Kirjavinkkausta mobiililaitteisiin
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kaarinan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Oskarinaukio 5
20780
Bibliotekets telefonnummer : 
02 588 4401
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kaarina.fi
ISIL-kod : 
FI-Kaari
FO-nummer : 
0133226-9
Ansvarsperson : 
Kaarina Sainio
Telefonnummer : 
02 588 4403
E-post : 
kaarina.sainio@kaarina.fi
Projektbeskrivning : 

Kaarinan kaupunginkirjaston palveluihin kuuluvat kirjavinkkaukset 2-, 3-, 5- ja 8-luokille. Palvelulle olisi tarvetta myös muille luokka-asteilla, mutta se ei nykyisillä resursseilla ole mahdollista. Tämän hankkeen tarkoituksena on videoida kirjavinkkareiden vinkkejä ja tuoda ne kaikkien Kaarinan koululaisten nähtäville. Koska Kaarinassa on koululaisten käytössä iPadeja, käytetään kirjavinkkien teossa monipuolisesti eri sovelluksia (mm. Youtube, QR-koodit, Aurasma). Sähköiset kirjavinkit ovat aina saatavilla Kaarinan pääkirjastossa, lähi- ja koulukirjastoissa. Kirjavinkkien käyttöön tarjotaan opastusta sekä tarvittaessa kirjaston iPadeja. Kirjavinkkejä tehdään sekä ala- että yläkoululaisille ja soveltavin osin myös ruotsiksi.

Sähköisten kirjavinkkien teon lisäksi hankkeen pääpaino on niiden laajassa ja monipuolisessa markkinoinnissa eri sovelluksissa. Vinkit yhdistävät perinteisen kirjavinkkauksen ja lukemisen sekä jatkuvasti muuttuvan sähköisen maailman. Kirjasto mediakasvattaa koululaisia ja opettajia laitteiden monipuoliseen käyttöön. 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen aikana testattiin ja opeteltiin monenlaisia tapoja välittää sähköisiä kirjavinkkeja kirjaston nuorille asiakkaille ja koululuokille (esim. piirto-, animaatio- ja elokuva-sovellukset). Valitettavasti varsin nopeasti todettiin, ettei esim. Aurasma toiminut toivotulla tavalla. Aurasmaa kuitenkin kokeiltiin niin, että sitä pystytään tarvittaessa esittelemään esimerkiksi opettajille.

Hankkeen aikana tehtiin itse kolme kirjavinkkivideota, jotka ladattiin Kaarinan kaupungin Youtube- kanavalle ja linkitettiin kirjastotilaan QR-koodien avulla. Näiden videoiden lisäksi kirjastotilaan laitettiin QR-koodeja myös muutamista muista Youtubesta löytyvistä kirjavinkkivideoista. Näiden esimerkkien tavoitteena on lukemaan innostamisen lisäksi innostaa oppilaita tekemään omia videoitaan esimerkiksi lukudiplomin suorittamisen osana.

Kirjavinkkivideoiden lisäksi lukijoita pyrittiin ohjaamaan e-kirjojen pariin QR-koodien avulla. Raportissa on esimerkkinä yksi Vaskin verkkokirjastoon  tehty e-kirjalista, johon ohjaa Outolintu- trilogian viimeiseen kirjaan liimattu QR-koodi.

Samoja QR-koodeja on (soveltuvin osin) aseteltu pääkirjaston lisäksi myös lähi- ja koulukirjastoihin. 

 

Fortsatta åtgärder: 

QR-koodien ja kirjavinkkivideoiden markkinointia koululuokille jatketaan.

Tavoitteena on valmistaa myös uusia videoita niin, että Kaarinan pääkirjaston uusissa tiloissa (vuonna 2018) QR-koodeista voitaisiin rakentaa jonkinlainen lukemaan innostava rata.

Projektet börjar : 
01/06/2015
Projektet avslutas : 
31/05/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 500
Egen finansiering: 
€500
Budget sammanlagt: 
€3 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€4 340
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 995

Hakemus täyttää OKM:n kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Vinkkaustoiminnan kehittäminen, lukemaan innostaminen.