Kirjava
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Anu Hytönen
Vesannon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 13
72300
Kirjaston puhelin : 
050 3879968
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@vesanto.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ves
Y-tunnus : 
0173787-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Jäntti Sirpa
Puhelin : 
050 3879968
Sähköposti : 
sirpa.jantti@vesanto.fi
Kuvaus : 

Vesannon ja Tervon kunnissa on ikääntynyttä väestöä (yli 65 v.) noin 30 % asukasluvusta. On huomiotava, että laitosasukkaat ovat huomattavasti vanhempia henkilöitä. Yhä suurempi määrä asukkaista ei tavoita kirjasto- ja kulttuuripalveluja. On todettu, että kulttuurin harrastaminen ja sosiaalinen osallistuminen edistävät terveyttä ja vaikuttavat elämänlaatuun ja hyvinvointiin.

 

Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan sopivat yhteistyötahot - toiminnan kohderyhmään soveltuvat asukkaat, henkilöstö, tilat ja välineet. Keskustellaan henkilöstön ja asukkaiden kanssa toivotuista asioista. Tiedotetaan jo olemassa olevista kirjaston palveluista ja kehitetään työkaluja kulttuuriaktivointiin. Vesannolla ja Tervossa on laitoksissa ja palvelutaloilla kirjaston kirjojen avohyllyt, niihin vaihdetaan kokoelmat muutaman kerran vuodessa. Kotipalvelutoimintaa ei ole kummassakaan kirjastossa. Hankkeen aikana selvitetään kirjaston kotipalvelun tarve kuntien sosiaalitoimien kanssa.

Hankkeen aikana palkattu henkilö käy kerran kuukaudessa hoitolaitoksessa tai palvelukodissa. Tapaamisen aikana keskustellaan ja muistellaan. Tavoitteena on, että jokainen ryhmä myös toteuttaa pienimuotoisen yhteisen työn kurssin teemojen pohjalta. Töistä toteutetaan näyttelyt Vesannon ja Tervon kirjastoihin ja mahdollisesti myös palvelukoteihin. Näyttelyjä voidaan myös vaihtaa ja "kierrättää". Hankkeen puitteissa kehitetään kirjaston näyttelytoimintaa myös laitoksiin. Ideoidaan, kuinka saadaan kirjaston näyttelyt tavoittamaan ihmiset, jotka eivät voi itse niitä käydä katsomassa. Hankitaan myös sellaiset laitteet, jotka olisivat järjestäjien käytössä tapaamisissa ja näyttelyjen toteuttamisissa.

Hankkeen aikana selvitetään, miten kulttuurialan yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat voisivat tuottaa mutkattomammin virkistyspalveluja. Kehitetään toimintamallia, kuinka jatkossa laitosasukkaiden viriketoimintaa tulisi toteuttaa nin, että se palvelisi parhaiten kohderyhmää ja kuormittaisi vähiten henkilöstöä. Kartoitetaan, millaisin toimin arjen viihtyvyys paranisi. Saadaan myös vuoropuhelua laitosten ja alan toimijoiden ja päättäjien kesken.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Tervon kunnankirjasto
Alan kulttuuri- ja taideyrittäjät
Sisä-Savon kansalaisopisto
Kolmannen sektorin toimijoita

 

Aiemmat hankkeet: 

0

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

On tehty erilaisia tapahtumatiedotteita. Tuotettiin 16 kpl kuvakollaaseja kahteen hoitolaitokseen vapaaseen käyttöön.
Verkkotiedottamisessa hyödynnettiin jo olemassaolevia kirjaston nettisivuja sekä kirjaston ja vesantolainen facebook-sivua.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjava-hanke                                                              SELVITYS                                             

Tervon ja Vesannon kirjastot                                    22.1.2016

 

Arvio toimenpiteistä ja vaikutuksista

 

Kirjava-hankkeen aikana toteutettiin useita kymmeniä erilaisia tapahtumia Vesannon ja Tervon vanhuksille – erityisesti laitosasukkaille. Elämyksiä tuotettiin niin kirjojen, lukuhetkien, valokuvaesitysten, elokuvien ja musiikin keinoin. Vanhusten käyttöön tehtiin myös kuvakollaasitauluja, jotka on suunniteltu niin, että ne aihepiireiltään olisivat vanhuksia kiinnostavia ja materiaaleilta helposti ripusteltavia ja siirrettäviä. Sekä Tervon palvelukoti Vuokko että Vesannon vuodeosasto saivat omat taulunsa.

Kaikki tuotetut hetket ja tuokiot toivat iloa ja virkistystä. Ne kirjoittivat muistelemaan.

Muutamia välähdyksiä:

                      Vesannon dementiaosastolla Myllykalliossa esittelimme vanhoja valokuvia asukkaille. Kun kuvassa oli vanha sisävesilaiva Ylä-Keitele, alkoi muuan asukas hyräillä laulua ”On lautalla pienoinen kahvila.”

                      Vesannon vuodeosastolla esiintyi kaksi hanurinsoittajaa. Aulaan oli tuotu potilaita vuoteissaan. Yksi vuodepotilas nosti heikosti kättään…pian
toista kättään ja kohta hauraat kädet antoivat aplodit soittajille.

                      Tervossa eräässä hoivakodissa järjestetyssä kuva- ja laulutuokiossa oli läsnä muuan asukas, joka oli nuorena soittanut viulua. Hän pyysi viulua soittaneelta Tiina Pulkkiselta soitinta, ja niin alkoi viulu soida haurain ja vapisevin käsin, mutta se soi!

                      Vanhusten retkipäivä toteutettiin Niiniveden vanhalla koululla Ajan Patinassa. Taksikuskit toivat asukkaita vanhalle koululle. Pois lähtiessä intoutui joku kuski jopa tanssittamaan vanhuksia.

