Kirjoilta tilaa asiakkaille!
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Janakkalan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulutie 2 A
14200
Kirjaston puhelin : 
03-6801390
Kirjaston sähköposti : 
neuvonta@janakkala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Janka
Y-tunnus : 
0147510-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Matti Karvinen
Puhelin : 
03-6801274
Sähköposti : 
matti.karvinen@janakkala.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjaston yleisilmeen muokkaaminen, kokoelman karsiminen, yleisötilaisuuksien järjestäminen ja kuntalaisten kiinnostuksen herättäminen kirjastoa kohtaan.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Yleisötapahtumien lukumäärä, poistojen määrä, lainaustilastot

Kuvaus : 

Janakkalan pääkirjasto täyttää elokuussa 2016 pyöreät 20 vuotta. Kirjastojen rooli on muuttunut ja muuttumassa hyvin erilaiseksi kuin se oli kirjastomme rakentamisen aikaan. Vaikka kirjastossamme on mainiot tilat aineiston lainaamiseen, opiskeluun, lehtien lukemiseen, erilaisten kulttuuritapahtumien, näyttelyiden järjestämiseen ja kahvilatilat virkistymiseen, on aineiston lainaus ja kirjastokäynnit hiipuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana ja kuntalaiset haluavat kirjastolta ilmeisesti jotain muuta. Nuorten ja nuorten aikuisten vähentynyt osuus asiakaskunnassamme kielii muutoksesta. Niinpä haluammekin nyt merkkivuoden tiimoilta uudistaa kirjastoamme vastaamaan 2010-2020-lukujen haasteisiin.

Keskeisiä muuttamistarpeita ovat mm:

- kirja-aineiston tuntuva vähentäminen ja vain kiertävän aineiston esillä pitäminen lainaushyllyissä

- aineiston järjestäminen asiakkaita kiinnostavammalla tavalla

- kirjastotilan hyödyntäminen monipuolisemmin ja kiinnostavammalla tavalla

- erilaisten yleisötapahtumien lisääminen, näyttelytoiminta

- vaihtoehtoiset palvelut

Koska kirjastojen palvelut ja toimintakulttuuri perustuvat asukkaiden tarpeisiin, on hyvä selvittää, mitä kuntalaiset kirjastoltamme tulevaisuudessa haluavat ja mitä palveluja siellä tulisi olla. Miten nykyisiä tiloja/palveluja voisimme muokata tämän ja tulevien päivien tarpeita vastaaviksi? Mitä sellaista lisäarvoa voisimme tuottaa, mitä muut eivät pysty tarjoamaan? Kuinka saada kirjastoon niitä kuntalaisia, jotka eivät siellä juuri koskaan ole käyneet ja jotka eivät edes tiedä, mitä palveluja kirjasto voi tarjota?

Jo nykyisin teemme paljon yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa ja tarjoamme kirjastossa näiden palveluja kuntalaisten käyttöön. Näiden oheispalvelujen tarjoaminen tullee tulevaisuudessa lisääntymään. Uhkana tulevaisuudessa kuitenkin näemme henkilökunnan riittävyyden. Lähivuosina jää eläkkeelle useita kirjastomme työntekijöitä ja uusien työntekijöiden palkkaaminen tässä taloustilanteessa on epävarmaa. Siksi tarvittavat muutokset houkuttelevuuden lisäämiseksi olisi tehtävä nyt.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Janakkalan pääkirjaston 20 v ja Janakkalan 150-juhlavuoden merkeissä halusimme uudistaa kirjaston yleisilmettä ja tarjota asiakkaillemme tavallista enemmän erilaisia tapahtumia. Valitettavasti saatu avustus oli haettua pienempi ja kaikkia suunnitelmiamme emme kyenneet sen vuoksi täysin toteuttamaan. Muutoksia teille mm. lehtilukusalissa, jonka yleisilmettä väljensimme vähentämällä kalusteita ja hyllyjä, hankimme sinne ePress-lehtipalvelun. Lastenosastolle rakensimme hyllyjä siirtämällä ns. lukuluolan. Myös muualla kirjaston tiloissa teimme kalusteiden siirtoja ja poistimme turhia esteitä, että kirjastossa olisi helpompi liikkua esim. pyörätuolilla ja lastenrattaiden kanssa. Kokoelman osalta teimme huomattavia poistoja ja poisto-operaatio jatkuu edelleen huomioiden myös tulevan kirjastojärjestelmäuudistuksen vuonna 2017. Kokoelman paikkoja vaihdettiin siten, että saimme aineiston paremmin esille. Paransimme kirjaston ilmanvaihtoa/jäähdytystä hankkimalla ilmalämpöpumpun. Siten asiakkaiden on miellyttävämpi asioida kirjastossa kesän helteiden aikana. Korkea lämpötila on ollut iso ongelma kesäkuukausina myös henkilökunnalle. Erilaisia yleisötapahtumia (kirjailijavierailijoita, yhteislaulutilaisuuksia, yleisöluentoja, lastentapahtumia, joulun avaus, kirjaston 20 v. juhla ym.) järjestimme vuoden aikana 11 ja koulutustilaisuuksia kaksi.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kunnan kotisivut uudistettiin vuoden 2016 syksyllä. Myös kirjaston kotisivut laadittiin uudestaan.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tiloihin saimme väljyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta, karsittua kokoelmaa pienemmäksi ja paremmin esille, myönteistä palautetta asiakkailta runsaasta tapahtumatarjonnasta. Käytimme useita yhteistyökumppaneita (esiintyjiä, kirjailijoita, asiantuntijoita).

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€23 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 794
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 794
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
15henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 604henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi