KIRJOITETAAN KOIRALLE KIUSAAMISESTA: Eläinavusteiset sanataidetyöpajat Pöytyän kirjastoissa syksy 2015- syksy 2016
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Pöytyän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Yläneentie 6
21870
Kirjaston puhelin : 
0406722967
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@poytya.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Potki
Y-tunnus : 
1929519-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Leinonen
Puhelin : 
0406722967
Sähköposti : 
minna.leinonen@poytya.fi
Hankkeen tavoite: 

Lapset tulisi vetää pois nettimaailmasta takaisin siihen mistä kaikki on alkanut: kirjoittamiseen ja lukemiseen, suulliseen viestintään sekä vuorovaikutukseen ja empatiaan.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Työpajat ja osallistujat

Kuvaus : 

KIRJOITETAAN KOIRALLE KIUSAAMISESTA

Eläinavusteiset sanataidetyöpajat Pöytyän kirjastoissa syksy 2015- syksy 2016

Hankkeen tausta ja merkitys

 Nykyajan lapsi tuntuu viihtyvän paremmin tietokoneen tai älypuhelimensa kanssa kuin luonnon, eläinten tai toisten ihmisten seurassa. Vaikuttaa siltä, että kirjastokin omalta osaltaan osallistuu tähän oppilaiden koneistamiseen. Tämän takana on aikakautemme, jossa lähes kaikki toiminta tapahtuu verkkoympäristössä. Yritämme opettaa koululaisia kriittisemmäksi nettimaailman suhteen, mutta toisaalta tuntuu siltä, että opetukset kaikuvat kuuroille korville ja näkemättömille silmille. Ei heitä siitä voi moittiakaan, kuten sanottu, tämä on meidän aikakautemme, ja se on tällainen tällä hetkellä.

 Kirjastossamme kävi koira, jolle lapset kirjoittivat ja lukivat. Millainen muutos lapsissa tapahtui, kun tilassa oli koira! Se oli aivan uskomatonta katsottavaa. Tuntui kuin lapsista kuoriutui tuntevia ja kokevia ihmisiä, jotka olivat läsnä tässä ja nyt, yhdessä muiden kanssa. Ja tämä yhden kerran jälkeen. Mitä mahdollisuuksia useampi kerta toisikaan mukanaan.

Tästä lähti liikkeelle ajatus siitä, että lapset tulisi vetää pois nettimaailmasta takaisin siihen mistä kaikki on alkanut: kirjoittamiseen ja lukemiseen, suulliseen viestintään sekä vuorovaikutukseen ja empatiaan. Elämme edelleen yhteiskunnassa, joka perustuu kirjoittamiseen, lukemiseen ja luetun ymmärtämiseen sekä kasvokkain tapahtuvaan verbaaliseen ja nonverbaaliseen viestintään toisen elävän olennon kanssa. Verkossa tapahtuva viestiminen tapahtuu sanojen avulla, jolloin eleet ja ilmeet jäävät näkymättömiin. Hymiöt eivät korvaa todellisia tunteita. Äärimmilleen ajateltuna herää kysymys siitä, onko syntymässä sukupolvi, joka ei ymmärrä sanatonta viestintää? Sukupolvi, joka ei ymmärrä miltä toisesta tuntuu?

 Tästä ajatus kohdistui vieläkin tarkemmin yhteen asiaan: kiusaamiseen ja kiusaamisen kokemiseen.

Millä tavoin pystyisimme ehkäisemään koulukiusausta ja kiusaamista yleensäkin, sillä eihän kaikki kiusaaminen tapahdu kouluissa? Ehkä opettamalla heille vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä koiran avulla: kirjoitetaan koiralle kiusaamisesta.

Koira on loistava kohde omien tunteiden esille tuomiseen, niiden ymmärtämiseen ja toisen huomioon ottamiseen. ”Koiran kautta havainnollistetaan nonverbaalista viestintää, ryhmädynaamisia toimintatapoja sekä erilaisia signaaleja, joita koirat viestinnässään käyttävät.” (Veera Vähämaa, sanataideopettaja)

Hankkeen sisältö

 Hankkeen aikana alakoulujen 3.-6. luokkalaiset lapset vierailisivat Pöytyän kirjastoissa eläinavusteisissa työpajoissa, jotka toteuttavat eläinavusteinen valmentaja, eläintaitokouluttaja Maarit Haapasaari ja sanataideopettaja Veera Vähämaa, jotka ovat kehittäneet Kirjoitetaan Koiralle –menetelmää vuodesta 2012. Menetelmän perusajatus on, että lapset tekevät sanataideharjoituksia koiran innoittamana, siihen samaistuen ja sen turkkeihin sukeltaen. Eläinavusteinen terapia on tavoitteellista toimintaa, jossa eläin on keskeinen osa hoitoprosessia. Eläimen kanssa toimiessa pystytään mahdollisesti jopa ennaltaehkäisemään esimerkiksi juuri kiusaamistapahtumien syntyä.

 Työpajoissa lapset kävisivät läpi erilaisia tilanteita, joihin he etsisivät ratkaisumalleja sanataideharjoitusten kautta. Teemana olisi kiusaaminen, ja se, miltä kiusatusta tuntuu. Tekstit luettaisiin ääneen – pääasiassa koiralle, mutta tosiasiassa kaikille läsnä oleville luokkakavereille. Sillä ei ole väliä onko kirjoitettu kieliopillisesti oikein, vaan tekstin sisältö on pääasia. Jos tekstin kautta oppilaiden silmät avautuvat toisten tunteiden ymmärtämiselle, on jotain tärkeää saavutettu. Lukeminen ja luova kirjoittaminen kasvattavat empatian kykyä. Sanojen käytön kautta tulevat tunteet, ja nämä tunteet nähdään, sillä tilanne ei ole verkkoympäristössä vaan tilanteessa, jossa ollaan aidosti läsnä.

 Kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa viesti välittyy kaikkein tehokkaimmin, sillä mukana on myös nonverbaali viestintä. Eläinavusteissa oppimistilanteessa omat tunteet voidaan siirtää koiraan, jolloin tietynlainen pelko oman itsensä nolaamisesta vähenee.Tunteet siirtyvät silti ihmiseltä toiselle, vaikka välitys tapahtuu koiran kautta. Tärkeintä on, että tunnetaan miltä tuntuu, jos kiusataan, ja toiset ovat ilkeitä. Koiran läsnäolo vapauttaa tuntemisen tilannetta, ja koira antaa myös tukea ja turvaa. Koiraa voi silittää ja halata, jos tuntuu pahalta. Koira herättää suurimmassa osassa ihmisiä positiivisia tunteita. Myönteiset tunteet koiraa kohtaan voidaan siirtää myös ihmisiin: ”En voi kiusata koiraa, joten miksi kiusaisin kaveriani?”

 Hankkeen vaikutukset

 Nämä harjoitukset toivottavasti auttavat kiusaamista vähentävästi, ja jos yksinkin kiusaamistapaus saadaan pois, on se suuri saavutus. Tämän hankkeen tarkoituksena on seurata eläinavusteisen toiminnan vaikutuksia lasten kykyyn toimia tilanteessa tai jopa estää kiusaamistilanteiden syntyminen harjoitusten avulla. Seuranta olisi kolmen lukukauden mittainen – syksy 2015, kevät 2016, syksy 2016. Yhteensä harjoituskertoja tulisi 10 kertaa per koulu/kirjasto, yhteensä siis 30 kertaa.

Kirjoitetaan koiralle –työpajoja on järjestetty kertaluontoisesti jo useissa varsinaissuomen lähikirjastoissa ja kouluissa, mutta pitkäjänteistä työskentelyä samojen lasten kanssa ei ole kokeiltu.

Työpajojen jälkeen opettajat saavat mukaansa jatkoharjoituksia, joiden kautta he voivat halutessaan jatkaa aiheen käsittelyä ja syventää esiin nousseita kysymyksiä esimerkiksi äidinkielen tuntien yhteydessä.  Hanke ei ainoastaan vaikuta positiivisesti koululuokkien ryhmädynamiikkaan ja ehkäise kiusaamista, vaan uskomme sen tarjoavan työkaluja sekä sanataiteen että eläinavusteisuuden suhteen niin opettajille kuin kirjastohenkilökunnallekin.

Pöytyän alakoulut

Pääkohderyhmänä olisivat 3.-6. luokkalaiset. Pöytyällä on kolme toimintakeskusta, joissa jokaisessa oma alakoulunsa. Näin ollen opetuskertoja pidettäisiin kolmessa eri toimipisteessä: Kyrössä, Riihikoskella, Yläneellä.

Toteutus

4 opetustuntia kerrallaan eli yksi koulu kerrallaan

Opetuskertoja hankkeen aikana 10 kertaa/koulu

Opetustunteja 40 / koulu, yhteensä 120 tuntia

Suunnittelupalaverit opetuskertojen rakentamiseksi 5 kertaa keväällä 2015, sekä muutama seurantapalaveri toiminnan aikana. Palavereissa mukana kirjaston edustajat,  opettajat sekä toiminnan tuottajat.

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Maarit Haapasaari, Veera Vähämaa
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pöytyän alakoulujen 3.-6.lk opettajat

Pöytyän kirjastojen henkilökunta

 

 

Aiemmat hankkeet: 

Kirjoitetaan koiralle

Aloituspäivämäärä : 
02/02/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 980
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€29 480
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hanke vaatii laajempaa yhteistyötä ja kustannusten jakoa kunnan eri toimijoiden kesken ja laajempaa eri kompetenssien hyödyntämistä sosiaali-, koulu- ja kirjastotoimesta.

 
okm
avi