Kirjastosta iloa arkeen ikäihmisille
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Avaa ovi Afrikkaan näyttely Ylistaron kirjastossa 9.12.2013.-10.1.2014
Seinäjoen kaupunginkirjasto/ Ylistaron kirjasto
Bibliotekets adress : 
Matinpalontie 1
61400
Bibliotekets telefonnummer : 
06- 416 7250
Bibliotekets e-postadress : 
ylistaro.kirjasto@seinajoki.fi
ISIL-kod : 
FI-Sm
FO-nummer : 
1928736-3
Ansvarsperson : 
Anneli Lallukka
Telefonnummer : 
06 - 416 7251
E-post : 
anneli.lallukka@seinajoki.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen taustaa

Ylistaron kirjasto on kartoittanut ikäihmisten kiinnostusta kirjastopalveluihin jalkautumalla eläkeläisten ja ikäihmisten toimintaryhmiin. Näiden havaintojen perusteella Ylistaron kirjaston painopistealueena on vuonna 2011 ollut kirjaston ja sen palvelujen tutuksi tekeminen ikäihmisten keskuudessa. Kirjastosta iloa arkeen ikäihmisille -hanke toteutetaan ikäihmisten innostuksesta ja halusta saada enemmän tietoa kirjaston palveluista ja erityisesti ottaa haltuun alkuvuodesta 2012 käyttöön otettava uusi asiakasliittymä. Hankkeen aikana ikäihmiset perehdytetään leppoisasti mutta tehokkaasti käyttämään kirjaston tietotekniikkaa, pääsyvaatimuksena 63 vuotta elettyä elämää. Kirjaston painopistettä on katseltava myös ikäihmisten näkökulmasta.

Kirjastopalveluilla hyvinvoinnin edistäjänä on useita ulottuvuuksia, jotka tulisi hyödyntää ikäihmisten palvelujen järjestämisessä.

 Kirjastojen tavoitteena on kirjastolain mukaan edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Kirjastotoiminnassa on tavoitteena edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisenverkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.

(Kirjastolaki 904/1998)

Monilla paikkakunnilla etenkin haja-asutusalueilla kirjastot ovat kunnan ainoa toimiva kulttuuripalvelu, joka huolehtii kulttuuritapahtumien järjestämisestä ja taidenäyttelyistä yhteistyössä yhä moninaisempien yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Juuri eläkkeelle siirtyneillä on paljon vapaa-aikaa, lukemisharrastus on ehkä hiipunut aktiivisen työuran aikana. Eläkkeelle siirtyneillä koulutustaso voi olla korkeampi kuin aiemmilla sukupolvilla ja ikäihmisten aktiivisuus ja fyysinen toimintakyky ovat paremmat kuin ennen. Mutta vielä on ikäihmisiä, joilla ei ole omaa autoa ja joidenka fyysinen toimintakyky ei mahdollista pääsyä itse kirjastoon ja sen tapahtumiin Tällöin ikäihmisten kuljetus kirjaston tapahtumiin on enemmän kuin tarpeen.

Hankerahoituksen suuntaaminen ikäihmisten kirjastopalvelujen johdonmukaiselle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle on tarpeen.

Hankkeen kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat Ylistaron alueen eläkeläiset ja ikäihmisten toimintaryhmät.

Alue

Hanke toteutetaan Seinäjoen kaupungin Ylistaron kaupunginosan alueella.

 Hankkeen aikataulu

Hankeen on suunniteltu toteutuvan 1.9.2012 -31.12.2013.

Tavoite ja toivottu tulos

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni 63 -vuotta täyttänyt henkilö löytäisi Ylistaron kirjaston ja sen tarjoamat palvelut. Yhteistyökumppaneiksi saataisiin myös kunnan sosiaali- ja terveyspalvelu, sillä ikäihmisten kirjastopalvelujen suunnittelu ja toteuttaminen vaatii kirjastoilta erityisosaamista ja kehittämisresursseja.

