Kirjoita! Kirjoitustyöpajat ja e-lehti
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Espoon kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 3611
02070
Bibliotekets telefonnummer : 
046 877 2096
Bibliotekets e-postadress : 
oili.sivula@espoo.fi
ISIL-kod : 
FI-Em
FO-nummer : 
0101263-6
Ansvarsperson : 
Oili Sivula
Telefonnummer : 
046 877 2096
E-post : 
oili.sivula@espoo.fi
Projektets målsättning: 

Lukeminen ja kirjoittaminen ovat kuin vakka ja kansi. Aloitetaan pienestä ja saavutetaan suuria.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Työpajojen osallistujamäärät.

Ilmestyneiden e-lehtien määrä.

Kirjoituskilpailuun osallistuneiden tekstien määrä.

Projektbeskrivning : 

Elokuussa (9.8. - 13.8.2017) järjestetään Suomessa maailman vanhin science fiction -tapahtuma Worldcon, joka kerää Helsinkiin satoja science fiction -kirjailijoita, tuhansista faneista puhumattakaan. Tapahtumassa jaetaan myös tieteis- ja fantasiakirjallisuuden Hugo-palkinnot.

Vuonna 2017 keväällä on Tapiolan kirjastossa tarkoitus käynnistää pidempiaikainen projekti, jonka pääasia on kirjoittaminen. Projekti on moniosainen 1) kirjoituspajat (workshop) 2) ohjattu kirjoituskilpailu 3) vuoden 2017 - 2018 arvostelupalvelun kehittäminen kohti kirjoittajan omakustantamista (type: Books-on-Demand) 4) luodaan alustava konsepti, jonka avulla voidaan ryhtyä julkaisemaan vapaaehtoisvoimin kirjoittamisen erikoislehteä e-alustalla. 

 

Uusi opetussuunnitelma korostaa nuoren roolia aktiivisena toimijana. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan laaja-alaista osaamista ja osaamistavoitteet painottuvat viestintä- ja teknologian osaamiseen. Tätä luonnehditaan tärkeäksi kansalaistaidoksi. Sisältöjen sijaan korostetaan taitoja. Projektin tavoitteena on järjestää kirjoittajatyöpajojen jälkeen kirjoituskilpailu, johon voivat osallistua kaiken ikäiset. Kirjoituskilpailuun voi osallistua kirjoittamalla lyhyitä tekstejä, kuunnelman, näytelmän, novelleja ja esseitä tai tarinan, sadun. 

Kirjoitustyöpajoista toivomme myös löytyvän henkilöitä, jotka ryhtyisivät kehittämään Kirjoita! - lehteä naapurimaamme Ruotsin Skrivandet - lehden kaltaista kirjoittajaverkostoa tukevaa alan julkaisua. Lehti ilmestyisi aluksi e-versiona.

 

Hankkeesta syntyy kirjastojen käyttöön konsepti, jonka avulla kirjastot voivat tukea asiakkaan kirjoittamista ja julkaisuvalmiutta.

 

Kirjoitustyöpajoissa kehitetään myös suomenkielistä kirjoittajalehteä. Sellaista ei maassamme ole. Vastaava sisarlehti on ruotsalainen Skriva.

 

Samarbetspartner/s: 
Kansan sivistyrahasto/Tauno Yliruusin nimikkorahasto
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Sara Salomaa, Kansan sivistysrahasto

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Tapiolan kirjasto järjesti vuonna 2017 kirjoittajien workshop-sarjan kirjailija Jonas Konstigin kanssa. Tapahtumia järjestettiin myös vapaamuotoisella formaatilla vertaistukiryhmä -otsikolla sekä syyskaudella teemalla ”tule rauhassa kirjoittamaan”.  Lisäksi syyskauden alussa oli asiantuntijatapaaminen tietokirjan kirjoittamisesta otsikolla Raavi niskaa. Osallistujamäärät eivät olleet valtaisia, mutta osallistujat antoivat hyvää palautetta. Keväällä 2018 järjestettiin tapahtuma kustannustoimittamisesta Hanna Matilaisen vetämänä.

 

Kirjoituskilpailuun osallistui vuonna 2017 112 tekstiä ja Espoon kirjasto osallistui Suomen WorldCon-kuukauteen omalta osaltaan myös joillakin tapahtumilla, viestinnässään sekä kirjoituskilpailun teemassa aihetta nostamalla. Voittajat saivat liput WorldConiin. Vuoden 2017 Kirjoitan -lehden kolmannessa numerossa julkaistiin kirjoituskilpailun tulos sekä voittajien novellit.

 

Kirjoituskilpailun organisointi ja markkinointi on tapahtunut osana tätä hanketta. Tapiolan kirjaston yhteistyökumppani Tauno Yliruusin rahasto on osallistunut kustantamalla 2017 kilpailun palkinnot ja raadin ulkopuolisten jäsenten asiantuntijapalkkiot. Näitä Tauno Yliruusin rahaston rahoittamia kuluja ei ole kirjattu hankkeen kustannuspaikalle.

 

Vastaava kirjoituskilpailu järjestettiin myös 2018 sota -teemalla ja runoja saapui 191. Osana kirjoittamisen tukea ja kirjoittamisen taidon tärkeyden viestimistä kirjoituskilpailuja on tarkoitus jatkaa edelleen. Harrastajakirjoittajien tuen tarve on näissä ei-julkaisseille osoitetuissa kirjoituskilpailuissa noussut selkeästi esille. Vuoden 2018 kilpailun palkintojuhla pidetään tammikuussa 2019.  Yliruusin rahasto on rahoittanut tämän jälkimmäisenkin kirjoituskilpailun palkinnot ja raadin asiantuntijajäsenten palkkiot.

Espoonlahden alueella järjestettiin nuorille luovan kirjoittamisen workshop-sarja. Kirjaston puolesta toimintaa veti työntekijämme Joona Koiranen. Nuorten tekstit julkaistiin kirjaksi Books on Demand -yrityksen kautta kirjaston kustannuksella. Kirjaston harjoittelija loi kirjaan kannen ja kirjan juhlallinen julkaisu tapahtuu Nöykkiön kirjastossa tammikuussa 2019. Kaupunginkirjaston edustaja on esiintynyt BoD:n Omakustantajapäivässä ja kertonut kirjastojen mahdollisuuksista tukea kirjoittamista. Lisäksi vuoden 2018 Kirjastopäivillä kirjaston edustaja esiintyi BoD:n pisteessä ja kertoi kirjaston palveluista. Kirjasto on hankkinut omakustanteita erikseen osoitettuna asiantuntijatyönä ja arvioinut hankinnat ja lahjoitukset kirjallisuusblogiin.

 

Espoon kaupunginkirjaston arviointipalvelu konseptoitiin uudelleen betalukijapalveluksi. Kirjaston blogi Kirjaan sidottu kertoo mistä on kyse (http://www.kirjasto.ws/kirjoitan/betalukija-palvelu/):

 

Olemme lukemisen ammattilaisia, jotka rakastavat sanoja ja teemme betalukemista muun kirjastotyön ohella. Lähetä meille novelli, romaani tai runo. Betalukijamme ottaa sinuun yhteyttä ja ilmoittaa tarkemman lukuaikataulun.

Mitä se on:

-       Tarinan kokonaiskaaren ja johdonmukaisuuden tarkastelua

-       Lukijan näkökulma tekstiin

-       Pyrkii löytämään ajatusharhat ja logiikka-aukot.

-       Yhden lukijan mielipide.

 

Betalukijapalvelu on saavuttanut näkyvyyttä ja tekstejä tulee tasaisesti, väliin ruuhkaksi asti. Iloksemme olemme saaneet viestejä asiakkailta, että he ovat saaneet julkaisusopimuksia. Blogosfääri saa vuoden 2019 alussa päivityksen ja Kirjoitan-lehti sekä betalukijapalvelun lähtösivu siirtyvät uuteen domain-osoitteeseen. Espoon kaupunki julkaisee lehden myös Issuu-tilillään.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

 

Harrastajakirjoittajien tuen tarve on näissä ei julkaisseille osoitetuissa kirjoituskilpailuissa noussut selkeästi esille. Myös tiedon puute kirjaston tavanomaisistakin palveluista on selkeää siitä päätellen, mitä palautetta viestintään ja esiintymisiin on saatu.

 

Vuosien 2017 ja 2018 kirjoittamisen tuen palvelut ja viestintä ei saavuttanut suuria massoja, mutta erittäin kiinnostuneen ja kiitollisen osayleisön.  

 

Määrälliset mittarit:

Työpajojen osallistujamäärät: 60

 

Ilmestyneiden e-lehtien määrä: 6 lehteä joulukuun 2018 loppuun mennessä.

 

Kirjoituskilpailuun osallistuneiden määrä 2017 112 tekstiä ja 2018 191 tekstiä 

Fortsatta åtgärder: 

Espoon kaupunginkirjasto jatkaa kirjoituskilpailujen järjestämistä Yliruusi-säätiön tuella. Päätös tehdään vuosi kerrallaan säätiön kanssa neuvotellen.

 

Hankkeen aikana on kehittynyt yksinkertainen ja toteuttamiskelpoinen rakenne kirjoittajien tueksi:

-       puolivuotiskaudelle selkeästi teemoitettu tapahtumien sarja. Esimerkiksi syyskaudelle 2018 Espoon kaupunginkirjaston teema oli NaNoWriMo.

-       verkostoituminen paikallisiin ja kansallisiin toimijoihin voimavarojen mukaan. Mahdollisuudet kertoa kirjastojen tarjonnasta saavuttavat aina uusia käyttäjiä. Olemassa olevat mahdollisuudet ovat nekin usein tuntemattomia: ilmainen tila, jossa saa esiintyä ja saa kirjaston viestintäväylät käyttöönsä tapahtumalle, paikallisen kirjailijan näkyvyys esimerkiksi kirjaston sosiaalisessa mediassa.

-       selkeä verkkopalvelujen kokonaisuus, josta löytää palvelut ja vinkit. Kirjoitan-lehdessä on ollut eri näkökulmista ohjeita ja vinkkejä sekä haastatteluja kirjoittamisesta. Betalukijapalvelu on osa kokonaisuutta ja kirjallisuusarvioinneissa on omana ryhmänään omakustanteiden arviot, erityisesti kirjaston kokoelmaan hankitut teokset.

Projektet börjar : 
02/01/2017
Projektet avslutas : 
09/04/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€19 000
Egen finansiering: 
€9 000
Budget sammanlagt: 
€28 000
Övriga understöd som ansökts: 
€2 000
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€18 341
Egen finansiering: 
€9 341
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€9 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.