Kirjastosta kylän olohuoneeksi
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Halsuan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Perhontie 29
69510
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Simpanen
Puhelin : 
0406802240
Sähköposti : 
tainas@halsua.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on parantaa ja laajentaa kirjaston palvelua sekä saada lisää kirjastoa käyttäviä asiakkaita löytämällä uusia yhteistyön muotoja. Hankkeen aikana siirretään yhteispalvelupiste kunnantoimistolta kirjaston tiloihin. Hankkimalla lainaus/palautusautomaatti ohjelmineen, pyritään vapauttamaan kirjastohenkilöstön työaikaa monipuolisempaan asiakkaiden kohtaamiseen. Yhteispalvelupisteen siirtämisellä kirjastoon tavoitellaan laajempia aukioloaikoja, jolloin myös kirjaston käyttäjämääriä saadaan lisättyä. Tässä hankkeessa tehdään myös suunnitelma siitä, mitä kirjaston varustaminen omatoimikirjastona toimimiseksi vaatii. Samanaikaisesti uuden tekniikan käyttöönoton myötä laajennetaan yhteistyötä myös koulun kanssa. Hankkeen aikana on tarkoitus saavuttaa myös muita vähän kirjastoa käyttäviä kohderyhmiä järjestämällä uudenlaisia tapahtumia kirjastoon yhteistyössä koulun, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kirjastosta on tavoitteena luoda paikka, jossa on entistä enemmän aktiivista toimintaa lainaustoiminnan lisäksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- Asiakasmäärien seuranta
- Kirjaston aukioloaikojen seuranta
- Tarjottavien palveluiden/tapahtumien määrä

Kuvaus : 

Hanke toteutetaan siten, että ensin laaditaan suunnitelmapiirrokset omatoimikirjaston rakentamiseksi vaadittavista sähkö-, kulunvalvonta- sekä rakennemuutoksista. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen hankitaan tarvittava laitteisto sekä kalusteet. Kirjastoaineisto varustetaan RFID-tunnisteilla. Samalla laaditaan toiminnan kehittämistämissuunnitelma, joka sisältää niin omatoimikirjaston käytön, kuin yhteispalvelupisteen siirtämisen kirjaston tiloihin. Kirjaston tarjoamia palveluita laajennetaan muun muassa yhteistyössä koulun sekä muiden järjestöjen kanssa. Hanke toteutetaan vuoden 2018 aikana. Hankkeen työnjako toteutetaan siten, että kunnan tekninen toimisto vastaa suunnitelmista sekä tarvittavien laitteiden hankinnasta yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Hankkeen toiminnallisesta osasta vastaa kunnan sivistystoimi yhdessä kirjastohenkilökunnan kanssa.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 360
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 090
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 450
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€11 000
 
okm
avi