Hankesuunnitelma

Ikäihmisten oman kiinnostuksen vuoksi toteutetaan Kirjastosta iloa arkeen ikäihmisille –hanke, jossa painopisteinä on tietokirjallisuuden tutuksi tekeminen tapahtumien avulla, kirjastonkäytönopetus, uuden ohjelmistopäivityksen haltuunotto ja mediataidot.  
Hankkeen tarkoituksena on edesauttaa aktiivisen elämänotteen ylläpitämistä ja tuoda mielenvirkistystä ikäihmisten keskuudessa lisäämällä heidän kirjastonkäyttöään.

Hankkeen aikana järjestetään kirjastossa tapahtumia eri teemoista, joissa kirjallisuuden lisäksi on mukana alan asiantuntija. Teemoja voivat olla mm. liikunta, puutarhanhoito, matkailu, käsityö, hengellinen kirjallisuus, elämänkerrat, musiikki, elokuvat. Näihin teemailtoihin pyritään hankkimaan yhteistyötahoilta asiantuntijoita kuten fysioterapeutti, puutarhuri, käsityönopettaja, elokuva-alan asiantuntija yms. Hankerahoilla on mahdollisuus järjestää teemailtoihin kuljetuksia joukkoliikenteen puuttuessa myös sivukylien ikäihmisille.

Kirjastonkäytön opetuksessa otetaan huomioon ikäihmisten tarpeet (omien lainojen uusiminen, varausten tekeminen ja yleensä uuden ohjelmiston haltuunotto). Osalla ikäihmisistä olisi tarvetta saada perinteistä kirjastonkäytön opetusta hylly- ja luokkajärjestyksineen. Lisäksi tarkoituksena olisi myös esitellä mm. internetin käyttöä, e-kirjoja sekä sähköisesti kirjastossa luettavia lehtiä.

Lisäksi hankkeen aikana järjestään Ylistaron ikäihmisille opastettu tutustumismatka kuljetuksineen Seinäjoen upouuteen kirjastoon, omaan pääkirjastoomme.

Hankerahoilla kirjasto palkkaa yhden henkilön suunnittelemaan ja toteuttamaan hanketta.

Ylistaron kirjaston henkilökunta organisoi hankkeen yhteisyössä hanketyöntekijän kanssa ja yhteistyötahojen kanssa.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelu

 

Tidigare projekt: 

2011 - 2012 menossa ikäihmisten lukemisenedistämishanke Lukemalla sisältöä elämään, johon ELY:n rahoitusta 2 500 euroa.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankerahan avulla Ylistaron kirjasto pystyi järjestämään vähintään kerran kuussa jonkin hanketapahtuman tai kirjavinkkauksen ikäihmisille ympäri Ylistaroa.   Ylistarolaiset ovat saaneet nauttia monesta mielenkiintoisesta tilaisuudesta hankkeen puitteissa.

 Hankkeen tarkoituksena oli jalkautua ikäihmisten eri toimintaryhmiin ja tehdä niissä tunnetuksi kirjaston eri palveluja, antaa samalla kirjastonkäytön opastusta, viihdyttää ikäihmisiä runoin, tarinoin, pakinoin ja kirjailijavierailuin sekä tietenkin houkutella lukemaan kirjavinkkaamalla. Toisaalta oli tarkoitus tuoda kirjastoon (Ylistaron omaan kuin myös pääkirjastoon) vanhempia asiakkaita, jotka eivät pääse itse sinne kulkemaan.

 Kohderyhmät

Kohderyhminä olivat laidasta laitaan niin eri puolueiden eläkeläisjärjestöt, sitoutumattomat yhdistykset kuin seurakunnan kerhotkin. Tilaisuuksia järjestettiin kirjaston lisäksi Ylistaro-talolla,  Untamalan kylätalolla, Ylistaron seurakuntatalolla, Elokuvateatteri Matin-Tuvassa  ja Västinkartanon palvelukeskuksessa, Ylistuvan palveluasunnoissa , Ylistaron Päiväkeskuksessa, Tupakamarissa  ja Monitoimitalolla.

