Kirjastosta kiinnostava lukupaikka ja toimintatupa
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Enontekiön kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Puistomäentie 2
99400
Bibliotekets telefonnummer : 
040 357 9905
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@enontekio.fi
ISIL-kod : 
FI-Enote
FO-nummer : 
0190662-1
Ansvarsperson : 
Heli Nurmi
Telefonnummer : 
040 5380712
E-post : 
heli.nurmi@enontekio.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena on kannustaa ja tukea toiminnallisesti lapsia ja nuoria yksin ja yhdessä huoltajiensa ja isovanhempiensa kanssa lukemisharrastuksessa. Mahdollistetaan kirjasto kohtaamispaikkana ja elämysten tuojana. Käytetään kirjastotilaa kuntalaisten, mökkiläisten ja yhdistysten järjestämissä tapahtumissa ja kokouksissa. Kirjaston ja koulukeskuksen auditorio ja aulatilaa kehitetään vapaa-aikatoimen toimintojen keskukseksi, kuntalaisten olohuoneeksi.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjaston käyttäjämäärät, lainausmäärät, tapahtumat ja niiden osallistujamäärät. Tapahtumat luokitellaan lukemaan innostaviin tapahtumiin ja muihin tapahtumiin.  Erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien ja kokousten kokoontumiskerrat.

Projektbeskrivning : 

Hankesuunnitelma
Hankkeen tavoitteet saavutetaan suuntaamalla Enontekiön kirjasto toiminnallisempaan ja omatoimikirjaston suuntaan, jolloin henkilöstövoimavaroja voidaan suunnata lukemisen edistämiseen. Kirjaston henkilökuntaa koulutetaan ja kannustetaan rohkeasti kokeilemaan uusia toimintamuotoja, jotta varmistetaan toiminnan muutos. Talousarvioon varataan pienimuotoinen raha kokeiluihin.

Muutama idea toimintamuotoihin: 
Kirjastossa tehdään koululaisten projekteja ja siellä on läksytunti, jolloin lapset tekevät läksyt kirjastossa.
Luku- ja taidehetki, jossa lapsien kanssa luetaan jotakin kirjaa ja sen jälkeen tehdään taidetta kirjan innoittamana. Kirjaston henkilökunnalla on hyvät kädentaidot.
Vapaaehtoiset nuoret/ikäihmiset lukemaan lapsille (lukukaveritoiminta)
Molempien paikalliskulttuurien tutustumishetket lapsille, joissa luetaan ja kerrotaan kulttuureista. Nonstop runohetkiä ja taidevartteja, naisyrittäjä/miesyrittäjä-iltoja (tuovat infoa yrityksistään), naisten iltoja (hyvä olo, hyvinvointi, itsehoito, kosmetiikka ym.), erilaisia teemailtoja (poro, riistaeläimet, saamelaisuus jne.).
Aitoja kohtaamisia mökkiläisten kanssa, jolloin rupatellaan ja tutustutaan kahvittelun merkeissä.
Auditoriosta tehdään matalan kynnyksen paikka kuntalaisten aktiivisen osallistamisen edistämiseksi (vrt. uusi kuntalaki)

Kirjastoon hankitaan lainaus- ja palautusautomaatti sekä kulunvalvontalaitteisto, sähkölukitus ja kameravalvonta sekä rajapinnat kirjastojärjestelmään. Myös ulko-ovi vaihdetaan tarvittaessa, samoin  vaihdetaan lukot koulun puoleisiin oviin. Nämä kustannukset katetaan avustuksella.

Omarahoituksella kustannetaan sähkö/kaapelointityöt, asentajien työ, kirjastohenkilöstön matkakulut tutustumaan muihin omatoimikirjastoihin, kirjaston oma työ,  puhelin- ja toimistokulut , kahviautomaatti,
sekä muut laitteet, kalusteet, tarvikkeet ja ilmoituskulut.

Kuntalaiset opastetaan pitämään lainauskorttia mukanaan ja sekä palauttamaan että tekemään lainaukset automaatin kautta. Niiden avulla kirjaston käyttöaika laajenee erityisesti iltoihin ja mahdollisesti viikonloppuihin. Myös lehtien lukusalin käyttö lisääntynee. Alle 16-vuotiaat pääsevät sisään vanhempiensa tai muun aikuisen mukana.

Aikataulu
Hanke aloitetaan yhteisellä sivistystoimen suunnittelukokouksella. Tarjouspyynnöt tehdään huhtikuussa laitehankinnoista. Toukokuussa kirjaston henkilöstö käy tutustumassa vastaaviin omatoimikirjastoihin ja aloitetaan kouluttautuminen (lukemaan edistäminen ja laitteiston käyttö). Kesällä tehdään muutostyöt ja aloitetaan tiedottaminen kuntalaisille.  Uusien toimintamallien jalkauttaminen kirjastotyöhön jatkuu koko hankekauden.

Tidigare projekt: 

Useita omatoimikirjasto- ja lukemisenedistämishankkeita

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kirjastoon hankittiin lainaus- ja palautusautomaatti. Hankinnan kustannukset katettiin avustuksella. Automaatti on kaksikielinen: suomi, saame.

Omarahoituksella kustannettiin sähkö/kaapelointityöt, asentajien työ, kirjastohenkilöstön matkakulut tutustumaan muihin omatoimikirjastoihin, kirjaston oma työ,  puhelin- ja toimistokulut, sekä muut tarvikkeet ja ilmoituskulut.

Kuntalaisia opastettiin pitämään lainauskorttia mukanaan ja sekä palauttamaan että tekemään lainaukset automaatin kautta.

Webbsidor, publikationer och material: 

Lainausautomaatin käyttöönotto Facebookissa

Juttu Enontekiön Sanomissa 18.1.2018.

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Automaatti on otettu hyvin vastaan ja sen käyttö on ollut aktiivista. Ilahduttavaa on ollut huomata nuorten ja erityisesti poikien kiinnostus lainausaatomaatin käyttöön ja sillä tapahtuvaan itsenäiseen kirjojen lainaamiseen. Heitä on näkynyt asioimassa kirjstossa enemmän kuin ennen automaatin hankintaa. Myös iäkkäämmät, aktiiviset kirjastonkäyttäjät, ovat varsin ennakkoluulottomasti halunneet kokeilla automaattia ja omaksuneet sen käytön nopeasti.

Fortsatta åtgärder: 

Lainausautomaatin hankinnan jälkeen kirjaston kehittämistä omatoimikirjastoksi jatketaan tarvittavien laitteiden ja järjestelmän hankinnalla, asennuksella ja käyttöönotolla.

Projektet börjar : 
01/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€22 200
Egen finansiering: 
€5 800
Budget sammanlagt: 
€28 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 500
Egen finansiering: 
€100
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 400

Päätös perustuu aluehallintoviraston käytettävissä oleviin määrärahoihin sekä kirjastotoimen kehittämishankkeille asetettuihin tavoitteisiin, joiden perusteella aluehallintovirasto on vertaillut saapuneita hakemuksia. Avustusta myönnettäessä on otettu huomioon hakemuksessa kuvattu kehittämistoiminnan sisältö, toiminnan laajuus ja toteutumisen realistisuus. Aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustuksen lainaus- ja palautusautomaatin  hankkimista varten, koska asiakkaiden itsepalvelulainaus vapauttaa kirjastohenkilökunnan työaikaa vaativampiin kirjastotehtäviin.