KirjastoParkki
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Raatihuoneenkatu 6, PL 96
50101
ISIL-kod : 
FI-Mm
FO-nummer : 
0165116-3
Ansvarsperson : 
Mari Haatainen
Telefonnummer : 
044 794 2467
E-post : 
mari.haatainen@mikkeli.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjastoparkki on alakoululaisille (2- ja 3-luokkalaisille) suunnattu kirjallisuutta ja toimintaa yhdistävä kerho Kalevankankaan uuden kirjaston tiloissa. Tarkoitus on tarjota lapsille mielekästä tekemistä ja turvallista paikkaa olla koulun jälkeisiin tunteihin, jolloin vanhemmat ovat vielä töissä. Lisäksi haluamme löytää uudenlaisia toiminnallisia tapoja edistää lukemisharrastusta.

Toiminta alkaisi syyslukukaudella 2012 ja sitä olisi kerran tai kaksi viikossa iltapäivällä pari tuntia lukukauden ajan. Kirjastoparkki on tarkoitus yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Kirjaston roolina on tarjota tilat, aineistot sekä henkilökunnan asiantuntemus. Opiskelijat (1-2 kpl) suunnittelevat ja toteuttavat opinnäytetyönään sisältöä Kirjastoparkin iltapäivätapahtumiin.

Jos toiminta on onnistunutta, sitä pyritään jatkamaan etsimällä pysyvämpää yhteistyökumppania tai kirjaston henkilökunnan omin voimin.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjastoparkki-hanke suunniteltiin aluksi alakouluikäisille – lähinnä 2- ja 3-luokkalaisille lapsille – suunnatuksi iltapäivätoiminnaksi. Pian hankkeen alkamisen jälkeen huomasimme, että yläkouluikäiset nuoret kaipasivat jotain ohjattua toimintaa kirjastoon, joten toteutimme hankkeessa kaksi erilaista kokeilua: Aakkosklubin ja Kirjastoklubin, joista ensiksi mainittu kokoontui Kalevankankaan kirjastossa ja oli suunnattu alakoululaisille. Jälkimmäinen kokoontui pääkirjastolla, ja sen kohderyhmänä olivat yläkouluikäiset.

Molempia kerhoja vetivät yhteisöpedagogiopiskelijat. Aakkosklubin idea oli tarjota turvallinen ympäristö viettää aikaa ja mielekästä tekemistä lukutaidon edistämisen ohella. Aakkosklubissa pyrittiin toiminnallistamaan kirjallisuutta ja tarinoita askartelun ja oman tuottamisen keinoin. Aakkosklubi kokoontui kerran viikossa lukukausien aikana, ja sinne olivat tervetulleita kaikki alakouluikäiset lapset. Ohjaajien mukaan ikärajausta olisi ollut hyvä tehdä, koska muutaman vuoden ikäero osallistujien välillä hankaloitti sopivan puuhan keksimistä. Osallistujia oli 16–18/kerta.

Myös Kirjastoklubissa korostui osallistaminen. Nuoret saivat itse suunnitella toiminnan sisältöä ja olla aktiivisesti mukana toteuttamassa sitä. Kirjastoklubissa nuoret toteuttivat muun muassa kirjoitusseinän, yökirjaston, flash mobin ja elokuvan. Lisäksi teemoina oli ruoka ja leipominen, larppaus ja juhlapyhiin liittyvät perinteet.  Nuorten aktiivisuus oli ilahduttavaa, ja erityisen hienoa oli, että he halusivat tuoda toimintaa näkyväksi myös muille kirjaston asiakkaille. Osallistujia oli noin 10 tyttöä/kerta. Pojat eivät löytäneet tietään Kirjastoklubiin. Kirjastoklubista on tehty opinnäytetyö.

Molempien kerhojen toiminnasta saatiin kannustavia kokemuksia, ja toimintaa on tarkoitus jatkaa yhteistyössä MAMK:in yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa.

Projektet börjar : 
14/08/2012
Projektet avslutas : 
31/05/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 100
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€6 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€5 143
Egen finansiering: 
€143
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012