Myös alueellisesti kirjavinkkauksia tehtiin laidasta laitaan Ylistaron alueella eli tasapuolisuuden vuoksi jalkauduttiin sivukyliin. Vastaanotto oli kaikkialla hyvin myönteistä. Jalkautumalla tavoitettiin juuri niitä ikäihmisiä, joiden elämänpiiriin kirjasto ei kuulu. Monelle ikäihmisielle oli  outo tuttavuus, ”kirjavinkkaus”, (luonnollisesti myös lehtiä, cd-levyjä, dvd-filmejä vinkattiin) tuotti  hedelmää: kirjavinkattuja kirjoja tultiin lainaamaan tai niitä varattiin itselle kirjastoautoon. Koska painopiste tässä hankkeessa oli tietokirjallisuus, kirjavinkkaukset sisälsivät pääosiltaan eri tietokirjoja. Samalla kirjaston eri aineistoa musiikkia, elokuvia, äänikirjoja, isotekstisiä kirjoja ja Celian palveluja tuotiin esiin.  Eri tilaisuuksia järjestettiin pitäen silmällä eri aihepiirejä ja kuhunkin tilaisuuteen koottiin vinkattavaksi ja lainattavaksi tuon aihepiirin kirjallisuutta. Esimerkiksi taidenäyttelyn avajaisten jälkeen osallistujat lainasivat erityyppisiä taidekirjoja ja taiteilijoiden elämänkertoja. ”Huumoria ja aakkosjumppaa” –tapahtumassa oli esillä ikäihmisten terveyteen liittyvää aineistoa, Karjalaisuus kirjallisuudessa ja elokuvassa-tapahtuman kattava kirjanäyttely kiinnosti ja kirjalistaa on hyödynnetty jälkeenpäinkin.

Kirjastonkäytön opetus

 Kirjastonkäytön opetus painottui syksyyn 2013. Toki kirjavinkkauksien yhteydessä ikäihmisille annettiin suusananallista ohjausta. Syksyllä Ylistaron kirjastossa järjestettiin kolme eri ryhmää verkkokirjaston käytöstä: ikäihmisille  opetettiin SEITTI-verkkopalvelun käyttöä, lukemaan sähköisenä kotimaisia ja ulkomaisia lehtiä. Samalla tutustuttiin Seinäjoen kirjaston kotisivuihin ja ikäihmisten  kannalta mielenkiintoisiin linkkeihin.

Kuljetukset

Tärkeää oli myös järjestää hankerahalla kuljetusta niille, jotka eivät muutoin pääsisi osallistumaan kirjaston tapahtumiin. Seinäjoen keskustassa sijaitsevaan pääkirjastoon lähti tutustumaan kokonainen bussilasti ikäihmisiä, joista moni ei muutoin olisi tullut käyneeksi upouudessa Apilassa. Kirjallinen kesäretki, järjestettiin Orisbergin kartanon alueelle.  Retkeä ennen oli luettu Pirjo Tuomisen Linnat-kirja, johon opastettu kierros liittyi ja omakustanteisen kahvin kera keskusteltiin Riitta Pulkkisen Totta –kirjasta. Toinen kuljetus järjestettiin palvelukeskuksen asukkaille yhteislaulutilaisuuteen Ylistaron kirjastossa. Juhani Korhonen lauloi, lausui runoja, soitti ja laulatti ikäihmisiä. Hanke järjesti palvelukeskusten asukkaille kuljetuksen invatakseilla, joista itse köpötellen, pyörätuolein ja rollaattorein. Tilaisuus toteutettiin yhdessä Ikäkeskuksen kanssa ja hoitohenkilökunnan avustuksella. Retki sai vanhainkodin asukkailta ja hoitajilta kiitosta.

 Vastaavanlaista, järjestelyiltään haastavaa tilaisuutta pyörätuoliasiakkaalle ei ollut aiemmin Ylistaron kirjastossa järjestetty.  Tilaisuus opetti, että tarkoin järjestelyin, huolellisesti suunnitellen meidänkin on mahdollista tarjota kulttuurielämyksiä + kirjavinkkausta pyörätuoliasiakkaille tilanahtaudesta huolimatta. Näin uskallamme jatkossakin toimia.

