Kirjavinkkausta toisella kotimaisella
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
019-369 1478
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050-462 1642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Kuvaus : 

Lohjan kaupunginkirjasto on järjestänyt ruotsinkielisille lapsille  vähemmän kirjavinkkausta heidän äidinkielellään kuin suomenkielisille lapsille. Vinkkareiden löytäminen on ollut vaikeaa.  Tavoitteena on edistää lukuharrastusta kirjavinkkauksen avulla Lohjan kaupungin ruotsinkielisillä alakouluilla. Lohjalla on kaksi ruotsinkielistä alakoulua, joissa on yhteensä 128 koululaista.

Palkataan ulkopuolinen kirjastonhoitaja kuukauden ajaksi. Vaihtoehtoisesti ostetaan yksittäisiä vinkkauskäyntejä. Oma henkilökunta suunnittelee projektin ja valmistaa ruotsinkielisestä aineistosta kirjalistoja ja paketteja käytettäväksi projektin aikana ja myöhemmin. Oman henkilökunnan työpanos projektiin on yksi kuukausi.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lohjan kaupungin koulutoimi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjasto on pystynyt järjestämään päiväkoteihin ja kouluihin ruotsinkielistä kirjavinkkausta vain satunnaisesti. Henkilökuntaan ei kuulu äidinkieleltään ruotsinkielistä vinkkaria.  Avustuksen turvin pystyimme palkkaamaan useita henkilöitä, jotka tekivät kirjavinkkausta ja esittelivät kirjoja ruotsinkielellä.   Projekti toteutettiin Lohjan ruotsinkielisissä alakouluissa ja yläkoulussa sekä esikouluissa.  Kaikki alakoululaiset ja esikoululaiset pääsivät osallisiksi vinkkauksesta.  Yläkoululaisista tavoitettiin kaikki 7. ja 8. luokkien oppilaat. Ainoastaan peruskoulun 9. luokka sekä lukio jäivät vinkkauksen ulkopuolelle.  Projektin aikan Agneta Möller-Salmela piti luennon ammattilaisille ja vanhempainillan. Nämä tapahtumat ovat  myös osaltaan tukeneet lukuharrastuksen edistämistä paikkakunnalla. Lasten ja nuorten ruotsinkielisten teosten lainaus on lisääntynyt viime vuonna 12.4 %,  mikä on varmasti myös projektin ansiota.

Jatkotoimenpiteet: 

Voimme tukea lisääntynyttä lukuharrastusta toimittamalla kouluihin ja päiväkoteihin aineistoa. Olemme myös hankkineet lisää kirjavinkkareiden suosittelemia tai omia kirjoja. Kirjavinkkaukseen anomme avustusta taas uudelleen lähivuosien aikana.

Lisätietoa: 

Agneta Möller-Salmela piti elämystunteja 25. ja 26. lokakuuta 2012 kahdeksalle alakoulu- tai esikouluryhmälle, joista oli esikoululaisia 34 ja koululaisia 115. Lisäksi hän piti luennon ammattilaisille ja vanhempainillan, joissa oli yhteensä 27 kuulijaa. 

Catharina Latvala Porvoon maakuntakirjastosta kävi 10.5. ja 16.5.2013 vinkkaamassa yläkoululaisille Virkkalassa, Ryhmiä oli 10 ja oppilaita yhteensä 200.

Kirjailija Maria Turtschaninoff vieraili Virkkalassa ruotsinkielisellä yläkoululla 12.11.2013. Hänellä oli kaksi esiintymistä 7- ja 8-luokkalaisille, yhteensä 176 oppilaalle.

Kirjailija Carina Wolff-Brandt vieraili Lohjalla 28.11.2013. Hänellä oli esiintymiset molemmilla ruotsinkielisillä alakouluilla 5- ja 6-luokkalaisille, yhteeensä 61 oppilaalle. Hän vieraili myös ruotsinkielisessä esikoulussa Virkkalassa.

Kaikki esiintyjät saivat hyvää palautetta ja innostuneen vastaanoton. Esiintyjät olivat erilaisia, heillä oli erilaiset taustat ja jokaisella oma tapansa vinkata kirjoja ja puhua lukemisen puolesta.  Agneta Möller-Salmela aloitti esiintymiset  innostavalla ja elämyksiä tuovalla tavalla.  Porvoon maakuntakirjastosta haluttiin tarjota vinkkausapua Lohjan yläkouluille, koska yläkoululaisille vinkkaavia henkilöitä oli vaikea löytää. Lukukeskuksen kautta saimme vierailijoiksi kaksi kirjailijaa, joiden osuus projektissa oli merkittävä. Kokonaisuudessaan projekti onnistui erinomaisesti ja tavoitteemme toteutuivat. Sekä esikoulujen henkilökunta että opettajat tekivät projektin aikana hyvää yhteistyötä.

 

 

Aloituspäivämäärä : 
31/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/11/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 299
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 166
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
14kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
598henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
27henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000