                      Niittykukassa esitettiin vanhuksille Vesannon vanhoja valokuvia. Aina kun mentiin Niittykukkaan tämän jälkeen, tuli kyse, että katsommehan nyt niitä Vesannon vanhoja valokuvia.

                      Vesannon vuodeosastolla vieraili pelimanniyhtye. He soittivat joulumusiikkia. Yhdestä potilashuoneesta kuului huuto: ”Soittakaa kodin kynttilät!” Se kuultiin, ja toive toteutui.

                     

Toteutettujen laitosvierailujen aikana kartoitettiin samalla sitä, millaiset ovat ne esteet, jotka hankaloittavat erilaisten virkistyshetkien toteuttamista. Vaikka kysymyksessä on suhteellisen pienet kunnat ja pienet laitokset tiedon kulku ja tavoitettavuus olivat suuri ongelma.

                      Kun työvuorot, vapaapäivät ja lomat vaihtuivat tai joku keskeinen toimija jäi  vaikkapa vuorotteluvapaalle, kukaan ei tuntunut tietävän asioista mitään.

                      Yhteen hoivakotiin ei koskaan toivotettu tervetulleeksi, koska heidän mielestään hankkeella ei kuitenkaan olisi huonokuntoisille mitään annettavaa. Tervossa kävi myös niin, että kun oli sovittu kuvatuokiosta palvelukodissa, kyseisenä päivänä kukaan ei muistanut tiedottaa asiasta työntekijöille, joten vanhukset eivät olleet valmiina.

                      Joissakin tuokioissa oli läsnä niin muistisairas henkilö, että piti koko ajan varoa, ettei videotykki ja kangas kaadu.  Tärkeää olisi siis, että                   projisointikankaat olisivat kiinni katossa ja kulkeminen esteetöntä. Sama pätee    myös jatkojohtojen käytön suhteen. Vanhusten hoitopaikoissa ei ole myöskään usein paikkoja ripustettaville näyttelyille.

                      Paljon voi olla kiinni myös hoitajien persoonasta ja kiinnostuksesta kulttuuriin.

                      Virkistystuokioita haluttiin järjestää pääsääntöisesti klo 13. Monilla vanhuksilla oli kuitenkin parempi vireystila aamupäivisin. Joskus vanhukset tempaistiin päiväohjelmaan suoraan päiväunilta.

                      Toivottiin myös, että vierailijoita voisi tulla vaikka keskiviikkobingon jälkeen. Vanhukset eivät kuitenkaan olisi jaksaneet niin pitkiä toimintatuokioita. Myös hankerahaa olisi (joidenkin kunnallispoliitikkojen mielestä) mielellään korvamerkitty muihin toimenpiteisiin – kuin kulttuuriin.

                     

Jatkotoimenpiteet: 

Viriketoiminnan esteitä matalammiksi

Hankkeen aikana toteutettiin kysely, jossa saatiin hyvää tietoa siitä, millaisia esteitä erilaisten viriketuokioiden järjestämiselle on. Saatujen kokemusten ja ajatusten hyödyntäminen käytännössä eri hoitopaikoissa koetaan tärkeänä. Saatiin myös tietoa puuttuvista laitteista. Esimerkiksi joissakin oli CD-soitin rikki, mikä esti musiikin ja äänikirjojen kuuntelun.

Kirjastokummit

Kirjaston kotipalvelutoiminnalle on etsitty keinoja. Kirjakassit ovat nyt kulkeneet erilaisten tapahtumien yhteydessä. Jatkossa pyritään kehittämään kirjastokummitoimintaa yksityisten henkilöiden kanssa. Toteutettu hankekysely osoitti, että kotipalvelutyöntekijöiden puolesta kirjakassit voisivat periaatteessa kulkea heidän mukanaan, mutta ongelmana nähtiin salassapitoasiat, ja se mistä kirjat noudetaan. Joku pohti myös sitä, perittäisiinkö kirjojen kuljettamisesta palvelumaksu kunnan toimesta.  

Askartelua ja kerhoja

Niittykukassa toivottiin askartelutuokioita ja toive välitettiin Sisä-Savon kansalaisopistolle. Nyt askartelutuokioita on toteutettu siellä säännöllisesti kansalaisopiston toimesta. Samanlaisia toiveita ilmeni Vesakodilla, ja tämä toive välitetään seuraavaan opiston toimintasuunnitelmaan.

Kirjavakka-ajatus

Hanke on hakenut jatkorahoitusta vuodelle 2016. Tuon rahoituksen turvin halutaan jatkaa hanketyötä ja selvittää, miten erilaisia esteitä viriketoiminnassa voitaisiin konkreettisesti poistaa. Miten kirjasto voisi monipuolisesti toimia sisällöntuottajana heille, jotka ovat vaikeimmin tavoittamassa kirjastopalveluja perinteisesti. Haetaan myös vastausta siihen, miten yhteistyötä koulujen ja järjestöjen kanssa voitaisiin tehostaa? Mahdollisen Kirjavakka jatkohankkeen tavoitteena on toteuttaa tapahtumia myös syrjäseutujen vanhusväestön aktivoimiseksi. Uudeksi kohderyhmäksi on toivottu kehitysvammaisia, joilla on aivan samoja haasteita. Heille toivottiin nimenomaan valokuva- ja elokuvakerhotoimintaa.

 

Lisätietoa: 

Yhteistyökumppanina Tervon kirjasto. Yhteistyökumppanin osuus sisältyy omaan rahoitukseen.

Liitteenä kuvatiedosto sekä muuta hankkeen materiaalia

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€29 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 316
Budjetti euroissa yhteensä: 
€33 016
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 954
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 741
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€729

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
146henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
43kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
815henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi