Kirjastosta elämän ensi sivuille
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Laukaan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Vuojärventie 2, PL 6
41341
Yhteyshenkilön nimi : 
Laura Hekkala-Vatula
Puhelin : 
0503550205
Sähköposti : 
laura.hekkala-vatula@laukaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hanke liittyy seuraaviin teemoihin: Monipuoliset lukutaidot (Teema 1), Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus (Teema 2) ja Elinikäinen oppiminen (Teema 3)
Hankkeen avulla tehostetaan ja syvennetään jo olemassa olevaa yhteistyötä sekä tehdään uusia avauksia avaralla mielellä. Hankkeella tuetaan vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia. Hankkeen myötä heikkojen lukijoiden lukutaito paranee ja perheiden lukuharrastus lisääntyy.
Uusien yhteistyömuotojen myötä kirjastoon tulee uusia asiakasryhmiä ja tulevaisuudessa yhteistyö on luontevaa ja helppoa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestettyjen tilaisuuksien määrä
Tilaisuuksien osallistujamäärä
Osallistujilta ja/tai heidän lähipiiriltään kerättävä palaute

Kuvaus : 

Lukemisen merkitys tutuksi - neuvoloihin ja esim. seurakunnan ekavauva-ryhmiin jalkautuminen tai kirjastovierailut jolloin lapset ovat satutuokiossa/sanataideleikeissä sen ajan (asiantuntija- ja kirjailijavierailut)
Paluu kirjastoon – nuoret perheet ajan tasalle kirjaston palveluista: kutsutaan, kerrotaan ja motivoidaan.
Lukuleiri kirjastossa esim. koululaisten kesäloman alussa (kannustavat kokemukset Seinäjoen heikoille lukijoille kohdennetuista Apila-leireistä, Kerhosta lukukipinä- -opas) (viikon mittaiset leirit)
Lukeminen on hyvä harrastus joka ei ole sidottu aikaan ja paikkaan ja rahaan. Luku- ja kirjastoharrastuksen kampanjointi koululaisille, perheille, paikallisille urheiluseuroille
Kirjasto- ja sanataidekerho kirjastolla – ryhmät alakoulu- ja yläkouluikäisille. Yläkouluikäisten ryhmässä päämääränä tuottaa valmis kokonaisuus, esim. sanataidenäyttely, esitys, kirja. Ryhmässä voidaan myös hyödyntää kunnan muita kasvatuksellisia mallinnuksia kuten Vihtavuoren koulun 'selvä sopimus'. (lukuvuoden ajan)
Kirjoittavat äidit: äidit kirjoittavat lapselleen raskausaikana ja ensimmäisen vauvavuoden aikana. Yhdessä kirjoittaminen (kehokirjoittaminen) ja tähän liittyen mahdollisesti ryhmästä riippuen luovuusterapian menetelmät, voimauttava valokuvaus (vuoden ajan)
Taruloikka naperoille: lasten ja vanhempien yhteinen sanataide (5 kertaa kirjastossa)
Kirjastokaveritoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. perhetyöntekijöiden kanssa; perhetyöntekijän kanssa yhdessä kirjastoon, kirjaston henkilökunta tutuksi
Perhekahvilayhteistyön juurruttaminen – lähikirjastoissa perhekahvilan yhdistäminen satutunteihin ja perhekahviloihin jalkautuminen.
Yhteistyö perhekeskuksen kanssa: teemaillat esim. luennot ja kirjaillat HyPellä (Laukaan hyvinvointi- ja perhekeskus) tai HyPellä kokoontuvien ryhmien retki tien toiselle puolelle kirjastoon) Varhaisen vuorovaikutuksen mallittamista satujen ja lukemisen avulla. Aikuisen ja lapsen yhteinen saduttaminen ja tarinasäveltäminen. (asiantuntija- ja kirjailijavierailut)

Kohderyhmiä osallistetaan varsinaisen toiminnan lisäksi myös sisällön suunnitteluun: pyydetään palautetta ryhmien vetäjiltä ja osallistujilta ja tarvittaessa hankkeen aikana muutetaan sisältöä tai toimintamallia. Tehdään yhdessä valinnat siitä ketä pyydetään asiantuntijoiksi ja kirjailijavieraiksi.

Lisäksi aletaan suunnitella materiaalia joka tarjotaan kaikille vauvaa odottaville perheille.

Aikataulu:
Keväällä 2018 tiedotetaan hankkeesta yhteistyökumppaneille ja sovitaan alustavasti aikataulut ja sovitaan vierailut
Alkusyksystä 2018 tarkennetaan aikataulut toimintasuunnitelmiin ja kartoitetaan erityistoiveita: asiantuntijaluennot kirjastoissa ja vierailut perhekerhoihin ja neuvoloihin, kutsutaan mm. perhetyöntekijöitä kirjastoon
Syyskuu 2018 – Huhtikuu 2019 Kirjasto- ja sanataidekerhot ja kirjoittavien äitien ryhmä kokoontuvat. Kampanjointi ja markkinointi-iskut esim. urheiluseuroihin lukemisen merkityksestä.
Kesäkuu 2019 Lukuleirit kirjastossa

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
koulut, päiväkodit, neuvolat, MLL, perhetyöntekijät, seurakunta, urheiluseurat
Aloituspäivämäärä : 
02/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/09/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000