Kirjastosta kiinnostava lukupaikka ja toimintatupa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Enontekiön kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Puistomäentie 2
99400
Kirjaston puhelin : 
040 357 9905
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@enontekio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Enote
Y-tunnus : 
0190662-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Heli Nurmi
Puhelin : 
040 5380712
Sähköposti : 
heli.nurmi@enontekio.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on kannustaa ja tukea toiminnallisesti lapsia ja nuoria yksin ja yhdessä huoltajiensa ja isovanhempiensa kanssa lukemisharrastuksessa. Mahdollistetaan kirjasto kohtaamispaikkana ja elämysten tuojana. Käytetään kirjastotilaa kuntalaisten, mökkiläisten ja yhdistysten järjestämissä tapahtumissa ja kokouksissa. Kirjaston ja koulukeskuksen auditorio ja aulatilaa kehitetään vapaa-aikatoimen toimintojen keskukseksi, kuntalaisten olohuoneeksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjaston käyttäjämäärät, lainausmäärät, tapahtumat ja niiden osallistujamäärät. Tapahtumat luokitellaan lukemaan innostaviin tapahtumiin ja muihin tapahtumiin.  Erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien ja kokousten kokoontumiskerrat.

Kuvaus : 

Hankesuunnitelma
Hankkeen tavoitteet saavutetaan suuntaamalla Enontekiön kirjasto toiminnallisempaan ja omatoimikirjaston suuntaan, jolloin henkilöstövoimavaroja voidaan suunnata lukemisen edistämiseen. Kirjaston henkilökuntaa koulutetaan ja kannustetaan rohkeasti kokeilemaan uusia toimintamuotoja, jotta varmistetaan toiminnan muutos. Talousarvioon varataan pienimuotoinen raha kokeiluihin.

Muutama idea toimintamuotoihin: 
Kirjastossa tehdään koululaisten projekteja ja siellä on läksytunti, jolloin lapset tekevät läksyt kirjastossa.
Luku- ja taidehetki, jossa lapsien kanssa luetaan jotakin kirjaa ja sen jälkeen tehdään taidetta kirjan innoittamana. Kirjaston henkilökunnalla on hyvät kädentaidot.
Vapaaehtoiset nuoret/ikäihmiset lukemaan lapsille (lukukaveritoiminta)
Molempien paikalliskulttuurien tutustumishetket lapsille, joissa luetaan ja kerrotaan kulttuureista. Nonstop runohetkiä ja taidevartteja, naisyrittäjä/miesyrittäjä-iltoja (tuovat infoa yrityksistään), naisten iltoja (hyvä olo, hyvinvointi, itsehoito, kosmetiikka ym.), erilaisia teemailtoja (poro, riistaeläimet, saamelaisuus jne.).
Aitoja kohtaamisia mökkiläisten kanssa, jolloin rupatellaan ja tutustutaan kahvittelun merkeissä.
Auditoriosta tehdään matalan kynnyksen paikka kuntalaisten aktiivisen osallistamisen edistämiseksi (vrt. uusi kuntalaki)

Kirjastoon hankitaan lainaus- ja palautusautomaatti sekä kulunvalvontalaitteisto, sähkölukitus ja kameravalvonta sekä rajapinnat kirjastojärjestelmään. Myös ulko-ovi vaihdetaan tarvittaessa, samoin  vaihdetaan lukot koulun puoleisiin oviin. Nämä kustannukset katetaan avustuksella.

Omarahoituksella kustannetaan sähkö/kaapelointityöt, asentajien työ, kirjastohenkilöstön matkakulut tutustumaan muihin omatoimikirjastoihin, kirjaston oma työ,  puhelin- ja toimistokulut , kahviautomaatti,
sekä muut laitteet, kalusteet, tarvikkeet ja ilmoituskulut.

Kuntalaiset opastetaan pitämään lainauskorttia mukanaan ja sekä palauttamaan että tekemään lainaukset automaatin kautta. Niiden avulla kirjaston käyttöaika laajenee erityisesti iltoihin ja mahdollisesti viikonloppuihin. Myös lehtien lukusalin käyttö lisääntynee. Alle 16-vuotiaat pääsevät sisään vanhempiensa tai muun aikuisen mukana.

Aikataulu
Hanke aloitetaan yhteisellä sivistystoimen suunnittelukokouksella. Tarjouspyynnöt tehdään huhtikuussa laitehankinnoista. Toukokuussa kirjaston henkilöstö käy tutustumassa vastaaviin omatoimikirjastoihin ja aloitetaan kouluttautuminen (lukemaan edistäminen ja laitteiston käyttö). Kesällä tehdään muutostyöt ja aloitetaan tiedottaminen kuntalaisille.  Uusien toimintamallien jalkauttaminen kirjastotyöhön jatkuu koko hankekauden.

Aiemmat hankkeet: 

Useita omatoimikirjasto- ja lukemisenedistämishankkeita

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjastoon hankittiin lainaus- ja palautusautomaatti. Hankinnan kustannukset katettiin avustuksella. Automaatti on kaksikielinen: suomi, saame.

Omarahoituksella kustannettiin sähkö/kaapelointityöt, asentajien työ, kirjastohenkilöstön matkakulut tutustumaan muihin omatoimikirjastoihin, kirjaston oma työ,  puhelin- ja toimistokulut, sekä muut tarvikkeet ja ilmoituskulut.

Kuntalaisia opastettiin pitämään lainauskorttia mukanaan ja sekä palauttamaan että tekemään lainaukset automaatin kautta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Lainausautomaatin käyttöönotto Facebookissa

Juttu Enontekiön Sanomissa 18.1.2018.

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Automaatti on otettu hyvin vastaan ja sen käyttö on ollut aktiivista. Ilahduttavaa on ollut huomata nuorten ja erityisesti poikien kiinnostus lainausaatomaatin käyttöön ja sillä tapahtuvaan itsenäiseen kirjojen lainaamiseen. Heitä on näkynyt asioimassa kirjstossa enemmän kuin ennen automaatin hankintaa. Myös iäkkäämmät, aktiiviset kirjastonkäyttäjät, ovat varsin ennakkoluulottomasti halunneet kokeilla automaattia ja omaksuneet sen käytön nopeasti.

Jatkotoimenpiteet: 

Lainausautomaatin hankinnan jälkeen kirjaston kehittämistä omatoimikirjastoksi jatketaan tarvittavien laitteiden ja järjestelmän hankinnalla, asennuksella ja käyttöönotolla.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€100
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 400

Päätös perustuu aluehallintoviraston käytettävissä oleviin määrärahoihin sekä kirjastotoimen kehittämishankkeille asetettuihin tavoitteisiin, joiden perusteella aluehallintovirasto on vertaillut saapuneita hakemuksia. Avustusta myönnettäessä on otettu huomioon hakemuksessa kuvattu kehittämistoiminnan sisältö, toiminnan laajuus ja toteutumisen realistisuus. Aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustuksen lainaus- ja palautusautomaatin  hankkimista varten, koska asiakkaiden itsepalvelulainaus vapauttaa kirjastohenkilökunnan työaikaa vaativampiin kirjastotehtäviin.

 
okm
avi