Kirjastosta juuret elämään, jatkohanke
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Irmeli Malka-Kannisto
Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
02 2620 681, 044 907 2823
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tm
Y-tunnus : 
0204819-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Sanna Hernelahti
Puhelin : 
044 907 2833
Sähköposti : 
sanna.hernelahti@turku.fi
Kuvaus : 

Taustaa

Kirjastosta juuret elämään –hanke on saanut rahoitusta Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (Dno VARELY/1992/04.00.02/2011) 85 000 euroa keväällä 2012. Projekti käynnistyi 1.8.2012 ja sille on saatu jatkoaikaa 31.12.2014 asti. Projekti saadaan päätökseen 30.4.2014 mennessä.  

Projektin ensimmäisen vaiheen kohderyhminä ovat olleet Käyrän ja Huittisten avovankilat sekä kaksi perhekeskusta Varsinais-Suomesta.  

Projekti on pitänyt sisällään tiedonhaun opetusta kohderyhmille räätälöidyn tiedonhaun ajokortin muodossa, tutustumista erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja – kohteisiin. Kohderyhmien kanssa on vierailtu Turun kaupungin pääkirjastossa ja Turun kirjamessuilla. Projektisuunnittelijan opastuksella on tehostettu vankiloiden omia kirjastoja.  

Projektia hallinnoi Turun kaupunginkirjasto – Varsinais-Suomen maakuntakirjasto ja sen yhteistyökumppanina on Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto.  

Projektin kuluessa on kiinnostus tarjottua uudenlaista palvelua kohtaan lisääntynyt koko ajan. Kohderyhmiksi on alustavasti neuvoteltu lisää vankiloita ja perhekeskuksia.  Yhdyskuntaseuraamuslaitos on kiinnostunut liittymään mukaan, mikä puolestaan toisi projektin piiriin ehdonalaisuudessa olevat vangit.

Tarkoitus

Kirjastosta juuret elämään – hankkeen kohderyhmänä ovat vankiloiden ja pienryhmä- sekä perhekotien asiakkaat, joille kirjasto- ja kulttuuripalvelujen avulla tuodaan uudenlaista sisältöä elämään, tarjotaan mahdollisuus oman luovuuden kanavoimiseen ja toteuttamiseen ja tunteiden ilmaisuun. Kodinomaisissa oloissa eläville ja kotiutumisvaiheessa oleville tuodaan välineitä ja toimintatapoja arjessa selviytymisen parantamiseen opastamalla verkkopalvelujen ja kirjaston tarjonnan käyttöä ja hyödyntämistä.

Jatkohanke

Jatkohankkeessa kohderyhmät lisääntyvät. Mukaan tulevat olemassa olevien ryhmien lisäksi seuraavat:  

-      yhdyskuntaseuraamuslaitos
-      lisää perhekeskuksia
-      Köyliön vankila
-      mahdollisesti Saramäen vankila  

Projektia tehdään tunnetuksi valtakunnallisesti ja samalla pyritään tiivistämään yhteistyötä jo olemassa olevien samansisältöisten hankkeiden kanssa.

Toiminta

Jo järjestetyn toiminnan lisäksi projektiin sisällytetään taulutietokoneiden ja e-aineistojen käytön opastusta. Kohderyhmille luodaan valmiuksia selviytyä tietoyhteiskunnassa vapautumisen jälkeen jokapäiväisessä elämässään.

Yhteistyössä vankiloiden kanssa voidaan vangeille tarjota ilman työllistämiskustannuksia erilaisia työtehtäviä kirjastossa.  

Projektissa perustetaan kohderyhmille lukupiirejä. Verkkoon perustetaan blogi niille kohderyhmille, joilla on lupa käyttää internetiä.  

Vankeja ja perhekotien nuoria rohkaistaan ilmaisemaan tuntojaan ja ajatuksiaan, joita järjestetyt tapahtumat herättävät. Projektisuunnittelija tarjoaa niitä julkaistavaksi eri medioissa, mikäli kyseiset henkilöt antavat tähän luvan.  

Vankiloiden kirjastoista vastaava taho on myös ilmaissut kiinnostuksensa yhteistyöhön projektin kanssa. Projektisuunnittelija on menossa esittelemään projektia vankilakirjastojen yhteiseen koulutuspäivään alkuvuodesta 2014.  

Koska projekti on laajentumassa ja kiinnostus sitä kohtaan lisääntyy, tarvitaan projektisuunnittelijalle työpari, joka osaltaan toteuttaa tiedonhaun opetusta sekä vastaa projektin verkkopalveluista.

Seuranta

Hankkeen tuloksia ja toiminnan vaikuttavuutta mitataan tarkoitusta varten luodulla systemaattisella seurannalla. Toiminta integroidaan hankkeen päätyttyä soveltuvin osin osaksi kirjaston perustoimintaan ja sitä kehitetään edelleen ajan vaatimusten ja ympäristön muutoksen edellyttämällä tavalla.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 
  • V-S ja Satakunnan maakuntakirjastoalue
  • kirjailijat, artistit, muut kulttuuritoimen laitokset (esim. teatteri)
  • Rikosseuraamuslaitos, Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen yksiköt
Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Verkkosivujen perustaminen ei onnistunut, koska kohderyhmät eivät saa käyttää Internettiä kuin opetustilanteissa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vankiloiden kanssa on tavoitteet saavutettu hyvin, ainoastaan verkkosivujen perustaminen ei toteutunut, koska kohderyhmät eivät saa käyttää Internettiä kuin opetustilanteissa. Turun kaupunginkirjaston musiikkiosaston stage ja kirjaston demoteekki jäivät hyödyntämättä vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Projektin käyttöön hankitut tabletit olivat ”kovassa käytössä”. Kohderyhmien kanssa opeteltiin valokuvaamista, elokuvan tekoa, tiedonhakua ja e –aineiston hyödyntämistä.

Projektin markkinointi oli alussa liian vähäistä, mutta hankkeen edetessä parhaiksi markkinointikeinoiksi ovat osoittautuneet ”puskaradio” ja vangeille suoraan jaettavat mainokset. Yleiset infotilaisuudet eivät oikein onnistuneet, väkeä oli vaikea saada tulemaan paikalle.

Tiedonhaun opetus/tiedonhaun ajokortti on laajentunut projektin edetessä vankien toiveesta neliosaisesta viisiosaiseksi sekä pidempään vankilassa olleille vangeille on annettu ”tukiopetusta” varsinaisen kurssin päätyttyä.

Yhteistyö vankilakirjastojen kanssa on sujunut hyvin. Projektisuunnittelija on opastanut kirjastossa työskenteleviä vankeja muun muassa hyllytyksessä ja uuden aineiston miniluetteloinnissa. Vankilakirjastojen yleisilmeen kohentuminen ja aineiston uudistaminen ovat jo nyt nostaneet lainalukuja. Huittisten vankilassa sai myös henkilökunta perehdytystä vankilakirjastotyöhön.
Projektin myötä Käyrän vankilan yhteisö on aloittanut säännölliset kirjastokäynnit Turun kaupunginkirjastossa ja viettänyt kulttuurikuukautta ja tutustunut Turun kulttuuritarjontaan.

Projekti käynnistyi ja päättyi suunniteltua myöhemmin. Muuttunut aikataulu ei kuitenkaan aiheuttanut ongelmia.

Yhteistyö ei käynnistynyt yhdyskuntaseuraamustoimistojen kanssa toivotulla tavalla.
Perhekeskukset eivät osallistuneet jatkoprojektiin.

Yhteistyö eri tahojen kanssa onnistui hyvin. Uusina yhteistyökumppaneina tuli jatkoprojektiin mukaan Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, Krits – kriminaalihuollon tukisäätiö ja Celia-kirjasto.
Yhteistyössä Turun kaupungin lasten kulttuurisuunnittelijan kanssa on suunniteltu erilaisia toimintatapoja kohderyhmänä vankien lapset. Perheille on jaettu infoa vankilahenkilökunnan kautta lasten kulttuuritapahtumista.
Hankkeen aikana kirjasto on tullut läheisemmäksi kohderyhmille, joita ilman hanketta ei olisi tavoitettu. Kynnys tulla kirjastoon on madaltunut. Kirjasto ja sen monipuoliset palvelut ovat tulleet tutuksi kohderyhmille, jotka eivät toistaiseksi pääse fyysisesti kirjastoon. Myös yleisiä verkkopalveluita on harjoiteltu kohderyhmien kanssa ja he ovat osanneet myös hyödyntää saamaansa oppia siviiliin päästyään.
Palaute:
Työkokeilu Turun kaupunginkirjastossa:
Aloitin työkokeilun koevapaudessa Turun kaupungin pääkirjaston autokirjastossa. Koevapauteen pääsin 27.9.2015, jonka jälkeen hoidin pakollisia asioita eri virastoissa. Työkokeilu alkoi 1.10.2015.
Aikaisemman työhistoriani (logistiikkaopettaja) jälkeen ajatus kirjastotyöstä tuntui mielenkiintoiselta ja lähdin työkokeiluun avoimin mielin. Työnkuvaani kuului hyllyttämistä, varausten noutamista sekä tietysti myös kirjastoauton ajamista. Työaikani kokeilussa oli kuusi tuntia/päivä, joka mielestäni oli oikein sopiva minun vartalolleni. Palkka tietysti maksettiin TE – toimiston kautta peruspäivärahan ja kulukorvauksen muodossa.
Työ oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoista ja antoisaa sekä työkaverit mukavia ja avuliaita. Työvuorot olivat aamu- sekä iltavuoroja, 8.30–14.30 ja 14–20 välisinä aikoina. Työ ei ollut mielestäni hektistä, mutta kirjastoautossa toisinaan oli melskettä ja vilinää (koulupysäkit).
Koevapauteni Käyrän vankilasta päättyy tänään 21.3., jonka jälkeen työkokeiluni jatkuu 31.3. asti. Sen jälkeen en tiedä mahdollisesta jatkosta kirjastossa enkä tulevaisuudesta työn saralla.
Kaikesta tästä mahdollisuudesta, koevapauden suorittamisesta sekä työkokeilusta, haluan kiittää Irmeli Malka-Kannistoa sekä Kalle Varilaa, jotka vielä Käyrässä ollessani auttoivat minua saamaan kyseisen paikan.
Tuleville työkokeilua harkitseville suosittelen Turun kaupunginkirjastoa miellyttävän ja rennon työyhteisön vuoksi. Kunhan muistaa pitää mielensä avoimena, tarttuu työhön ennakkoluulottomasti ja rohkeasti, niin kaikki sujuu hyvin.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkoprojekti (1.5.2016 – 30.4.2017 Risen rahoittama, valtakunnallinen) on parhaillaan käynnissä ja siinä tullaan hyödyntämään ensimmäisen ja kakkosvaiheen tuloksia ja niistä saatuja kokemuksia.

Uudessa jatkoprojektissa on tarkoitus luoda ja kehittää yhteistyötä eri vankilakirjastojen ja maakuntakirjastojen välillä.

Uusia toimintamuotoja tullaan kokeilemaan, varsinkin kun suljetut vankilat ovat nyt uusina kohderyhminä. Tarkoitus on kehittää toimintamalli, joka voitaisiin integroida soveltuvin osin kirjaston perustoimintoihin.

Projektin kakkosvaiheen aikana on vahvistunut käsitys siitä että tällaiselle kirjaston palvelulle on kysyntää ja tarvetta.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2014
Lopetuspäivämäärä : 
30/04/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€103 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€40 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€144 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€98 030
Oma rahoitus yhteensä: 
€18 030

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
238kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
1 413henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
53kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
480henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€80 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.

 
okm
avi