Kirjastotila muutoksessa -jatkohanke
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kemijärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Hietaniemenkatu 5
98100
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja-Leena Vaarala
Puhelin : 
0400157716
Sähköposti : 
marja-leena.vaarala@kemijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Jatkohankkeella haetaan avustusta laitteiden hankintaan, joita on toivottu Kirjastotila muutoksessa -hankkeen asiakasraadeissa ja asiakas-/yhteistyötahoja haastattelemalla. Jatkohanke liittyy elinikäiseen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden teemoihin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeeseen ostetut laitteet, niiden käyttökoulutusaika, tuotetut ohjeet ja opasteet ja tilan käyttöajat ovat mitattavissa.
Lainaus/palautus-automaatin kautta saadut laina/palautusmäärät on toinen mittari.

Kuvaus : 

Kirjaston palveluja kehitetään tulleiden toiveiden mukaisesti. Tarjotaan kansalaisille omatoimitila, johon hankitaan tarvittavia laitteita: vhs/dvd-muunnin, c-kasetti/lp-muunnin, kaitafilmien muunnin, mikrofilmien lukulaite, valokuva- ja digiskanneri ja tasokas valokuvatulostin. Lainaus- ja palautusautomaatti palvelee asiakkaita kirjastohenkilökunnan ollessa muissa tehtävissä.
Lisäksi hankitaan tarvittavat ohjelmat tietokoneeseen ja opasteita tilojen ja laitteiden löytämiseksi/käyttämiseen.
Kansalaisopisto on suunnitellut järjestävänsä koulutustilassa digiopetusta laitteiden käyttöön.
Hanke olisi suora jatko käynnissä olevan hankkeelle. Tavaroiden hankinnan ja kilpailutuksen vuoksi aikataulu on vuoden 2018 loppuun. Käynnissä olevan hankkeen asiakasraadit jatkavat vielä keväällä 2018 ja sieltä voi tulla lisäideoita tälle hankkeelle.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kemijärven kansalaisopisto
Aloituspäivämäärä : 
02/01/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 560
 
okm
avi