäkuntaa ja toimintaa esteettömiin, ajanmukaisiin ja muuntuviin tiloihimme. Opiskelemme käytönohjausta laitteillemme ja havainnollista esillepanoa kokoelmille. Tavoitteena on luoda monimuotoista kirjastopalvelua Sysmään, asianmukaisissa tiloissa. Samassa kiinteistössä toimii pitkällä perinteellä kunnan hallinto ja sen eri toimialojen palvelut. Liitymme joukkoon ulkopuolelta ja luomme osaltamme yhteistyölle edellytyksiä. Kunnantalon kirjastosiivestä tulee sekä kuntalaisille että kunnan työntekijöille yhteinen kohtaamispaikka. Avajaistapahtuma saa paljon huomiota ja panostamme siihen kaikille käyttäjäryhmille suunnatulla ohjelmalla. Rahoitusta käytetään ohjelmapalvelujen ostoon. Kustannusarvio: Ohjelmapalvelut 600 € Osoitteemme muuttuu. Tiedottamiseen liittyvää materiaalia hankimme asiakkaille jaettavaksi. Tavoitteena saada huomiota uudelle sijainnille. Kustannusarvio: Kirjaston mainostuotteita 600 € Huomiota uusiin palveluihin saamme järjestämällä kilpailuja sysmäläisiin kirjastopalveluihin liittyvistä asioista. Hankimme palkintotuotteita. Tavoitteena saada ihmiset astumaan kynnyksen yli ja tutustumaan eri tiloihimme. Kustannusarvio: Palkintoja 600€ Kesän aikana vahvistamme osaamistamme tietopalvelujen tarjonnassa ja verkkopalvelujen käytön opastamisessa. Tiedottamiseen liittyvää ilmeen luomista teemme jo ennen hankkeen alkamista. Tiedotusta ja opasteisiin liittyvän ilmeen luomista jatkamme palautetta saatuamme. Ostamme koulutusta graafiseen osaamisen. Tavoitteena selkeä, informatiivinen tiedotus. Rahoitusta käytetään kahteen koulutuspäivään matkoineen sekä opasteiden hankintaan. Kustannusarvio: Koulutuspäivät matkoineen 400 € x 2, opastemateriaali 500 €. Kirjaston käytön aktivointiin liittyen käynnistämme syyskuussa kaksi tapahtumasarjaa, toisen maaseutuelämään liittyen ja toisen kirjallisuuden harrastamiseen liittyen. Maaseutu -sarjan tavoitteena on vahvistaa kirjaston ja seudun elinkeinoelämän yhteistyötä. Hankimme asiantuntijavieraita mm. aiheisiin maaseutuelinkeinojen energiayhteistyö, työhyvinvointi, matkailuyrittäminen. Iltapäiväkokoontumisia järjestetään viisi. Sivuteemana on yhteistyön virittäminen ja kirjastopalvelujen kohdentaminen seudun tarpeisiin. Kirjallisuus -sarjan tavoitteena on aktivoida uusien tilojen ja kokoelmien käyttöä sekä käynnistää lukupiiritoiminta kirjastossa. Kirjallisuusaiheisia iltatapahtumia järjestetään lähes kuukausittain, yhteensä 10, ja niissä huomioidaan kaikki ikäluokat. Rahoitusta käytetään kirjailija- ja asiantuntijavierailijoiden ostoon. Kustannusarvio: Vierailijakustannukset 15x250€ sisältäen palkkiot, matkat ja majoitukset, yhteensä 3 750 € Tiedottaminen on tärkeää paikallisissa lehdissä. Ostamme ilmoitustilaa Sysmän Lähilehdestä tapahtumatiedotukseen. Kustannusarvio: Rahoituksesta käytetään ilmoituskustannuksiin 1000 € Omakustannusosuuteen sisältyy sijaisen palkkakulut, esitehankinnat ja osa matkakustannuksista.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Uusissa tiloihin kunnantaloon perustettavissa kirjastopalveluissa toiminnallisuustavoitteiksi asetettiin: asiakasnäkökulma, verkostoituminen, kirjasto tapahtumapaikkana, osallistaminen ja yhteisöllisyys. Siirtymä edellytti paljon tiedottamista, opasteiden ja ohjeiden luomista. Tapahtumilla aktivoitiin eri käyttäjäryhmiä. Tiedotus toteutettiin paikallisesti lehtijutuilla ja -ilmoituksilla, printtimainoksilla, verkkosivuilla www.sysma.fi/kirjasto ja facebookissa. Esitteitä ja opasteita tuotettiin kirjastopalveluista, tiloista ja välineistöstä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Sisustusarkkitehti antoi graafiset ohjeet, joiden pohjalta työstimme kokoelmaopasteet. Paikallinen mainosgraafikko muotoili perustiedotteestamme julkistetun jakeluversion. Hän linjasi esiteilmettämme. Opaste- ja tiedotetekstit printattiin esitteiksi ja kooste niistä lisäksi Rollup-muotoon mainoskynän sisään. Kyniä jaoimme asiakkaille yli 1 000 kpl kesän aikana.
Erilaisia tapahtumia järjestimme useita ja suurin panostus asetettiin uuden kirjaston avajaisjuhliin. Osallistujia oli yli 200, mikä on paljon näin pienessä kunnassa. Elokuun alusta kirjasto sai hallinnoitavakseen kirjailijaresidenssi Villa Sarkian, jota kunta ylläpitää yhteistyössä Nuoren voiman liiton kanssa. Sarkian kirjailijavieraat esiintyivät kirjastolla viidessä tapahtumassa teemalla Kello viiden teetä/glögiä kirjailijoiden seurassa. Eräs vieraista toi meille pienlehtinäyttelyn Punk-teemalla.
Muita näyttelytä meillä on ollut seuraavilla teemoilla: Valokuvanäyttely "Virran jäljillä", valokuvanäyttely "Sysmää 2000-luvulla", valokuvanäyttely "Suvisoiton vuosikymmenet", Piirrosnäyttely Sirkka Lassilan "Reinin kultaa" -kirjan kuvituksesta, piirrosnäyttely "Suopellon tien historiaa" ja aineisto- ja kuvanäyttely Päijänteen erakko Toivo Pylväläisestä. Näyttelyt ovat tuoneet meille uusia asiakkaita. Uudet tilat ovat myös houkutelleet kynnyksen yli niin, että uusia kirjastokortteja tehtiin vuoden loppuun mennessä 154 kpl. Se on paljon Sysmässä!
Myös aineistoesittelyyn olemme voineet kiinnittää huomiota uudella tavalla, samoin aineiston esillepanoon. Lainaus on lisääntynyt lähes 20% edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Koulutuksia järjestimme sekä sisäisesti että asiakkaille. Henkilöstömme liittyi uutena joukkona kunnantalon yhteistoimintaan. Sujuvuutta saadaksemme kouluttauduimme kimpassa "Arvostava työyhteisö" -teemalla. Palaute koulutuspäivästä oli hyvä. Asiakkaille järjestimme seniorsurffia, valokuvauskurssia ja koululaisille suunnattuina tarinarasiapajat ja sarjakuvapajan. Olemme saaneet myös joitakin yhdistyksiä aktivoiduksi järjestämään kirjaston tiloissa kokoontumisia, koulutuksia ja harrastustoimintaa: seniorien tietokoneopastuksia, lukupiiriä ja kielenopiskelua.
Tiedottamisesta olemme oppineet paljon. Oppimista on edelleen, sillä entisissä tiloissa ei voinut järjestää tapahtumia ja kirjastopalvelut olivat kapealle urautuneita. Nykytioissa on omatoimista kirjaston käyttöä paljon ja se on edellyttänyt selkeiden opastetekstien tai -symbolien luomista. Olemme päässeet alkuun.

