Kirjavinkkauksella lukuintoa - Läslust med bokprat
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kokkolan kaupunginkirjaston arkistokuva
Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Kirjaston puhelin : 
040-8065 124
Kirjaston sähköposti : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Klm
Y-tunnus : 
0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Susann Forsberg
Puhelin : 
044-7809 564
Sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on houkutella kirjastoon nuoria, erityisenä kohderyhmänä pojat sekä lukemisen edistäminen ruotsinkielisillä päiväkodeilla ja alakouluilla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien ja koulutuksien määrä sekä osallistujamäärät

Kuvaus : 

Osa 1: Nykyajan Frankensteinit - kauhua ja kojeita Hankkeen tarkoituksena on houkutella kirjastoon nuoria, jotka eivät siellä välttämättä kirjojen lainaamisen takia käy, erityisenä kohderyhmänä ovat pojat ja nuoret miehet Keski-Pohjanmaan maakuntakirjastoalueella. Hankkeen aikana järjestetään tapahtumia ja työpajoja eri aiheista kouluilla sekä kirjastossa. Oppilaille järjestetään kouluilla kirjavinkkausta eri teemoilla sekä kirjailija- tai muita vierailuita. Kirjastoissa pidetään työpajoja ja peli-iltoja ja -turnauksia sekä hacklab-tapahtumia (pienelektroniikkarakentelua). Lisäksi hankkeen yhteydessä järjestetään koulutusta alueen kirjastohenkilökunnalle. Teemoina ovat kirjallisuuden eri genrejen (esim. kauhu) lisäksi sarjakuvat ja rock- ja rap-lyriikka sekä omien videoiden teko. Del 2: Bokupplevelser för småbarn – och lite större! Bokprat och högläsning på svenska vid Karleby stadsbibliotek. Innehåll: Bokprat och högläsning på svenska för barn i svenska och tvåspråkiga daghem (8 st.), förskolor (6 st.), gruppfamiljedaghem (1 st.), familjedagvårdsgrupper, språkbadsgrupper samt elever i de lägre årskurserna (åk 1 - 3) i sju lågstadieskolor inom Karleby stad. I visionen för bibliotekstjänsterna i Karleby stad nämns att ”biblioteket främjar läsvanorna hos människor i alla åldrar, deras fantasi och kunskapstörst”. Biblioteket vill sprida läslust hos barnen och deras familjer samt stöda barnens språkutveckling genom läsning. Bokprat, boktips samt högläsning är viktiga och uppskattade former för att främja läsintresset och höja motivationen för läsning av böcker samt ett sätt att marknadsföra böcker och bibliotek till en uppväxande generation. Konkreta boktips och bokrekommendationer ger barnen, föräldrarna, lärarna och daghemspersonalen hjälp och stöd att hitta rätt bland det stora utbudet. Denna form av verksamhet är högt uppskattad och efterlängtad men utomstående resurser behövs för att kunna svara mot efterfrågan. Biblioteket vill främja den språkliga och regionala jämställdheten. De flesta av de svenska lågstadieskolorna och daghemmen befinner sig utanför stadskärnan och har små möjligheter att ta sig till stadsbiblioteket varför ett besök av en bokpratare som representant för biblioteket skulle ha stor betydelse. Hankkeelle palkataan projektityöntekijät, yhteensä 5 kuukaudeksi.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kokkolan nuorisopalvelut, KFH- Kokkolan Fantasiaharrastajat, Centria-ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan yleiset kirjastot: Halsua, Kannus, Kaustinen, Perho, Lestijärvi, Toholampi, Veteli Svenska daghem, språkbad, förskolor och lågstadieskolor i Karleby

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Osa 1: Nykyajan Frankensteinit - kauhua ja kojeita
Hankkeen tarkoituksena oli houkutella kirjastoon nuoria, jotka eivät siellä välttämättä kirjojen lainaamisen takia käy, erityisenä kohderyhmänä olivat pojat. Hankkeen aikana järjestettiin tapahtumia ja työpajoja kouluilla ja kirjastossa. Oppilaille järjestettiin kouluilla kirjavinkkausta eri teemoilla sekä kirjailijavierailuja. Kirjastoissa pidettiin työpajoja ja peli-iltoja ja -turnauksia sekä hacklab-tapahtumia (pienelektroniikkarakentelua). Henkilökunnalle ei järjestetty koulutuksia. Yhteistyötä tehtiin Kokkolan nuorisopalvelujen ja Keski-Pohjanmaan kirjastojen kanssa.

