Kirjastossa soi: osa 2
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Vihdin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Pisteenkaari 9
03100
Bibliotekets telefonnummer : 
044 042 1149
Bibliotekets e-postadress : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-kod : 
FI-Vihti
FO-nummer : 
0131905-6
Ansvarsperson : 
Taina Sirola
Telefonnummer : 
044 042 1149
E-post : 
taina.sirola@vihti.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena on laajentaa kirjaston käyttäjäkuntaa ja lisätä vuorovaikutteisuutta esityksillä, joita ei yleisesti välttämättä ymmärretä kirjaston tarjonnaksi.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tapahtumien ja kävijöiden määrä.

Projektbeskrivning : 

Kirjastossa esiintyy artisteja ja yhtyeitä, jotka esittävät mahdollisimman monipuolisesti kotimaista musiikkia. Paikallisia musiikin tekijöitä esitellään paikalliselle yleisölle, tosin mahdollisuuksien mukaan myös koko maan artistien laaja kirjo otetaan huomioon. Monikulttuurisessa Suomessa tähän voi kuulua myös Suomessa asuvien maahanmuuttajien musiikkia. Konsertit esittelevät musiikkiperinteen historiallista ulottuvuutta, mutta myös kaikkein uusinta tuotantoa saadaan kuulla. Pääpaino on esiintyjillä, jotka suhtautuvat suomalaiseen musiikkiperintöön ennakkoluulottomasti, kokeilevalla asenteella. Esitysten musiikki sinänsä voi olla populaaria, taidemusiikkia tai korkean ja matalan tai eri musiikin lajien synteesi. Voidaan kokeilla erilaisia vuorovaikutusmuotoja musiikin ympärillä: musiikin yhdistämistä sana- ja kuvataiteeseen sekä vuorovaikutusta yleisön kanssa. Tavoitteena on houkutella uutta yleisöä – sekä nuorta että varttunutta – kirjastoon tarjoamalla esityksiä, joita ei yleisesti välttämättä ymmärretä kirjaston tarjonnaksi. Erityisesti nuorta, manuaalisesti käytettävää kirjastokokoelmaa vieroksuvaa yleisöä halutaan tavoittaa. Vihdin pääkirjaston luentosali on tässä vaiheessa remontoitu kirjastojen äänimaisemaprojektista saaduin varoin toimivaksi tämän kaltaisiin tilaisuuksiin. Kirjaston omia musiikkikokoelmia – CD-levyjä, musiikkikirjoja, nuottijulkaisuja – esitellään ja lainataan asiakkaille sikäli kuin ne liittyvät kyseisen konsertin aiheeseen. Tarkoituksena on osoittaa yhteyksiä eri musiikinlajien välillä ja niiden sisällä, mutta myös ristiriitoja ja asenteita ja päämääriä, joiden yhteiselo on nihkeämpää. Laajempi tarkoitus on esitellä kotimaisen musiikki-ilmiön laajuutta sekä madaltaa kynnystä kirjaston musiikkitarjonnan käyttöön. Musiikin keinoin on myös mahdollista tutustuttaa maahanmuuttajia suomalaiseen kirjastoon ja päästä tutustumaan maahanmuuttajien perinnemusiikkiin.

Tidigare projekt: 

Soiva kirjasto

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Vihdin pääkirjastossa järjestettiin syyskuusta 2017 helmikuulle 2018 viisi konserttia otsikolla ”Kirjastossa soi”. Esiintyjät olivat Tuuletar, Jarkko Martikainen, Hilja Grönfors, Härö –kollektiivi ja Pole Pole. Yleisöä esitykset keräsivät yhteensä n. 210 henkilöä. Kahdessa tilaisuudessa kirjaston n. 60 henkeä vetävä luentosali oli käytännöllisesti katsoen ääriään myöten täynnä, mutta muissakin tapauksissa sali oli vähintäänkin puolillaan. Konserteissa kävijät olivat pääosin keski-ikäisiä, mutta myös nuorisoa ja nuoria aikuisia oli paikalla. Yleisö oli selkeästi naisvaltaista, mutta tilanne lienee sama yleensä kaikissa muissakin kultturitilaisuuksissa.

Esiintyjien valinnassa painotettiin mahdollisimman laajaa musiikillista skaalaa – monenlaisia musiikinlajeja ja –tyylejä – mikä onnistuikin varsin hyvin. Esiintyjät edustivat suomalaista nykykansanmusiikkia, rock-pohjaista trubaduurilaulelmaa, kotimaista romanimusiikkia, modernia kokeilevaa kamarimusiikkia ja tansanialaista etnomusiikkia. Tarkoituksena oli saada myös Suomen vähemmistöjen, sekä maahanmuuttajien musiikkia esille. Sitä edustivat Hilja Grönfors – ehkä Suomen tunnetuin mustalaismusiikin esittäjä – sekä Pole Pole, joka soittaa ja laulaa tansanialaista musiikkia.

 Esiintyjien valinnassa käytettiin erityistä harkintaa jossain määrin ongelmallisen esiintymistilan takia. Vihdin pääkirjaston luentosalia ei ole täysin eristetty muusta kirjastotilasta, joten todella kovilla äänenvoimakkuuksilla toimivia esiintyjiä ei voitu hankkia, jotta kirjaston muita asiakkaita ei häirittäisi liikaa. Salin pienen koon vuoksi myös pyrittiin suosimaan ainakin puoliakustisia esiintyjiä. Tässä ilmeisesti onnistuttiin hyvin, mitään kuuluvuusongelmia ei havaittu esiintyjien tai yleisön puolelta eikä kirjaston muu asiakaskunta myöskään protestoinut.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Yksi hankkeen päämäärä oli saada kirjastoon uutta asiakaskuntaa tai siellä harvoin käyviä, sekä tuoda musiikkiosaston tarjontaa paremmin esille. Uusia kirjastokortteja tehtiinkin joillekin konserteissa kävijöille ja muutamille vakikäyttäjille kirjaston musiikkitarjonta esittäytyi selvästi ensi kertaa. Alkuperäinen suunnitelma oli tuoda kärryllinen kunkin konsertin musiikinlajiin liittyvää musiikkiosaston materiaalia – CD-levyjä, LP-levyjä, nuottijulkaisuja, musiikkikirjoja - luentosaliin kävijöiden tutustuttavksi ja lainattavaksi, mutta parin kokeilun jälkeen siitä luovuttiin. Tilaisuuden yleisessä tungoksessa ja luentosalin varsin ahtaissa tiloissa aineistojen esittely ei päässyt lainkaan oikeuksiinsa. Sen sijaan kahteen konserttiin valmistettiin musiikkiosaston materiaaleja esittelevä aineistoluettelo, suomalaisesta kansanmusiikista ja kamarimusiikista. A5-kokoinen lehtinen jaettiin jokaiselle salin istuimelle ennen konserttia. Noin puolet lehtisistä lähti konserttikävijöiden mukaan, loput jäivät istuimille. Asiakkaat selasivat luetteloita silti ahkerasti, vaikka eivät niitä välttämättä mukaansa ottaneetkaan.

Tilaisuuksien kävijämäärät osoittavat, että niiden saama näkyvyys oli riittävää. Konserttisarjan mainoksia oli esillä paikallisten kahviloiden, kirjakaupan, musiikkikaupan ja supermarkettien seinillä. Paikallislehtiin tehtiin sarjaa esittelevä tiedote, joka myös julkaistiin, molemmissa paikallisissa sanomalehdissä sellaisenaan. Ennen jokaista konserttia lehtien kulttuuritoimittajille lähetettiin vielä sähköpostilla muistutus tasokkaasta musiikkiesityksestä kirjastossa ja maineikkaasta, kansainvälisestikin esiintyvästä taiteilijasta. Tästä huolimatta yhdestäkään konsertista ei lehdissä ollut yhtäkään jälkikäteisjuttua tai haastattelua, mikä on outoa, ottaen huomioon kuinka vähäisistäkin tapahtumista artikkeleja kyseisiin lehtiin kirjoitetaan.

Palaute konserteista oli pelkästään positiivista. Tämäntyyppistä, vähänkään vaihtoehtoisempaa musiikkitarjontaa ei Vihdissä ole missään muualla käytännöllisesti katsoen lainkaan. Kokeneillekin musiikin harrastajille tuli uusia iloisia yllätyksiä, jotkut myönsivät spontaanisti olleensa ennalta täysin tietämättömiä kirjastossa kokemansa kaltaisen musiikin olemassa olosta. Innostunein palaute saatiin jälkeenpäin nimettömänä asiakaspalvelukaavakkeella. Ilmeisesti nuorehko konsertissa kävijä väitti Jarkko Martikaisen esityksen olleen ”parasta mitä Vihdissä on tapahtunut ehkä ikinä ja te mahdollistitte sen”. Tästä voi jo olla ylpeä.

Fortsatta åtgärder: 

Vuoden 2019 käyttötalouden budjettiin on Vihdin kunnankirjastolle varattu 1000€ erilaisten musiikillisten tapahtumien järjestämiseen. Vuoden 2018 aikana kirjaston ns. keskusaukio on kalustettu uudelleen vaihtoehtoiseksi tapahtumien järjestämisen paikaksi luentosalin lisäksi, ja tätä tilaa tullaan hyödyntämään jatkossa. Konserttisarjan antamaa nostetta pyritään käyttämään hyväksi. Vastaavia musiikkitapahtumia järjestetään jatkossakin, tosin harvemmin.

 

Projektet börjar : 
01/05/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€13 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€15 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 846
Egen finansiering: 
€1 846
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
5kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
210henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.