Jatkotoimenpiteet: 

Tiedottamisen ja opastamisen harjoittelua jatkamme edelleen. Lehtisalin omatoimikäyttöä aukioloaikojen ulkopuolella emme ole vielä saaneet toimivaksi erilaisista taloteknisistä ongelmista johtuen. Omatoimikäytön käytäntöjen luominen ja omatoimiopasteiden teko on parhaillaan työn alla. Työprosesseja on nyt aika tarkastella kriittisesti ja esim. tehtäväkuvauksien työstämistä yhteistyössä harjoittelemme. Esim. tiedottamista ei olla tiedostettu yhtenä vaikuttavana tehtäväkenttänä. Tilat olemme testanneet monipuolisesti ja tulevaisuudessa voimme tarjota sysmäläisille entistä virittävämpää kirjastopalvelua.

Lisätietoa: 

Saimme avustuksen vuoden 2014 käyttämättä jääneistä avustusmäärärahoista. Toteutusaikaa oli vajaa vuosi, vuoden 2015 loppuun. Suunnitelma oli 20 kuukaudelle, ja laajempi kuin mitä saatoimme muuttomuutoksessa toteuttaa. Toteuttamatta jääneet osiot kuitenkin korvautuivat saman tyyppisillä toiminnoilla: asiantuntijaluentovierailut korvautuivat kirjailijaresidenssivieraiden esityksillä. Oppia saimme tapahtumajärjestämisestä uusissa tiloissa monipuolisesti ja saimme uusia asiakkaita myös, kuten tavoitteeseen olimme asettaneet.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 850
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 250
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 549
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 699
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
24henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
360henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 850

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje kuntiin ja kirjastoille 3.9.2014 dnro 18/691/2014.

Avustusta ei voi käyttää lehti-ilmoituskustannuksiin.