Kirjat kuplimaan - vinkistä sarjakuvaksi
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Helsingin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Rautatieläisenkatu 8, PL 4100
00099
ISIL-tunnus : 
FI-He
Y-tunnus : 
FI02012566
Yhteyshenkilön nimi : 
Tarja Vuorinne
Puhelin : 
0406851258
Sähköposti : 
tarja.vuorinne@hel.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tarkoitus ja kohderyhmä:

Pukinmäen ja Tapanilan kirjastoissa  toteutettavassa mediakasvatushankkeessa sarjakuva sekä nuorten lukuharrastuksen edistäminen yhdistyvät luontevasti toisiinsa. 

Tavoitteina ovat lukemaan innostaminen, sarjakuvaan ja sen tekemiseen tutustuminen sekä oma tuottaminen ja teosten jakaminen. Kohderyhmänä ovat 12-15-vuotiaat nuoret  n. 12 hengen ryhmissä.

 

Toteutus:

Kirjaston kirjavinkkarit vinkkaavat ryhmille sopivia kirjoja. Osallistujat valitsevat itseään kiinnostavat teokset ja tutustuvat niihin. Tämän jälkeen sarjakuvaopettaja aloittaa työskentelyn sarjakuvapajassa nuorten kanssa. Aluksi tutustutaan sarjakuvan tekemisen periaatteisiin, työvälineisiin ja hahmosuunnitteluun.

Käsikirjoitusvaiheessa aiheita lähdetään työstämään oppilaiden lukemien kirjojen pohjalta. Yhteisessä ideoinnissa mietitään, kuinka kokonaisesta kirjasta pystyy pelkistämään oleellisen muutamaan sarjakuvasivuun, tai miten valita sarjakuvitettavaksi vain joku tietty osa alkuperäisteoksesta.

Valmistuneista töistä kootaan oma sarjakuva-albumi sekä näyttely, johon kootaan myös projektin aikana syntyneitä käsikirjoituksia ja hahmosuunnitelmia. Näyttely valmistellaan kiertäväksi, ja viedään esille kirjastojen lisäksi mahdollisimman moniin paikkoihin, joita voivat olla Sarjakuvakeskus, Annantalo, nuorisotalot, paikalliset tilat ym.

Kummassakin kirjastossa sarjakuvapajaan käytetään aikaa 8x3 oppituntia. Lisäksi opetuksen suunnitteluun ja valmisteluun tarvitaan yhteensä 14 tuntia.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kulttuuriosuuskunta Vehrä, Hiidenkiven peruskoulu
Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa on tuotettu sarjakuvajulkaisu, johon on koottu hankkeeseen osallistuneiden nuorten töitä. Julkaisu on jaettu osallistujille ja yhteistyökumppaneille ja on saatavilla osana kiertävää näyttelyä. Hankkeen prosessi ja tulokset on koottu kiertäväksi näyttelyksi, joka kiertää pääkaupunkiseudulla hankkeen jälkeen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke toteutettiin syksyllä 2012 Pukinmäen kirjastossa ja vuonna 2013 Tapanilan kirjastossa yhteistyössä Hiidenkiven koulun ja Verso Kulttuuriosuuskunnan kanssa. Hankkeessa järjestettiin oppitunteja sekä kirjaston että koulun tiloissa, joissa nuoret työstivät lukukokemuksiaan sarjakuviksi. Tunneilla sekä kirjallisuus että sarjakuva tulivat tutummiksi itse tekemällä. Osallistujat ja opettajat sitoutuivat toimintaan innostuneesti. Osalle osallistujista sarjakuvasta muodostui uusi harrastus.

Hankkeen aikana yhteistyö lähikoulun ja kirjaston välillä tiivistyi ja vakiintui. Monille nuorten vanhemmille syntyi uudenlainen asiakassuhde kirjastoon. Hankkeen myötä nuoret saivat kokemuksen osallisuudesta kirjaston toimintaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Sarjakuvailmaisuun liittyvää toimintaa aiotaan jatkaa eri ikäryhmien kanssa yhteistyössä Verson kanssa.

Aloituspäivämäärä : 
09/09/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/03/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 250
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 410
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 910
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
17kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
350henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
45henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500
 
okm
avi