Kirjastovipinät senioreille
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kotkan kaupunginkirjaston markkinointimateriaali
Kotkan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 204
48101
Bibliotekets telefonnummer : 
(05) 234 4575
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kotka.fi
ISIL-kod : 
FI-Kotka
FO-nummer : 
0160225-7
Ansvarsperson : 
Anne Ruonala
Telefonnummer : 
0400 381442
E-post : 
anne.ruonala@kotka.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen kuvaus

Kirjastovipinät senioreille on sarja erilaisia seniori-ikäisille suunnattuja kulttuuri- ja muita tapahtumia, jotka toteutetaan Kotkan pää- ja lähikirjastoissa sekä Haminan pääkirjastossa.

Tilaisuuksien aiheet on valittu seniori-ikäisten toiveista, joita esitettiin Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijan Kaisa Horton Kotkan kaupunginkirjastolle tekemässä ”Kirjastovipinät senioreille: kyselytutkimus ja vuosisuunnitelma Kotkan kaupunginkirjastolle” – opinnäytetyössä (http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201204234848n). Tapahtumia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri järjestöjen (SPR, vanhusjärjestöt, Kela) kanssa.

Senioritapahtumia järjestetään 10–13, joista osa toteutetaan samansisältöisenä sekä Kotkassa sekä Haminassa. Kuukausittain toistuva tapahtuma on ”Virtapiiri” eli senioreille suunnattu tilaisuus, jossa teemat on valittu senioreiden toivomuksesta. Virtapiirissä luennoi eri alojen asiantuntijoita mm. eri järjestöistä seniori-ikäisiä kiinnostavista aiheista, keskustellaan ajankohtaisista asioista tai eri alojen perinteistä.

Tapahtumia koordinoi viiden hengen seniori-ikäisistä Kotkan kaupunginkirjaston asiakkaista koottu ohjausryhmä, joka oli mukana myös opinnäytetyötä tehtäessä.

Kerran kuukaudessa kokoontuva avoin seniorilukupiiri on hankkeen yksi tavoite.

Hankerahoitus mahdollistaa seniori-ikäisiä kiinnostavia tapahtumia, jotka toteutetaan mahdollisimman ”matalalla kynnyksellä”.

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Haminan kaupunginkirjasto, Jutta Jarvansalo, jutta.jarvansalo@hamina.fi

Webbsidor, publikationer och material: 

Kirjastovipinät senioreille - hankkeella ei tuotettu verkkosivuja eikä julkaisuja. Hankkeella toteutetut tapahtumat olivat kuitenkin näyttävästi esillä paikallisessa mediassa.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hanketta suunnitteli ja koordinoi kirjaston henkilökunnan lisäksi viiden hengen senioriryhmä, joka koostuu yli 60-vuotiaista Kotkan kaupunginkirjaston asiakkaista.Ohjausryhmä kokoontuu hankeen päätyttyäkin suunnittelemaan senioripainotteisia tapahtumia, valitsee Kotkan pääkirjastossa hankeen myötä alkaneen avoimen kirjapiirin ohjelmiston ja  on mukana mm. vuosittain pidettävissä ikäihmisten paikallisissa messutapahtumissa.

Avoin lukupiiri aloitti toimintansa syyskuussa 2013. Lukupiiri on kokoontunut vuoden 2014 loppuun mennessä 12 kertaa. Avoin lukupiiri jatkaa toimintaansa ja kokoontuu keväällä 2015 kertaa. Lukupiirissä kirjan esittelijänä on joka kerta eri henkilö. Lukupiireissä on ollut keskimäärin noin kymmenen osallistujaa.

Kotkan pääkirjastoon perustettiin myös toinen lukupiiri, dekkaripiiri. Se on kokoontunut vuoden 2014 syyskuusta alkaen. Hankkeen aikana lukupiirikertoja oli yhteensä neljä. Dekkaripiirin koontumiset jatkuvat hankkeen päätyttyä.

Hankkeella toteutettiin neljä seniori-ikäisille suunnattuja kirjailijavierailuja, neljä runoiltaa, kaksi konserttia, kaksi senioriteatteriesitystä ja kaksi askartelutapahtumaa.

Yleisöä tapahtumissa on ollut runsaaasti, yhteensä 815, ja niistä on saatu paljon hyvää palautetta.

Hankkeen myötä olemme saaneet uusia yhteistyökumppaneita (mm. Kotkan kotihoidon yksikkö, Muistojen Talo, Kotkan postimerkkikerho) ja vakiinnuttaneet yhteistyötä mm. Etelä-Kymenlaakson Kalevalaisten naisten ja Kimara-ryhmän kanssa.

Seniori-ikäisten miesten osallistumista hankkeella toteutettuihin tapahtumiin olisi toivonut enemmän.

Hankkeen myötä vakiinnutettiin myös kerran kuussa järjestettävä kirjallisuusvisa, jossa osallistujia on ollut keskimäärin noin kymmenen. Osallistujat ovat enimmäkseen olleet miespuolisia.

Yhteistyö Haminan kaupunginkirjaston kanssa ei toteutunut Haminan kirjaston seniorityöstä vastaavan kirjastonhoitajan vuorotteluvapaalle jäämisen vuoksi.

Fortsatta åtgärder: 

Seniori-ikäisistä koottu ohjausryhmä kokoontuu hankkeen päätyttyäkin suunnittelemaan seniori-ikäisille suunnattuja tapahtumia, valitsemaan avoimessa lukupiirissä käsiteltäviä kirjoja ja tekemään kirjallisuusvisan kysymyksiä

Yhteistyötä jatketaan hankkeen aikana saatuihin uusiin yhteistyökumppaneihin, jotka ovat löytäneet kirjaston tilat tapahtumapaikakseen.

Projektet börjar : 
01/05/2013
Projektet avslutas : 
14/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 000
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€7 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 212
Egen finansiering: 
€3 212
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
42kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
815henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000