 Yhteistyö

Hankkeen aikana kävi myös selväksi, että yhteistyö on valttia: eri tilaisuuksissa oli mukana eri yhteistyökumppaneita mm. yhdistysväkeä (Ylistaron Karjalaiset, Elokuvayhdistys Filmiä ja Valoa Ry, Eläkeliiton Ylistaron Yhdistys, Ylistaron Eläkkeensaajat ), Ikäkeskus, seniorijumppari ja aktiivisia yksityishenkilöitä. Ylistaron Karjalaiset auttoivat näyttelyn pystytyksessä. Seurakunta tarjosi kerran tilat ja toivotti tervetulleeksi ryhmiinsä. Myös palvelukeskusten hoitohenkilökunta oli avuliasta. Heillekin kirjastoon lähteminen pyörätuoli-ihmisten kanssa oli jännittävä, mutta palkitseva, kokemus.

 Palaute

Tilaisuuksista saatu suullinen palaute on ollut kannustavaa: Kirjastosta iloa arkeen ikäihmisille –hanke on todellakin tuonut iloa arjen keskelle eri toimintapiireihin ja eritoten niille, jotka korkean iän vuoksi eivät itse kykene  lähtemään kirjastoon. Hanketapahtuma saattoi synnyttää myös jatkotapahtumia, esimerkiksi elokuvateatteri Matin Tuvalla järjestetty  Karjalaisuus kirjallisuudessa ja elokuvassa tapahtuma  tarjottiin pienempänä versiona  Västinkartanon  palvelukeskuksessa ja Ylistuvan palveluasunnoissa. Tätäkin toimintamallia voidaan hyödyntää jatkossa.

 Palautelomakkeita jaettiin lopputapahtumien yhteydessä Palvelukeskus Tonavanrannassa ( 3 eri ryhmää), Ylistuvalla, Västinkartanossa sekä kirjastossa kokoontuvalle lukupiirille. Palautteita saatiin 31 kpl. Kysymykseen” Palveliko hanke mielestäsi alueen ikäihmisiä?” 12 vastaajaa arvioi hankeen palvelleen ”erittäin hyvin” ja 14 ”hyvin” ja yksi vastaaja arvioi ”tyydyttävästi”; lopuissa palautteissa kyseinen kohta oli tyhjä Eli valtaosa vastanneesta ikäihmisestä oli erittäin tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä hankkeeseen. Kukaan ei antanut välttävää tai huonoa arviointia. Hankkeen parasta antia olivat muun muassa ”Kirjailijavierailut ja erilaisiin kirjoihin tutustuminen. Hyvää myös kirjaston palvelujen esittely:”

Kirjastosta iloa arkeen ikäihmisille – hanke tuotti siis palautteen mukaan hyvinvointia ja iloa Ylistarossa asuville ikäihmisille, mikä oli tavoitteemme mukaista.

 Palautelomakkeessa kysyttiin myös, mistä asiakas oli saanut tietoa hankkeen tilaisuuksista ja vastauksista ilmeni, että tiedotuksessa kannattaa käyttää monia kanavia. Ikäihmisten ollessa kyseessä kannattaa käyttää nimenomaan perinteisiä tiedotuskanavia: paikallislehti, kirje, sähköposti, mainostaminen kirjastossa; vain yksi mainitsi internetin.

 Siihen vastaaminen, mitä osallistuja jäi hankkeessa kaipaamaan, näytti olevan vaikeaa. Tässä kohdassa oli palautteessa paljon tyhjää: ”Monipuolinen ja hyvin suunniteltu kokonaisuus – ei kaipaa mitään lisää:” Joku kaipasi enemmän iloista, huumoripitoista ohjelmaa. Kuitenkin useassakin palautelapussa toivottiin ”Hankeen jatkumista”, ”Toivon vastaavanlaisten hankkeiden jatkuvan tulevinakin vuosina”, ”Jatkoa toiminnalle”. Ja kohdassa mitä muuta haluat sanoa todettiin vielä: ”Lisää tällaisia enemmän” tai ”Jatkossa toivoisimme samanlaisia tapahtumia”.

Fortsatta åtgärder: 

Lukemalla sisältöä elämään ja Kirjastosta iloa arkeen ikäihmisille hankkeiden aikana perustettiin Ylistaroon ikäihmisten lukupiiri, joka jatkaa toimintaansa aktiivisena ja elinvoimaisena yhteistyössä Ylistaron kirjaston ja Seinäjoen kansalaisopiston kanssa.

Hankkeen aikana Ylistaron kirjaston  kotipalvelutoimintaa markkinoitiin ja tehtiin tutuksi. Tietoisuus siis kotipalvelutoiminnasta on lisääntynyt, joka näkyy tiedusteluina ja uusien asiakassuhteiden solmimisena Ylistaron kirjaston arjessa.

Määrärahojen sallimissa puitteissa palveluja tarjotaan ikäihmisille myös tulevaisuudessa. Kaupungin taloudellisen tilanteen johdosta määrärahaa ei saada talousarvioon, joten jatkotoimenpiteet tehdään tulevien hankkeiden muodossa.

Ytterligare information: 

Hankkeen järjestämät tapahtumat:

 Koulutustilaisuudet

Hankeen aikana järjestettiin 5 varsinaista koulutustilaisuutta:

24.10. Opastus kirjaston palveluista uudessa pääkirjastossa (48 henkeä)

11.6. 2013Ylistaron sotaveteraanien kirjastokäynnin yhteydessä meillä oli kirjastonkäytön perusopetusta. (4 henkeä)

12.9.2013 SEITTI haltuun ikäihmisille klo 10.00 (4 henkeä)

12.9. 2013 SEITTI haltuun ikäihmisille klo 19 (3 henkeä)

10.10. 2013 SEITTI haltuun englannin kielellä (2 englanninkielistä ikäihmistä)

 Luonnollisesti kirjavinkkauksien yhteydessä annettiin myös kirjastonkäytön opetusta (muiden muassa eri aineistot, laina-ajat, Celian palvelut)

 Kirjavinkkaukset ja kirjanäyttelyt

Kirjavinkkauksissa lähtökohta oli jalkautua Ylistaron alueella oleviin eri ikäihmisten ryhmiin. Hanketyöntekijä meni sinne, missä ikäihmiset muutoinkin kokoontuvat.  Tämä osoittautui onnistuneeksi ratkaisuksi; yksi ryhmä kutsuttiin kirjastoon, mutta osallistujamäärä oli tällöin pieni. Kirjavinkkauksissa keskityttiin tällä kertaa tietokirjoihin. Hanketyöntekijä esitteli eri luokkien aineistoa pyrkien tuomaan esille kirjaston moninaista tarjontaa vanhemman ihmisen näkökulmasta. Hanke pyrki tietokirjallisuuden lisäksi myös nostamaan esiin runoja, pakinoita ja murretarinoita.

 Kirjavinkkauksia tehtiin myös kirjastossa järjestettävien tapahtumien yhteydessä. Kun edellisessä ikäihmisten hankkeessa vinkattiin etupäässä kaunokirjallisuutta, painopisteenä oli tässä hankkeessa tietokirjojen esiintuominen. Eri tapahtumien yhteydessä nostettiin esiin kuhunkin aiheeseen liittyvää tietokirjallisuutta; sitä vinkattiin tai esiteltiin kirjanäyttelyssä. Esimerkiksi ”Luovaa elämää” –näyttelyn (Rauha Peltoniemen muistotaidenäyttelyn) avajaisissa hanketyöntekijä vinkkasi taidekirjoja. Tero Järvisen ”Huumoria ja aakkosjumppaa” –tilaisuudessa esiteltiin terveys-, sairaus- ja hyvinvointi-kirjoja. Pakinoitsija Härmän Akan tilaisuudessa vinkattiin vitsi-, kasku- ja murrekirjoja ja Afrikkaan liittyviä kirjoja nostettiin esiin Avaa ovi Afrikkaan- ”Arvoituksia ja kuninkaan lahjoja” –näyttelyn ajaksi ja niin edelleen.

 23.11.2012 Seimikirjojen vinkkaus joulunavauksessa

21.1.2013 Untamalan kylätalo 15 henkeä

22.1. Tonanvanrannan palvelukeskus (päivätoiminta, jossa eri ryhmät eri päivinä ) 9 henkeä

23.1. Tonanvanranta 8 henkeä

31.1. Tonavanranta 6 henkeä

1.2. Tonavanranta 8 henkeä

5.2. Kitinojan päiväpiiri 10 henkeä

3.3. Matin Tupa; Karjalaisuus kirjallisuudessa ja elokuvassa –tapahtuma 160 henkeä

11.4. Pipopiiri srk-talolla 15 henkeä

15.5. Koivuluoma, Ylistaron Eläkkeensaajat 12 henkeä

11.6. Kirjavinkkaus kirjastossa, Ylistaron sotaveteraanit 4 henkeä

6.10. Kirjastossa taidekirjojen vinkkaus 47 henkeä

23.10. Kirjastossa terveys- ja hyvinvointi- kirjavinkkaus 11 henkeä

14.11. alkaen kirjastossa esillä elokuviin liittyvää kirjallisuutta

9.12. alkaen kirjastossa esillä Afrikkaan liittyviä kirjoja, äänikirjoja, musiikkia, filmejä

4.12. Tonavanranta, 6 henkeä

4.12. Kirjastossa vinkkareina Hannele Puhtimäki ja Jaana Savela  10 henkeä

12.12. Tonavanranta 11 henkeä

 

Kaikki tapahtumat kronologisessa järjestyksessä:

18.9.2012 Arto Juurakon runotilaisuus palvelukeskus Västinkartanossa (59 henkeä salissa asukkaita ja ulkopuolisia + keskusradion kautta 60 henkeä palvelukeskuksen asukkaita)

24.10. 2012 Retki Seinäjoen uuteen pääkirjastoon, opastus (48 henkeä)

12.11. 2012Murrekolumnisti Heli Karhumäki Ylistuvalla (25 henkeä) ja Ylistaron kirjastossa (20 henkeä)

23.11. 2012 Seiminäyttelyn + seimiaiheisen kirjanäyttelyn avajaiset, kirjavinkkaus; joulunavauksen osana  (100 henkeä)

 

21.1. Kirjavinkkaus Untamalan yhteistalolla (15 kylän ikäihmistä)

22.1. Kirjavinkkaus Tonavanrannassa (8 päivätoimintaan osallistuvaa vanhusta)

23.1. Kirjavinkkaus Tonavanrannan päivätoiminnan II ryhmä (8 henkeä)

31.1. Kirjavinkkaus Tonavanrannan päivätoiminnan III ryhmä (6 henkeä)

 

1.2. Kirjavinkkaus Tonavanrannan päivätoiminnan IV ryhmä (8 henkeä)

5.2. Kitinojan päiväpiiri (10 kylän ikäihmistä)

 

3.3. Karjalaisuus kirjallisuudessa ja elokuvassa tapahtuma Matintuvalla; kirjailijavieras Kari Uusitalo (160 henkeä)

20.3. Kirjailijavieraana Kirsti Manninen, Ylistaro-talossa (47 henkeä)

11.4. Kirjavinkkaus Pipopiirisisä seurakuntatalolla (15 henkeä)

25.4. Kyläkirjojen ja sukututkimuksen ilta kirjastossa; esillä eri kyläkirjoja ja apuneuvoja sukututkimuksen tekemiseen (11 henkeä)

 

15.5. Kirjavinkkaus Ylistaron eläkkeensaajat Koivuluomassa (12 henkeä)

7.6. Kirjallinen kesäretki Orisbergiin,  Linnat-kirjan maisemiin (15 henkeä)

11.6. Kirjavinkkaus ja kirjastonkäytön opetusta: Ylistaron sotaveteraanit kirjastossa (4 henkeä)

30.7. Pilvet ruukin yllä - paikallisen kirjauutuuden (kirjailijana Sisko Thors) esittelytilaisuus kirjastossa (27 henkeä)

5.8. Kansallispuvun tuuletuspäivä, runoja ja lauluja Ylistuvan palvelutalossa (40 henkeä) ja Västinkartanon palvelukeskuksessa (80 henkeä)

28.8. Maire Lopin murrerunoja ja tarinoita Ylistuvalla (30 henkeä)

12.9.2013 SEITTI haltuun ikäihmisille klo 10.00 sekä klo 19 (yhteensä 7 henkeä)

6.10. Luovaa elämää –taidenäyttelyn avajaiset (Rauha Peltoniemen muistotaidenäyttely) : senioritaideryhmien vetäjän puheenvuoro (Vaula Sippola) ja taidekirjojen vinkkaus (47 henkeä)

9.10. Ikäihmisten yhteislaulutilaisuus kirjastossa (34 henkeä)

10.10. 2013 SEITTI haltuun englannin kielellä (2 englanninkielistä ikäihmistä)

23.10. Huumoria ja aakkosjumppaa –kirjailijailta Tero Järvinen ja eläkeläisjumppari Anelma Pouttu (11 henkeä)

14.11. Kirjailijatapaaminen (Tuomas Kyrö ja Kari Hotakainen) ja elokuva-ilta Filmiä ja valoa –festivaalin yhteydessä (25 henkeä hankkeen osallistujia)

26.11. Sisko Thorsin kirjailijavierailu Tonavanrannassa (7 henkeä) ja Ylistuvalla (25 henkeä)

4.12. Härmän Akka pakinoi Tonavanrannassa ( 6 henkeä)

4.12. Kirjavinkkaus-ilta ikäihmisille kirjastossa; Hannele Puhtimäki ja Jaana Savela  10 henkeä

9.12. Arvoituksia ja kuninkaan lahjoja –näyttelyn avajaiset; taiteilija Leea Pienimäki-Amoussou esitelmöi Beninin kulttuurista sekä esitteli omia ja puolisonsa Viktor Amoussoun teoksia (16 henkeä)

12.12. Härmän Akka pakinoi Tonavanrannassa (11  henkeä)

 Markkinointi

Hanketta lähdettiin markkinoimaan yleisellä tasolla lehdistötiedotteella ja –tilaisuudella 4.9.2012. Kirjastoon kutsuttiin Ilkan, Pohjalaisen, Eparin, Ykköset-lehden ja Pohjankyrön toimittajat. Paikalle saapui Pohjankyrön toimittaja, joka teki hankkeesta yleisjutun 17.9. ja samaan numeroon puhvijutun ensimmäisestä tapahtumasta. Paikallislehti Pohjankyrö oli uutisoinut jo 12.4. 2012 näyttävällä jutulla hankerahan saamisen Ylistaron kirjastolle. Lehdistötiedote lähetettiin kyseisille lehdille, jotka eivät saapuneet paikalle.

Pohjanmaan Radio teki haastattelun Karjalaisuus kirjallisuudessa ja elokuvassa tapahtumasta.

Jokaisesta tapahtumasta on tiedotettu alla mainittujen julkaisujen ja verkkosivujen kautta. Tiedotuksessa on pyritty hyödyntämään maksuttomia kanavia, mutta myös muutama maksullinen ilmoitus on katsottu tarpeelliseksi.

 

Pohjankyrö: toimitus@pohjankyro-lehti.fi

EPARI www.epari.fi/menomenu

Seinäjoen Sanomat sjk.menot@lehtiyhtyma.fi

Ilkka: kalenteri@ilkka.fi

Pohjalainen: menot@pohjalainen.fi

 

Paikallisradio: pora@yle.fi

Facebook: Ylistarossa tapahtuu sekä Seinäjoen kaupunginkirjaston sivut

 

Projektet börjar : 
31/08/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2013
Ryhmät: 
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€13 500
Egen finansiering: 
€6 750
Budget sammanlagt: 
€20 250
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€10 844
Egen finansiering: 
€2 192
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
5kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
61henkilö/person
Antalet evenemang: 
31kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 010henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000