Kirjastot yhteistyössä sosiaalipalvelujen kanssa Etelä-Pirkanmaalla
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Valkeakosken kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 12
37601
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Toivonen
Puhelin : 
0403357040
Sähköposti : 
leena.toivonen@valkeakoski.fi
Hankkeen tavoite: 

Tarkoituksena on tavoittaa uusia asiakkaita kirjaston käyttäjiksi ja tiedottaa kirjaston palveluista uusille kohderyhmille. Yhtenä tavoitteena on, että työttömille ja työelämään kuntoutujille kerrotaan kirjaston palveluista, tiloista ja laitteista, jotka auttavat työnhaussa, arjen hallinnassa ja virkistäytymisessä. Tässä toiminnassa tehdään yhteistyötä Etelä-Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kanssa. Toisena tavoitteena on ikäihmisten viriketoiminnan laajentaminen (esim.lukuvinkkaus, muistelutapahtumat, muistelusalkut), digitaitojen lisääminen sekä kotipalvelun aloittaminen (Pälkäne) ja nykyisen kotipalvelun (Valkeakoski, Akaa) laajentaminen ja konseptointi uudeksi "Kirjat kotiin" -palveluksi. Kukin kunta voi valita kehitettävistä toiminnoista itselleen sopivia palveluja. Tärkeä osa on myös suunnitella palvelujen tehokas markkinointi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tilastot, Uusien asiakkaiden määrä
Tilastot, Vierailujen ja osallistujien määrä tapahtumissa
Tilastot, Kotipalveluasiakkaiden määrä

Kuvaus : 

Tehtävään palkataan suunnittelija (n. 7 kk). Hän tekee tilannekartoituksen, sopii aikataulut yhteistyötahojen kanssa, suunnittelee toiminnan sisällöt ja palvelujen markkinoinnin yhdessä ohjausryhmän kanssa. Kukin kunta voi valita itselleen sopivat toiminnot, toisaalta yhdessä voidaan toteuttaa helpommin ja edullisemmin yhteistä toimintaa, esim. viriketoimintaa. Kotipalvelun yhteisöasiakkaista (hoivakodit, palvelukodit, muistikeskukset) olisi hyvä saada yhdyshenkilöt palvelujen suunnitteluun ja koordinointiin. Monissa laitoksissa onkin jo virikevastaavia. Myös aineistoja voidaan käyttää yhteisesti, esim. Celia-levyjen ja muun kotipalveluaineiston kierrättämistä kunnasta toiseen.
Aikataulu:
-suunnittelijan palkkaus, elokuu 2018
-suunnittelija laatii tilannekartoituksen, vastaa yhteydenpidosta eri toimijoihin,
laatii vuosikellon ja suunnittelee sisällöt, elokuu-syyskuu 2018
-suunnittelija toteuttaa suunnitelman, syyskuu-tammikuu 2018
-suunnittelija laatii arviointiraportin hankkeesta, helmikuu 2019
Projektin jälkeen ohjausryhmä seuraa ja kehittää toimintaa.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 960
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 740
Budjetti euroissa yhteensä: 
€23 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€16 000
 
okm
avi