Kirjastosta yleistajuistettua tietoa
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
06 3253520
Kirjaston sähköposti : 
birgitta.auren@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirkko Hurtig
Puhelin : 
040 7330874
Sähköposti : 
pirkko.hurtig@vaasa.fi
Kuvaus : 

Vaasan kaupunginkirjastossa toimii kolme lukupiiriä: dekkaripiiri, kaunomaanantai ja äänikirjojen lukupiiri. Tietokirjallisuus on jäänyt kirjastossa vähemmälle huomiolle ja se myös koetaan sekä henkilökunnan että asiakaskunnan taholta vaikeaselkoiseksi aihealueeksi. Tiedon määrä kasvaa mutta ihmiset saavat tietonsa pirstaleisena. Kirjaston haasteena on levittää tietoa ja yleistajuistaa sitä kaikkien ulottuville.

Tieteen ja taiteen alueiden sisältöjen avaamiseen tarvitaan vankkaa asiantuntemusta ja taitoa esittää asiat niin, että yleistajuistamisen myötä tieteellinen tarkkuus säilyy. ”Sisältöjen popularisointi merkitsee sananmukaisesti asioiden kansanomaistamista, yksinkertaistamista, kärjistämistä, dramatisointia, henkilöittämistä ja viihteellistämistä. Se on mitä suurimmassa määrin esitystekniikkaa.” (A.-P. Pietilä). Tieteen ja taiteen haasteita ovat, miten tulkita, avata ja selittää käsitteitä ymmärrettäviksi. Lukupiirityyppinen, toisten kanssa ääneen ihmettely, kyseleminen ja tiedon jakaminen on parasta oppimista.

Uuden tietokirjallisuuden lukupiirin toimintaan saattaminen edellyttää kirjaston eri aihepiirien yhteistyötä. Tarkoituksena on kahden vuoden kuluessa järjestää 4-5 tilaisuutta musiikin, kuvataiteiden, Yhteiskuntatieteiden, luonnontieteiden ja historian aihealueilta. Tilaisuudet järjestetään maanantaisin täydentämään jo aikaisemmin mainittujen lukupiirien toimintaa. Keskeisenä tarkoituksena projektissa on kutsua tilaisuuksiin mukaan eri alojen keskeisiä asiantuntijoita, joiden johdolla kuulijat innostuvat aiheesta ja palaavat kirjastoon lainaamaan lisää tietoa.

Tietokirjallisuuteen tutustuminen antaa koululaisille ja nuorille uusia ideoita esim. ammattiin tai harrastuksiin. Kauempana pääkaupunkiseudun tarjonnasta asuvat saavat kuulla eri alojen huippuasiantuntijoita. Kirjastossa työskenteleville tilaisuuksiin valmistautuminen ja näyttelyiden järjestäminen vahvistaa ammattitaitoa.

 Yhteistyötahoiksi kutsutaan maakunnan alueen asukkaita, kaupungin monia museoita, ja erikoisesti markkinoinnin kohteena ovat koulut.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Toteutuneet tilaisuudet:

2014 14.10. Valtiotiet. lis., viestintäjohtaja Ari Turunen esitelmöi maailman kuvista. 

 28.10. Tohtori Tuomas Hoppu ”Suomalaiset ensimmäisessä maailmansodassa”.

 2015 6.10. Hanna-Leena Paloposki luennoi Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi aiheesta ”Sibeliuksen kansa. 

 10.11. Kuortaneen Urheiluopiston rehtori Tapio Korjus luennoi aiheesta ”Liikunnallisen elämäntavan merkitys ja monet ulottuvuudet. 

 2016 5.4. Toimittaja, viestintäyrittäjä Leeni Peltonen kertoi ”Unettoman tarinan” ja luennoi unettomuuden vaikutuksista ja keinoista päästä unettomuuden kierteestä.

 12.4. Sonja Lumme kertoi ihanista yrteistä puutarhaan ja pöytään. 

 19.4. Neurologi, dosentti, tietokirjailija Markku T. Hyyppä luennoi aiheesta ”Miksi kulttuurifriikki elää pitempään”. 

20.4. Valokuvaaja, tietokirjailija Lasse Kylänpää luennoi aiheesta "Linnuntie"

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tietotiistai-iltoihin kutsuttiin kansallisesti tunnettuja eri tieteen alojen osaajia. Pidän tärkeänä, kuten hakemuksestakin ilmenee, että vaasalaiset kirjaston asiakkaat saavat kuulla heille maksutta korkeatasoisia esitelmöitsijöitä. Toiveena on ollut, että asiakkaat saavat esitelmästä kipinän tulla kirjastoon tutustumaan aihetta käsitteleviin kirjoihin ja muuhun materiaaliin ja näin on myös tapahtunut. Hyvinvointia koskevat luennot koettiin erittäin ihmisläheisinä tilaisuuksina, joista sai voimaa ja tietoutta arkeen. Suuri osa luennoitsijoista oli nimekkäitä ja jo heidän tapaamisensa koettiin tärkeänä.  

Jatkotoimenpiteet: 

Tietokirjallisuutta voisi tehdä asiakkaille tutuksi asiantuntijoiden vinkkausiltojen avulla tai kirjaston henkilökunnan omien kiinnostusten  kohteiden kautta.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
29/04/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 250
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 250
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 989
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
670henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi