Kirjastossa kuin kotonaan – Mikkelin kirjasto maahanmuuttajien kotoutumisen tukena
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96
50101
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Launonen
Puhelin : 
044 794 2460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Monikulttuurisuuden ja kotoutumisen edistämisen tulisi olla luonteva osa kirjastopalveluja. Tämän tahtotilan toteuttamiseksi tarvitaan kuitenkin sysäys, jollaisena haettava hanke toimisi.
Hankkeen tavoitteina on tuoda monimuotoisuutta kirjastopalveluihin sekä tukea maahanmuuttajien monilukutaitoja. Tähän pyritään verkostoitumisella, henkilökunnan kouluttamisella ja kohdennetulla viestinnällä. Hanke sijoittuu teemaan 2, aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus ja teemaan 1, monipuoliset lukutaidot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tuotetut verkko- ja painetut materiaalit. Toteutuneiden lukupiirien ja tapahtumien määrä. Henkilökunnan koulutusten määrä. Hankkeen jälkeen Mikkelin kirjastolla toimii monikulttuurityöryhmä, joka jatkaa verkostomaista työtapaa yhteistyötahojen kanssa.

Kuvaus : 

Hankkeessa suunnitellaan maahanmuuttajille suunnattu kirjaston verkkosivuosio ja opasteita sekä esitteitä eri kielillä hyödyntäen ja huomioonottaen esimerkiksi kirjastot.fi- sivustoilta löytyvä valmis materiaali. Tehty työ palvelee Mikkelin kirjastoa, mutta materiaalit ovat myös muiden kirjastojen käytettävissä kunkin kunnan tai kirjaston haluamalla tavalla (tallennetaan verkkosivualustalle).
Viestinnän tehostamisen kautta maahanmuuttaja-asiakkaille tulevat tutummaksi mm. monikielisen kirjaston palvelut ja muut kirjaston palvelut ja tilat. Lukutaitoa tuetaan ja lukuintoa herätellään mm. erilaisilla lukupiireillä (esimerkiksi helpon suomen lukupiiri ja äiti-lapsi-lukupiiri) sekä tuottamalla kirjavinkkejä eri kielillä. Digitaalisia kansalaistaitoja tuetaan mm. järjestämällä maahanmuuttajille suunnattuja digitaalisten palveluiden opastuksia sekä hankkimalla arabian- ja venäjänkielisiä vaihdettavia näppäimistöjä.
Henkilökunnan ammatillista kasvua tuetaan lisäämällä heidän monikulttuurisuuden osaamistaan koulutusten ja työparitoiminnan kautta. Hankkeessa pyritään saavuttamaan kohderyhmät ns. pyramidimallin avulla. Hanketyöntekijä kontaktoi eri kulttuuri- ja kielitaustaisia kuntalaisia (4-5 henkilöä) kirjastokavereiksi. Kirjastokaverille maksetaan tehtävästä palkkio ja hankkeen päätyttyä annetaan työtodistus. Jokaisen kirjastokaverin työparina on kirjaston työntekijä. Hanketyötekijä sparraa tätä ”sateenvarjoryhmää” suunnittelemaan toimintaa, jota he toteuttavat kaikki yhdessä sekä oman kohderyhmänsä kanssa. Toiminta voi olla esimerkiksi kirjastokäyntejä, lukupiirejä kirjaston tiloissa tai Mimosa ry:n tiloissa, teemailtoja, kielikahvilatoimintaa ja /tai viestinnän suunnittelua.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Mikkelin seudun maahanmuuttopalvelut, mikkeliläiset maahanmuuttajien kanssa työskentelevät järjestöt
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€17 000
 
okm
avi