Del 2: Bokupplevelser för småbarn – och lite större! Bokprat och högläsning på svenska vid Karleby stadsbibliotek.
En svenskspråkig projektarbetare anställdes 3.10.-30.11.2016 med en arbetstid på 12 timmar/vecka. Projektarbetaren höll bokprat i alla svenskspråkiga skolor, från åk 1 till åk 7 samt sagostunder i alla svenskspråkiga dagisgrupper och förskolor. Dagis- och förskolebarnen fick bl.a. leka krokodiler och lära sig nya ramsor. Eftersom många dagisar och förskolor har svårt att ta sig till biblioteket pga avståndet hade de länge önskat att bibliotekspersonalen skulle komma ut till dem och hålla sagostunder. Bokprat, boktips samt högläsning är viktiga och uppskattade former för att främja läsintresset och höja motivationen för läsning av böcker samt ett sätt att marknadsföra böcker och bibliotek till en uppväxande generation. Konkreta boktips och bokrekommendationer ger barnen, föräldrarna, lärarna och daghemspersonalen hjälp och stöd att hitta rätt bland det stora utbudet. Biblioteket vill främja den språkliga och regionala jämställdheten. De flesta av de svenska lågstadieskolorna och daghemmen befinner sig utanför stadskärnan och har små möjligheter att ta sig till stadsbiblioteket varför ett besök av en bokpratare som representant för biblioteket hade stor betydelse.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Osa 1: Nykyajan Frankensteinit - kauhua ja kojeita

Kirjailijavierailut

"En oo ikinä nauranut koulussa näin paljon". Jyri Parteskoin kirjailijavierailut kahdeksalle ryhmälle Kokkolassa poikivat valtavasti positiivista palautetta ja toivat kirjastoihin uusia kävijöitä. Harri Istvan Mäen vierailut suunnattiin hieman nuoremmalle lukijoille ja ulotettiin myös kauemmas Keski-Pohjanmaalle; Halsualle ja Perhoon.

Räppiä

Simo Nieminen eli Gynä kävi pitämässä neljän tunnin mittaiset räppityöpajat kahdella koululla, toisen Kannuksessa ja toisen Kokkolassa. Työpajoissa innostettiin tekstien ja lukemisen pariin tekemällä luokille omat biisit.

Kirjavinkkaus: "Kerrankin jotain mielenkiintoista"

Kirjavinkkauksen saralla keskityttiin uuden teemavinkkauksen avulla erityisesti scifiin, fantasiaan ja elokuviin. Mukaan saatiin myös uusi vinkkari Kokkolasta. Hankkeen aikana teemavinkkauksen kuuli reilut sata ysiluokkalaista.

Tapahtumat kirjastoissa

Kirjastoissa järjestettiin erilaisia tapahtumia, mm. iltakirjasto, "kaikki pelaa" peli-iltoja ja keppareiden tekemistä. Perinteisen kummitusillan tilalla kokeiltiin yhdessä nuorisopalveluiden kanssa tuoda disco kirjastoon halloween-teemalla. Tapahtuma oli erittäin suosittu. Kokkolan kaupunginkirjasto toimi myös Kimble Koko Suomi pelaa-juhlaturnauksen pelipaikkana järjestämällä alkuerät ja semifinaalit.

#kokkolab - hacklab-tapahtumat

Kokkolan kaupunginkirjastoon hankittiin 3D-tulostin sekä pienelekroniikkarakentamiseen tarkoitettua välineistöä. Hacklab-iltoja järjestettiin 7 kpl ajalla 23.5.-31.12.2017.

Tapahtumia: 71 kpl ja osallistujia 1481

Del 2: Bokupplevelser för småbarn – och lite större! Bokprat och högläsning på svenska vid Karleby stadsbibliotek.

En svenskspråkig projektarbetare anställdes 3.10.-30.11.2016 med en arbetstid på 12 timmar/vecka. Projektarbetaren höll bokprat i alla svenskspråkiga skolor, från åk 1 till åk 7 samt sagostunder i alla svenskspråkiga dagisgrupper och förskolor.

Projektarbetaren anställdes 1.9.2017 som bibliotekarie vid Karleby stadsbibliotek och arbetet med den svenskspråkiga barn- och ungdomsverksamheten fortsätter. Denna form av verksamhet är högt uppskattad och efterlängtad.

Sammanlagt: 40 bokprat och sagostunder, 776 deltagare

Projektityöntekijän työajan lisäksi kirjastojen henkilökunta käyttivät hankkeen aikana työaikaa tapahtumien sunnitteluun, järjestämiseen ja toteutukseen yhteensä 94 tuntia
Kirjavierailut 16 h
Kimble-turnaukset 7 h
Räp-työpajan järjestelyt ja pajan vetäjän kyydistys 3 h
Teemavinkkaus 35 h (sis. suunnittelun ym.)
#kokkolab-tapahtumat 17 h
Muut tapahtumat 12 h
Kokoukset 4 h

Jatkotoimenpiteet: 

Teemavinkkausta ja hacklab-tapahtumia on tarkoitus jatkaa vuonna 2018. 
Den svenskspråkiga barn- och ungdomsverksamheten fortsätter, nu på permanent basis.

Lisätietoa: 

 

 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 190
Oma rahoitus yhteensä: 
€190
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
111kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 257henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn
mukaisesti. Perustelumuistio:http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016