Kirjastosta juuret elämään
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Irmeli Malka-Kannisto
Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
0449072924
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tm
Y-tunnus : 
0204819 – 8
Yhteyshenkilön nimi : 
Ulla-Maija Maunu
Puhelin : 
044 9072 924
Sähköposti : 
ulla-maija.maunu@turku.fi
Hankkeen tavoite: 

Kohderyhmille tarjotaan perinteisiä kirjaston lainauspalveluja, tiedonhaun opetusta ja aineiston esittelyjä. Hankkeessa toteutetaan verkkosivusto, johon käyttäjät voivat itse luoda sisältöjä (runoja, muita kirjoituksia, kuvia, musiikkia). Turun kaupunginkirjaston musiikkiosaston Stagella voidaan tarjota mahdollisuus esittää omaa musiikkituotantoa ja kirjaston demoteekkiin voidaan tuoda lainattavaksi itse toteutettua musiikkia. Aineistoa tarjotaan lainaksi ja tilaisuuksia esiintymisiin tarjotaan myös muissa yhteistyökirjastoissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tuloksia ja toiminnan vaikuttavuutta mitataan tarkoitusta varten luodulla systemaattisella seurannalla. Toiminta integroidaan hankkeen päätyttyä soveltuvin osin osaksi kirjaston perustoimintaa ja sitä kehitetään edelleen ajan vaatimusten ja ympäristön muutoksen edellyttämällä tavalla.

Kuvaus : 

 Taustaa

Kirjastot ovat kuntien käytetyimpiä kulttuuripalveluja. Perinteisen kirjastotoiminnan: kokoelmatyön ja lainaustoimintojen lisäksi kirjastot ovat yhä enemmän myös monipuolista tapahtumatoimintaa ja erilaisia ajanviettomahdollisuuksia tarjoavia tiloja.

 

Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan voi hyödyntää kirjastoa tilana ja huolimatta kirjastojen korkeasta käyttöasteesta on myös niitä, jotka eivät ole vielä löytäneet kirjaston palveluja.

 

Turun kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on mm. vahvistaa asukkaiden arjen hallintaa, osaamista, luovuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Kirjaston keskeisiin painopistealueisiin kuuluvat saavutettavuus, sivistyksen vaaliminen ja ilon tuottaminen. Varsinais-Suomen maakuntakirjastona Turun kaupunginkirjasto tukee maakunnan kirjastopalveluja ja edistää niiden uudistumista.

 

Kirjastosta juuret elämään -hankkeella toteutetaan näitä arvoja ja tuodaan niiden avulla kohderyhmille uudenlaisia mahdollisuuksia löytää kiinnekohtia elämälleen. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Satakunnan maakuntakirjaston ja niiden maakuntien kirjastojen kanssa, joita hanke koskee. 

 

Kohderyhmät ja yhteistyökumppanit

Hankkeen kohderyhmänä ovat vankiloiden, pienryhmä- ja perhekotien sekä perhekuntoutuskeskusten asiakkaat, joille kirjasto- ja kulttuuripalvelujen avulla tuodaan uudenlaista sisältöä elämää, tarjotaan mahdollisuus oman luovuuden löytämiseen ja toteuttamiseen ja tunteiden ilmaisuun. Kodinomaisissa oloissa eläville ja kotiutumisvaiheessa oleville tuodaan välineitä ja toimintatapoja arjessa selviytymiseen opastamalla verkkopalvelujen ja kirjaston tarjonnan käyttöä ja hyödyntämistä.

 

Kohderyhminä ovat seuraavien palvelujen/laitosten asiakkaat:

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen vankilat: Käyrä, Köyliö, Huittinen mahdollisesti Saramäki (alustavia neuvotteluja käyty)

perhekeskukset, pienryhmäkodit sekä perhekuntoutuskeskukset

 

Yhteistyökumppanit:

Satakunnan maakuntakirjasto ja maakuntakirjastoalue

muut Vaski-kirjastot

Varsinais-Suomen maakuntakirjastoalue

kirjailijat, artistit, muut kulttuuritoimen laitokset (esim. teatteri)

 

Toiminta

Kohderyhmille tarjotaan perinteisiä kirjaston lainauspalveluja, tiedonhaun opetusta ja aineiston esittelyjä. Hankkeessa toteutetaan verkkosivusto, johon käyttäjät voivat itse luoda sisältöjä (runoja, muita kirjoituksia, kuvia, musiikkia). Turun kaupunginkirjaston musiikkiosaston Stagella voidaan tarjota mahdollisuus esittää omaa musiikkituotantoa ja kirjaston demoteekkiin voidaan tuoda lainattavaksi itse toteutettua musiikkia. Aineistoa tarjotaan lainaksi ja tilaisuuksia esiintymisiin tarjotaan myös muissa yhteistyökirjastoissa.

 

Kirjailijoiden, näyttelijöiden ja muusikkojen kanssa yhteistyössä järjestetään erilaisiin teemoihin liittyviä kulttuuritapahtumia, joiden yhteydessä annetaan mahdollisuus syventää aiheeseen liittyvää tietämystä tarjoamalla lainaksi tarkoitukseen soveltuvaa aineistoa.

 

Omaa luovuutta ja itseilmaisua vahvistetaan erilaisilla työpajoilla ja kirjoittajakursseilla. Verkkoresurssien käyttötaitoa ja uudenlaisia verkkotyökaluja esitellään ja niiden käyttöä opastetaan (esim. e-kirjat, älytoiminnot jne.)

 

Seuranta

Hankkeen tuloksia ja toiminnan vaikuttavuutta mitataan tarkoitusta varten luodulla systemaattisella seurannalla. Toiminta integroidaan hankkeen päätyttyä soveltuvin osin osaksi kirjaston perustoimintaa ja sitä kehitetään edelleen ajan vaatimusten ja ympäristön muutoksen edellyttämällä tavalla.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 
 • Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
 • Vaski-kirjastot
 • Auran kunnankirjasto
 • Köyliön kunnankirjasto
 • Huittisten kaupunginkirjasto
 • Käyrän vankila (avovankila)
 • Satakunnan vankila
 • mahdollisesti Turun vankila, Saramäki  (alustavia neuvotteluja käyty)
 • pienryhmä-, perhekodit, perhekuntoutuskeskukset Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa ao. alueilla
 • muut kulttuuritoimen laitokset ja toimijat
Aiemmat hankkeet: 
 • Auran kirjasto on tehnyt yhteistyötä Käyrän työsiirtolan ja pienryhmäkoti Tuulensuojan kanssa jo vuosia. Keväällä 2011 Aura sai tähän hankeavustusta Ely-keskukselta. Nyt anottava hanke on laajempi ja monipuolisempi sekä kattaa kaikki vankilat ja pienryhmä-/perhekodit sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa
 • Vaasan kirjasto on aloittamassa vankilayhteistyötä Verkko haltuun -hankkeessa. Hanke toteutetaan Vaasassa ja on lähestymistavaltaan erilainen.
Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Verkkosivujen perustaminen ei toteutunut, koska kohderyhmät eivät saa käyttää Internetiä kuin opetustilanteissa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vankiloiden kanssa on tavoitteet saavutettu hyvin.

Yhteistyö vankilakirjastojen kanssa on sujunut hyvin, työ on lähtenyt hyvään vauhtiin. Projektisuunnittelija on opastanut muun muassa kirjastoaineiston poistojen teossa ja uuden aineiston hankinnassa. Vankilakirjastojen yleisilmeen kohentuminen ja aineiston uudistaminen ovat jo nyt nostaneet lainalukuja.

Tiedonhaun opetus/tiedonhaun ajokortti on laajentunut projektin edetessä vankien toiveesta kolmiosaisesta neliosaiseksi. Ryhmien mielestä osioita voisi olla enemmänkin. Tämä toive voidaan toteuttaa jatkoprojektin aikana.

E- aineistot, älytoiminnot yms. verkkotyökalut ja niiden opastus jäävät jatkoprojektiin. Suunnitelmana on hankkia tabletit projektin käyttöön.

Perhekeskusten kanssa yhteistyö ei onnistunut odotusten mukaisesti. Nuorten lukuintoa oli vaikeaa saada syttymään.

Sarjakuvapaja ja sarjakuvavinkkaus otettiin kuitenkin innostuneesti vastaan.

Hankkeen aikana kirjasto on tullut läheisemmäksi kohderyhmille, joita ilman hanketta ei olisi tavoitettu. Kynnys tulla kirjastoon on madaltunut. Kirjasto ja sen monipuoliset palvelut ovat tulleet tutuksi kohderyhmille, jotka eivät toistaiseksi pääse fyysisesti kirjastoon.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkoprojekti on parhaillaan käynnissä ja siinä tullaan hyödyntämään ensimmäisen vaiheen tuloksia ja siitä saatuja kokemuksia. Uusia toimintamuotoja tullaan kokeilemaan. Tarkoitus on kehittää toimintamalli, joka voitaisiin integroida soveltuvin osin kirjaston perustoimintoihin. Hankkeen aikana on selvinnyt, että tällaiselle kirjaston palvelulle on kysyntää ja tarvetta.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/01/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€95 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€42 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€137 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€112 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€27 600

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
69kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
470henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
34kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
310henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€85 000
 
okm
avi