Kirjastotila parhaaseen mahdolliseen käyttöön
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Laukaan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Vuojärventie 2
41340
Kirjaston puhelin : 
0503153495
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@laukaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Laukaa
Y-tunnus : 
0176478-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Laura Hekkala-Vatula
Puhelin : 
0503153495
Sähköposti : 
laura.hekkala-vatula@laukaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on saada kirjastotila monipuolisesti kuntalaisten käyttöön järjestämällä muun muassa tapahtumia, taidetta ja elämyksiä. Henkilökunnalle ja sidosryhmille hankitaan osaamista koulutuksen keinoin. Asiakkaille tarjotaan elämyksiä taiteen, tapahtumien ja osallistamisen keinoin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutusten määrä

Hankkeen aikana järjestettyjen tilaisuuksien määrä

Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on saada kirjastotila monipuolisesti kuntalaisten käyttöön järjestämällä muun muassa tapahtumia, taidetta ja elämyksiä. Henkilökunnalle ja sidosryhmille hankitaan osaamista koulutuksen keinoin. Asiakkaille tarjotaan elämyksiä taiteen, tapahtumien ja osallistamisen keinoin.

Hankkeen rahoittamana maksetaan

  1. koulutukset henkilökunnalle ja sidosryhmille
  2. kirjailija- ja asiantuntijavierailijoiden palkkiot
  3. laitehankinnat

 

Taustaa

 Laukaan pääkirjasto sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. Laukaan kirkonkylällä pääkirjasto on keskeisellä paikalla jo nyt ja jatkossa entistä enemmän kun kunnan painopiste siirtyy samalla puolelle kylää kunnan keskustan kehittämissuunnitelmassa.

Kirjastotila on tila, jota voisi käyttää enemmän ja monipuolisemmin kuntalaisten elämässä. Kirjallisuuden lisäksi muutkin taiteenalat ja yhteinen tekeminen sopivat kirjastoon hyvin ja kirjaston kynnys on matala myös taiteen ja uuden kohtaamiselle.

Kunnassa vuoden 2017 alussa voimaan tulevan organisaatiouudistuksen myötä kulttuuritoimi tulee hallinnollisesti kirjastotoimen yhteyteen. Liitos on luonteva ja siihen liittyy odotuksia sekä toimintojen muuttuessa kehittämistarve.

 Laukaan pääkirjastossa on suuren kirjastosalin lisäksi näyttelyaula, lehtisali, neuvotteluhuone, opintosali, tutkijanhuone ja satuhuone. Tilaisuudet ovat olleet ensisijassa neuvotteluhuoneessa ja opintosalissa, mutta kirjastotilaa voi käyttää luovemmin myös aulan, kirjastosalin ja satuhuoneen osalta.

 

 Näyttelytila

 Tausta: Aulan valoisa näyttelytila on suosittu. Tilaan tuodaan teokset sermeihin, seinille ja vitriineihin. Näyttelyt ovat monipuolisia; kuvataiteen taulujen ja veistosten lisäksi esillä on ollut muun muassa koruja, nukkeja, valokuvia ja kansalaisopiston käsityö- ja harrasteryhmien töitä.

Tavoite: Näyttelytilasta saadaan enemmänkin irti kun töiden ripustukseen ja tilan monipuolisempaan käyttöön saadaan ohjausta, näyttelyiden yhteydessä järjestetään avajaisia tai muita tilaisuuksia joissa taiteilija tai asiantuntija järjestää teemaan liittyvän tilaisuuden, luennon tai työpajan.

Toimenpiteet:

Hankkeen rahoittamana kuvataiteen ammattilainen voisi järjestää työpajan tai koulutuksen taiteen esittely- ja ripustamismahdollisuuksista. Osallistumaan kutsutaan kirjaston henkilökuntaa ja paikallisia taiteen harrastajia ja potentiaalisia näyttelyn pitäjiä.

 

Tapahtumat

 Tausta: Kirjastossa järjestetään tapahtumia joista osa on kirjaston itse järjestämiä, mutta usein tapahtuman järjestävät harrastusjärjestöt tai muuten vapaaehtoiset aktiivit. Kirjastossa on ollut viime vuosina muun muassa peli-iltoja, runotilaisuuksia, käsityöiltoja, taimien vaihtoa, askartelupajoja ja satujuhlia. Tapahtumat ovat saanet paljon kiitosta ja niitä on toivottu lisää.

Tavoite: Järjestetään lisää tapahtumia kirjastossa kirjaston toimesta ja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Toimenpiteet: Hankitaan koulutus tapahtuman järjestämisestä, jossa tutustutaan muun muassa markkinointiin ja tiedostukseen. Koulutukseen kutsutaan kirjaston henkilökunnan lisäksi sidosryhmien edustajia ja paikallisia toimijoita. Yhteistyö kirjaston ja paikallisten toimijoiden kanssa tiivistyy yhteisessä koulutuksessa.

 

Kirjailijavierailut

 Tausta: Laukaassa on ollut niukasti kirjallisuusvierailijoita. Kirjallisuusvieraat sopivat kirjastoon erinomaisesti. Esimerkiksi vähän lukevalle nuorelle mahdollisuus tavata kirjailija ja esittää kysymyksiä voi olla tehokas innostaja kohti lukemisharrastusta. Tietokirjailijan vierailu tuo tiedettä helpommin lähestyttäväksi ja paikallisia tai lähialueiden asiantuntijoita kuntalaisten tietoisuuteen

Tavoite: Järjestetään kahden tulevan vuoden aikana kirjallisuusvierailuja.

Toimenpiteet: Järjestetään kirjallisuusveiariluja yhteistyössä esimerkiksi kirjallisuuden läänintaiteilijan, Lukukeskuksen, Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa tai Keski-Suomen maakuntakirjailijoiden kanssa

 

Musiikkia kirjastoon

 Tausta: Laukaassa on paljon musiikinharrastajia ja musiikin ammattilaisia, joille kirjasto voisi tarjota hyvän areenan musiikkiesityksille. Kirjaston asiakkaille musiikin tuleminen kirjastoon toisi uudenlaisia elämyksiä. Aulassa on ollut ns. kävelykonsertteja joihin on voinut piipahtaa, mutta tilaisuudet ovat olleet satunnaisia. Yhteistyössä laukaalaisen musiikkiammattilaisen kanssa kirjasto on ideoinut ajatusta, jossa elävä musiikki voisi olla osana kirjaston tapahtumia

Tavoite: Tuoda musiikki kirjastoon monipuolisesti kokeillen.

Toimenpiteet: Järjestetään muun muassa tilaisuuksia joissa musiikki on osa kirjaston tapahtumaa esimerkiksi kirjailijoiden tai muiden teemapäivien yhteydessä; esimerkiksi Eino Leinon runoja esitettynä laulajan ja pianistin voimin. Järjestetään lasten musiikkituokioita kirjastossa. Tehdään yhteistyössä muun muassa muusikon ja mahdollisesti sanataideohjaajan kanssa lapsia osallistavan musiikkisadun.

Hankitaan tilaisuuksia varten sähköpiano ja pienimuotoinen äänentoistolaitteisto (mikrofoni, mikseri, vahvistin) tapahtumien järjestämiseen.

 

Teatteria ja sanataidetta kirjastoon

 Tausta: Laukaassa on useita teatteriryhmiä, lausujia ja sanataideryhmiä, joiden kanssa yhteistyö on alkamassa. Pääkirjastossa olevaa satuhuonetta käytetään satutuokioiden ja nuorimpien alakoululaisten kirjastonkäytön opetuksessa opetustilana

Tavoite: Tulevina vuosina kirjastossa on lapsille suunnattua teatteria ja aikuisille suunnattua lukuteatteria. Satuhuone saadaan monipuolisempaan käyttöön teatteri- ja sanataideryhmien kanssa.

Toimenpiteet: Yhteistyössä Laukaassa toimivien teatteri, lausunta- ja sanataideryhmien kanssa järjestetään kirjastossa esityksiä ja osallistavia tilaisuuksia. Esimerkiksi sanataideohjaajan kanssa yhteistyö voi liittyä elämäntarinakirjoittamiseen, kirjallisuusterapiaan tai sisällön tuotantoon.

Satuhuoneen kehittämistä jatketaan yhteistyössä osallistavia menetelmiä käyttävän kuvataiteilijan.

 

Työpajoja kirjastoon

 Tausta: Kirjastossa järjestetyt askartelupajat ovat olleet suosittuja ja nyt aiomme laajentaa poistokirja-askartelusta muihinkin työpajoihin. Sidosryhmien edustajissa on monenlaisia taitajia, joiden työpajoihin olisi tulijoita.

Tavoite: Tutustuttaa kuntalaisia kädentaitoihin kepeästi pajapäivien avulla.

Toimenpiteet: Järjestetään kirjastossa askartelu- ja pajapäiviä, joissa kuntalaiset pääsevät kokeilemaan erilaisia laitteita ja saavat opastusta laitteiden käyttöön. Työpajoissa on muun muassa askartelua, laminointia, rintamerkkejä, ompelukoneita olisivat mahdollisia..

 

 

Kaikessa hankkeeseen sisältyvässä toiminnassa keskeistä on laukaalaisten toimijoiden osallistaminen, verkostoituminen ja yhteistyön vahvistaminen.

Kirjastotilan monipuolinen käyttö tuo kirjastoon uusia asiakasryhmiä ja toisaalta yhteistyö muiden toimijoiden (taideharrastajat, käsitöiden tekijät, musiikinopettajat, kansalaisopisto) kanssa voi tuoda yhteistyökumppaneille uusia harrastajia ja toimijoita.

Hankkeen aikana koulutuksista ja kokemuksista saatujen oppien avulla olisi helpompi jatkaa tulevaisuudessa vastaavien tapahtumien parissa. Verkostot ja yhteiset osallisuuden kokemukset sitouttavat yhteistyötoimijoita jatkossakin tulemaan kirjastoon.

 

Aikataulu hankkeessa on sellainen, että kesän 2017 aikana suunnitellaan ja laaditaan aikatauluja sekä perehdytään yhteistyössä ammattilaisten kanssa laitehankintoihin. Elo-joulukuussa 2017 ja tammi-heinäkuussa 2018  on toimintojen aika; kirjailijavierailut, näyttelyjen yhteydessä olevat tilaisuudet, työpajat, harrasteillat, musiikkituokiot, konsertit.

 

Avustusta tarvitaan laitehankintoihin ja maksettaviin palkkioihin (koulutukset, kirjailijavierailut, asiantuntijavierailut, sanataideohjaaja, muusikko, kuvataiteilija, teatteriryhmät).

Hankkeen aikana saadaan koulutusta, kokeillaan rohkeasti kirjastotilan käyttöä ja erilaisia tapahtumia, syvennetään yhteistyötä ja hankitaan uusia kontakteja lähialueen toimijoiden kanssa.

Omarahoitusosuudessa on huomioitu hanketta koordinoivan kirjastotoimenjohtajan palkkakulut ja lehti-ilmoittelu sekä osa hankinnoista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Laukaan kunnan vapaa-aikatoimi, Laukaan teatteri, Runotuikut, paikallinen kuvataiteilija, paikallinen muusikko

Aiemmat hankkeet: 

Tarina elokuvaksi - luovaa mediakasvatusta

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tavoitteena oli kirjaston moninaiskäytön edistäminen ja kaikkien kirjasto. Tavoitteena oli saada kirjastotila monipuolisemmin käyttöön ja kokeilla millaiset toiminnot kirjastotilaan sopisivat. Perinteisesti kirjaston esitykset ovat olleet opintosalissa, mutta hankkeen myötä kaikki esitykset olivat muualla kirjastotilassa: aulassa, satuhuoneessa ja kirjastosalissa kirjahyllyjen keskellä.

Yhtenä tavoitteena oli näyttelytoiminnan kehittäminen tilaa kehittämällä. Aulaan hankittiin kirjaston omalla rahoituksessa uudet näyttelyseinäkkeet ja näyttelykuutiot, joiden myötä etenkin esineet pääsevät entistä monipuolisemmin esille. Aulaan hankittiin myös keinutuoli, joka on ollut hyvin suosittu kaiken ikäisten keskuudessa. Hankkeen myötä näyttelyitä on aikaisempaa paremmin tuotu esille ja näyttelyyn pitäjiä on kannustettu pitämään avajaisia tai muuta oheistoimintaa, ja useat ovat tilaisuuteen tarttuneetkin. Näyttelyistä on tiedotettu kirjaston facebook-sivulla ja paikallislehdessä johdonmukaisesti.

Tavoitteena oli myös kirjaston satuhuoneen päivittäminen. Hankkeen aikana satuhuoneeseen hankittiin aikaisemmin valmistuneeseen magneettiseinään sopivia magneetteja ja tehtiin sanamagneetit joita käytettiin mm. Aistien kirjastossa ja joita voidaan tulevaisuudessa käyttää mm. sanataidetuokioissa ja kirjastonkäytön opetuksessa. Satuhuoneeseen myös hankittiin hankkeen aikana saäkkituoleja jotka ovat hyvin suosittuja.

Tavoitteena oli lisätä tilaisuuksia ja esityksiä kirjastossa. Hankkeen mahdollistamana toteuttiin seuraavat tilaisuudet: Aistien kirjasto aikuisille illalla kirjaston sulkeuduttua tarjosi lukemista ja hyvinvointikirjoittamista (4 kpl), Yökirjasto nuorille illalla sanataidetta, Lukulamppu senioreille lukuelämyksiö ja keskusteluja kirjallisuudesta päiväaikaan (4 kpl ), Mieletön mystinen metsäseikkailu –lastenteatteriesitys keskellä kirjastoa Lasten lauantaissa, Aapelin Vinski ja Vinsentti –kirjaan perustuva Teatteri Tien esitys täysin uudessa paikassa, Joulukortti/kädentaitopajat (6 kpl), lapsille suunnatut teatteriesitykset (3 kpl), Tomi Paldaniuksen konsertti ja Harmonikkatrion konsertti.

Kaikki tilaisuudet ovat olleet asiakkaille maksuttomia.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Omalla rahoituksella näyttelyaulaan hankittiin uudet sermit ja näyttelykuutioita. Kirjaston näyttelyaulan kehittäminen on innostanut ja ripustukset monipuolistuneet, näyttelyiden ohessa on usein muutakin toimintaa. Näyttelyt näyttävät paremmilta, kun työt pääsevät paremmin oikeuksiinsa.

Satuhuone on viihtyisämpi ja monipuolisempi mm. säkkituolien ja magneettiseinän ja magneettien takia. Tilassa viihdytään.

Kirjastotilaa on käytetty aikaisempaa rohkeammin konserttien järjestämiseen. Perinteisen opintosalin ohella konsertteja ja esityksiä on ollut aikaisempaa enemmän aulassa ja kirjastosalissa. Ihmisten on helpompi poiketa paikalle. 

Jatkotoimenpiteet: 

Tilaisuudet ovat olleet pääsääntöisesti suosittuja. Kulttuuritilaisuuksien järjestämistä on kiitelty ja etenkin illalla ja viikonloppuina tapahtumiin on tullut runsaasti kävijöitä. Mm. Yökirjastoa on toivottu ja se toteutetaan uudestaan jatkossakin. Esiintyjiä rohkaistaan esiintymään muualla kuin perinteisessä salissa ja kirjasto hankkii jatkossakin korkeatasoisia esityksiä mahdollisuuksien mukaan. Joulukorttipajat ovat olleet suosittuja ne tuntuvat sopivan kirjaston henkeen hyvin ja siksi niitä Korttipajoja pidetään tulevaisuudessakin. Kirjastotilan laajentaminen ja ulkona järjestetty esitys oli menestys ja todennäköisesti toteutetaan uudestaan ensi kesänä. Näyttelyaulaa pyritään monipuolisesti käytössä – haasteena tosin on se, että näyttelyn pitäjä yleensä joutuu yksin tekemään ripustuksen koska henkilökunta ei ehdi auttamaan ja silloin mahdollisuudet saattavat jäädä huomaamatta. Suunnitteilla on koostaa kansio, jossa muutamin valokuvin ja ripustusmallein tulisi ilmi erilaisia ripustusmahdollisuuksia. Satuhuoneen magneettiseinää ja sanamagneetteja tullaan mainostamaan esimerkiksi kouluille ja paikallisille sanataideohjaajille.

Lisätietoa: 

Aineet, tarvikkeet, tavarat: Palvelujen ostot: Sanataideohjaajan palkkiot 1360,  Mieletön mystinen metsäseikkailu 200, Vinski ja Vinsentti 600, Korttipaja askartelu n. 480, Sari Kanalan esitykset 450, Harmonikkakonsertti 360, Tomi Paldaniuksen konsertti 300,  tarjoilut Yökirjastossa ja Aistien kirjastossa 36

 

Oma rahoitus

Aineet, tarvikkeet, tavarat: näyttelyseinäkkeet 2900, näyttelykuutiot 85,00 

Muut kustannukset (ilmoituskustannukset) n. 800

Lisäksi kirjastotoimenjohtajan työaika suunnittelu ja tiedotus ja järjestelyt

 

 

 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
03/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 759
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
24kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
510henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Hankeavustusta ei voi käyttää henkilökunnan koulutukseen osallistumiseen. Ks. perustelumuistio

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi